SAS 70 År

Udbyder
Denne konkurrence udbydes af Københavns Lufthavne A/S, Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup, CVR-nr. 14 70 72 04, tlf. 32 31 32 31, kundeservice@cph.dk ("CPH").

Generelt
CPH forbeholder sig retten til at ændre konkurrencebetingelserne uden forudgående varsel eller meddelelse, og til at suspendere, tilbagetrække eller aflyse konkurrencen, hvor der er saglige grunde hertil. Derudover kan CPH på ethvert tidspunkt ekskludere deltagere, som ikke overholder regler, vilkår og betingelser for konkurrencen. Ved begrundet mistanke om snyd forbeholder Københavns Lufthavne A/S sig retten til at udelukke deltagere fra konkurrencen.

Deltageren anerkender, at beslutninger truffet af CPH er endelige og bindende.

I tilfælde af, at der i forbindelse med Konkurrencen skal besvares spørgsmål mv. vil kun korrekte besvarelser af spørgsmål mv. komme i betragtning til lodtrækningen.
Konkurrencen er ikke købsbetinget.

Hvad kan du vinde?
Præmien består af 2 stk. flybilletter med SAS Go til Miami. Præmien har en værdi på op til 10.000 DKK (det kan blive mindre eller mere afhængig af dagpris) og kan ikke konverteres til kontanter eller andet.  Præmien omfatter alene fly til og fra destinationen. Præmien skal bookes inden den 1. november 2016, og rejseperioden er fra 1. januar til og med 31. december 2017 (jf. SAS’ rejseplan for den pågældende destination). 

Hvornår kan du deltage?
Du deltager i konkurrencen ved at beskrive med ord eller billede din rejseoplevelse med SAS i kommentarfeltet på konkurrencepostet på CPH’s Facebook-side.

Hvis du vinder
Der udtrækkes 1 vinder.

Vinderen af konkurrencen kontaktes direkte på Facebook senest dagen efter konkurrencens afslutning. Ved deltagelse i konkurrencen accepterer du, at vindernes navn og evt. by offentliggøres på de medier, som Københavns Lufthavne A/S anvender. Navnet på vinderen vil blive offentliggjort på CPH’s Facebook-side.

Et udvalg hos SAS og Københavns Lufthavne udtrækker vinderen. Vinderen skal opgive sine kontaktoplysninger og vil blive kontaktet af SAS via e-mail når konkurrencen er slut. I forbindelse med afhentning af præmier kan CPH og/eller SAS kræve fremvisning af gyldig billedlegitimation (fx pas eller kørekort).

Skatter og afgifter af præmien betales af CPH. Præmier kan ikke ombyttes til kontanter eller andre varer. Kan en præmie ikke uddeles på grund af omstændigheder, som er uden for CPH kontrol, vil en anden præmie med samme værdi blive tildelt.

Konkurrencen er hverken sponsoreret, støttet, administreret af eller forbundet med Facebook.

Såfremt Københavns Lufthavne A/S ikke kan komme i kontakt med vinderen senest 14 dage efter, at vinderen er fundet, mister vinderen retten til præmien og en ny vinder vil blive udtrukket.

Københavns Lufthavne A/S påtager sig intet ansvar for præmierne, hverken mangelansvar, produktansvar m.m.

En præmie vil ikke blive udleveret til en vinder i fald, at personen i besiddelse af præmien vil overtræde lovgivningen.

Personoplysninger
CPH indsamler og behandler personoplysninger i forbindelse med administrationen af deltagelse i konkurrencen. Derudover anvender CPH personoplysninger til at sende markedsføring mv., hvis du har givet samtykke hertil. Dine personoplysninger vil ikke blive videregivet, og du har ret til indsigt i de indsamlede oplysninger samt ret til at gøre indsigelse over for behandlingen af oplysningerne. Du har ligeledes krav på at få urigtige oplysninger rettet eller slettet. Læs mere i CPHs politik for Beskyttelse af persondata: http://www.cph.dk/beskyttelse-af-persondata/.

Lovvalg og værneting

Konkurrencen er underlagt dansk ret og eventuelle tvister skal indbringes for Danmarks domstole.