Konkurrencebetingelser – Paul Smith

KONKURRENCEBETINGELSER

UDBYDER

Denne konkurrence udbydes af Københavns Lufthavne A/S, Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup, CVR-nr. 14 70 72 04, tlf. 32 31 32 31, kundeservice@cph.dk ("CPH") i samarbejde med Paul Smith Denmark ApS, CVR-nr. 38 05 59 33 (”Paul Smith”).

GENERELT

CPH forbeholder sig retten til at ændre konkurrencebetingelserne uden forudgående varsel eller meddelelse, og til at suspendere eller aflyse konkurrencen, hvor der er saglige grunde hertil. Derudover kan CPH på ethvert tidspunkt ekskludere deltagere, som ikke overholder konkurrencebetingelserne. Beslutninger truffet af CPH er endelige og bindende.

Konkurrencen er ikke købsbetinget.

HVAD KAN DU VINDE?

Der udloddes én præmie bestående af 1 stk. gavekort til Paul Smith-butikken i Københavns Lufthavn til en værdi af 350 Euro (ca. DKK 2.600)

Gavekortet er gyldigt i 2 år efter udstedelse. Paul Smith-butikkens generelle retningslinjer for brug af gavekort udstedt i butikken er gældende.

HVEM KAN DELTAGE?

Alle kan deltage i konkurrencen, dog skal man være fyldt 18 år.

Ansatte hos CPH, IUM A/S (Marvelous), Paul Smith Denmark ApS samt medlemmer af deres husstande kan ikke deltage i konkurrencen.

HVORNÅR KAN DU DELTAGE?

Du kan deltage i konkurrencen fra den 11. marts 2018 til og med den 25. marts 2018.

HVORDAN KAN DU DELTAGE?

Du kan deltage i konkurrencen på Facebook. For at deltage i konkurrencen skal du svare på spørgsmålet i opslaget på Facebook via kommentarfeltet. Du kan kun deltage i konkurrencen én gang.

Vinderen findes ved lodtrækning blandt alle svar den 26. marts 2018.

HVIS DU VINDER

Der findes én vinder af præmien fra Paul Smith.

Vinderen af konkurrencen kontaktes via kommentarfeltet i opslaget på Facebook den 26. marts 2018, og får her nærmere instrukser om, hvordan han/hun modtager og anvender sin præmie. Ved deltagelse i konkurrencen accepterer du, at dit navn offentliggøres på de medier, som CPH anvender, herunder i kommentarfeltet i opslaget på Facebook, hvis du vinder.

Præmien kan ikke ombyttes til kontanter eller andre varer eller overdrages til anden person. Kan præmien ikke uddeles på grund af omstændigheder, som er udenfor CPH’s kontrol, vil en anden præmie med samme værdi blive tildelt.

Såfremt CPH ikke har hørt fra vinderen senest den 9. april 2018, mister vinderen retten til præmien og en ny vinder vil blive udtrukket.

CPH påtager sig intet ansvar for præmierne, hverken mangelsansvar, produktansvar m.m.

PERSONOPLYSNINGER

CPH indsamler og behandler personoplysninger i forbindelse med administrationen af deltagelse i konkurrencen. Dine personoplysninger vil ikke blive videregivet, og du har ret til indsigt i de indsamlede oplysninger samt ret til at gøre indsigelse over for behandlingen af oplysningerne. Du har ligeledes krav på at få urigtige oplysninger rettet eller slettet. Læs mere i CPHs politik for Beskyttelse af persondata: http://www.cph.dk/beskyttelse-af-persondata/.

LOVVALG OG VÆRNETING

Konkurrencen er underlagt dansk ret og eventuelle tvister skal indbringes for Danmarks domstole.