Konkurrencebetingelser SAS

Denne konkurrence udbydes af Københavns Lufthavne A/S, Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup, CVR-nr. 14 70 72 04, tlf. 32 31 32 31, kundeservice@cph.dk ("CPH") i samarbejde med Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden (”SAS”).

Generelt:

CPH forbeholder sig retten til at ændre konkurrencebetingelserne uden forudgående varsel eller meddelelse, og til at suspendere eller aflyse konkurrencen, hvor der er saglige grunde hertil. Derudover kan CPH på ethvert tidspunkt ekskludere deltagere, som ikke overholder konkurrencebetingelserne. Beslutninger truffet af CPH er endelige og bindende.

Konkurrencen er ikke købsbetinget.

Hvad kan du vinde?

Der udloddes én præmie bestående af 2 flybilletter t/r fra Københavns Lufthavn til Fuerteventura eller Tenerife efter vinderens eget valg på SAS Go til en samlet værdi af ca. DKK 5.000.

Den endelig værdi af præmien varierer og afhænger af dagen, hvor flybilletterne bookes samt datoen for ud- og hjemrejse. Vinderen kompenseres ikke for en evt. økonomisk difference, hvis vinderen f.eks. kan finde billetter med en højere værdi på de pågældende af- og hjemrejsedatoer.

Vinderen skal booke flybilletterne inden den 1. december 2017 og rejsen skal foretages i perioden fra 1. januar til og med 24. marts 2018 – enkelte perioder kan være undtaget (jf. SAS’ rejseplan for den pågældende destination). Vinderen bestemmer selv antallet af rejsedage, så længe rejsen foretages inden for den angivne rejseperiode.

Der tages forbehold for udsolgte afgange. Ændringer, som foretages efter billetudstedelse, er pålagt gebyr, som afholdes af vinderen. Forsikringer, visum og andre omkostninger, herunder ophold, i forbindelse med rejsen er ikke inkluderet i præmien. Bagage kan medbringes efter SAS Go’s gældende regler.

Hvem kan deltage?

Alle kan deltage i konkurrencen, dog skal man være fyldt 18 år.

Ansatte hos CPH, IUM A/S (Marvelous), SAS samt medlemmer af deres husstande kan ikke deltage i konkurrencen.

Hvornår kan du deltage?

Du kan deltage i konkurrence fra den 26. oktober til og med den 7. november 2017.

Hvordan kan du deltage?

Du kan deltage i konkurrencen på Facebook. For at deltage i konkurrencen skal du svare på spørgsmålet i tråden i opslaget på Facebook, og fortælle hvem du gerne vil have med på rejsen. Du kan kun deltage i konkurrencen én gang.

Vinderen findes ved lodtrækning blandt alle svar den 8. november 2017.

Hvis du vinder:

Der findes én vinder af flybilletterne.

Vinderen af konkurrencen kontaktes via kommentarfunktionen på Facebook-opslaget den 8. november 2017.Ved deltagelse i konkurrencen accepterer du, at dit navn offentliggøres på de medier, som CPH anvender, herunder bl.a. som en nyhed på Facebook, hvis du vinder.

Vinderen skal herefter sende en besked til CPH via Facebook inden den 22. november 2017 for at få nærmere instrukser om, hvordan han/hun modtager sin præmie.

Præmien kan ikke overdrages, ombyttes til kontanter eller andre varer. Kan præmien ikke uddeles på grund af omstændigheder, som er udenfor CPH’s kontrol, vil en anden præmie med samme værdi blive tildelt.

Såfremt CPH ikke har hørt fra vinderen senest den 22. november 2017, mister vinderen retten til præmien og en ny vinder vil blive udtrukket.

CPH påtager sig intet ansvar for præmierne, hverken mangelsansvar, produktansvar m.m.

Personoplysninger:

CPH indsamler og behandler personoplysninger i forbindelse med administrationen af deltagelse i konkurrencen. Dine personoplysninger vil ikke blive videregivet, og du har ret til indsigt i de indsamlede oplysninger samt ret til at gøre indsigelse over for behandlingen af oplysningerne. Du har ligeledes krav på at få urigtige oplysninger rettet eller slettet. Læs mere i CPHs politik for Beskyttelse af persondata: http://www.cph.dk/beskyttelse-af-persondata/.

Lovvalg og værneting:

Konkurrencen er underlagt dansk ret og eventuelle tvister skal indbringes for Danmarks domstole.