Konkurrencebetingelser Thai Airways

Denne konkurrence udbydes af Københavns Lufthavne A/S, Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup, CVR-nr. 14 70 72 04, tlf. 32 31 32 31, kundeservice@cph.dk ("CPH").

KONKURRENCEBETINGELSER

 

GENERELT

CPH forbeholder sig retten til at ændre konkurrencebetingelserne uden forudgående varsel eller meddelelse, og til at suspendere, tilbagetrække eller aflyse konkurrencen, hvor der er saglige grunde hertil. Derudover kan CPH på ethvert tidspunkt ekskludere deltagere, som ikke overholder regler, vilkår og betingelser for konkurrencen. Ved begrundet mistanke om snyd forbeholder Københavns Lufthavne A/S sig retten til at udelukke deltagere fra konkurrencen.

Deltageren anerkender, at beslutninger truffet af CPH er endelige og bindende.

I tilfælde af, at der i forbindelse med Konkurrencen skal besvares spørgsmål mv. vil kun korrekte besvarelser af spørgsmål mv. komme i betragtning til lodtrækningen.

Konkurrencen er ikke købsbetinget.

 

HVAD KAN DU VINDE?

Præmien består af:

  1. præmie: 2 x flybilletter på business class t/r fra København til Bangkok med Thai Airways til en samlet værdi af ca. DKK 44.400 (DKK 22.200 pr. billet). OBS: Kun medlemmer af CPH Advantage kan vinde disse.
  2. præmie: 2 x flybilletter på economy class t/r fra København til Bangkok med Thai Airways til en samlet værdi af ca. DKK 12.600 (DKK 6.300 pr. billet).

 

Vinderen afholder selv skatter og afgifter på flybilletterne, som pr. 19. maj 2017 andrager ca. DKK 340,00 pr. billet.

Den endelig værdi af præmien, varierer og afhænger af dagen, hvor flybilletterne bookes samt datoen for hjemrejse. Vinderen kompenseres ikke for en evt. økonomisk difference, såfremt vinderen fx kan finde billetter med en højere værdi på de pågældende af- og hjemrejsedatoer.

Billetternes gyldighed: 3 måneder og billetterne skal udstedes før 1. december 2017. Rejseperioden: 7. juni - 06. december 2017 og seneste hjemrejse er 14. december 2017. Med forbehold for udsolgte afgange. Der betales gebyr for ændringer, som foretages efter billetudstedelse. Forsikringer, visum og andre ekstra omkostninger, herunder ophold, i forbindelse med rejsen er på den rejsendes eget ansvar. Billetterne gælder kun til Thai Airways, kan ikke forlænges, kan ikke overdrages, kan ikke endorses og kan ikke indløses til kontanter. Billetterne er kun gyldige til tur/retur til Bangkok. Bagage i henhold til gældende regler. Pladsbegrænsninger kan forekomme i forbindelse med helligdage og højsæsoner.

HVEM KAN DELTAGE?

Alle kan deltage i konkurrencen, dog skal man være fyldt 18 år.  

Ansatte hos Københavns Lufthavne A/S, Marvelous, Thai Airways samt medlemmer af deres husstande kan ikke deltage i konkurrencen.

Du kan deltage i konkurrencen én gang.

 

HVORNÅR KAN DU DELTAGE?

Konkurrencen finder sted i perioden fra den 6. juni til og med den 18. juni 2017.

 

HVORDAN KAN DU DELTAGE?

Du deltager i konkurrencen ved at svare på spørgsmålet i Facebook-posten.

Konkurrencen består af 1 lodtrækning. Vinderen findes ved lodtrækning den 19. juni 2017.

 

HVIS DU VINDER

Der findes én vinder af 1. præmien og 1 vinder af 2. præmien fra Thai Airways

Vinderen af konkurrencen kontaktes direkte via kommentarfeltet i Facebook posten den 19. juni 2017. Ved deltagelse i konkurrencen accepterer du, at vindernes navn offentliggøres på de medier, som Københavns Lufthavne A/S anvender, herunder bl.a. som en nyhed på Facebook.

Skatter og afgifter af præmien betales af CPH. Præmier kan ikke ombyttes til kontanter eller andre varer. Kan en præmie ikke uddeles på grund af omstændigheder, som er uden for CPH kontrol, vil en anden præmie med samme værdi blive tildelt.

Såfremt Københavns Lufthavne A/S ikke kan komme i kontakt med vinderen senest 14 dage efter, at vinderen er fundet, mister vinderen retten til præmien og en ny vinder vil blive udtrukket.

Københavns Lufthavne A/S påtager sig intet ansvar for præmierne, hverken mangelansvar, produktansvar m.m.

En præmie vil ikke blive udleveret til en vinder i fald, at personen i besiddelse af præmien vil overtræde lovgivningen.

 

PERSONOPLYSNINGER

CPH indsamler og behandler personoplysninger i forbindelse med administrationen af deltagelse i konkurrencen. Derudover anvender CPH personoplysninger til at sende markedsføring mv., hvis du har givet samtykke hertil. Dine personoplysninger vil ikke blive videregivet, og du har ret til indsigt i de indsamlede oplysninger samt ret til at gøre indsigelse over for behandlingen af oplysningerne. Du har ligeledes krav på at få urigtige oplysninger rettet eller slettet. Læs mere i CPHs politik for Beskyttelse af persondata: http://www.cph.dk/beskyttelse-af-persondata/.

 

LOVVALG OG VÆRNETING

Konkurrencen er underlagt dansk ret og eventuelle tvister skal indbringes for Danmarks domstole.