Konkurrencebetingelser - Norwegian

UDBYDER

Denne konkurrence udbydes af Københavns Lufthavne A/S, Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup, CVR-nr. 14 70 72 04, tlf. 32 31 32 31, kundeservice@cph.dk ("CPH").

GENERELT

CPH forbeholder sig retten til at ændre konkurrencebetingelserne uden forudgående varsel eller meddelelse, og til at suspendere eller aflyse konkurrencen, hvor der er saglige grunde hertil. Derudover kan CPH på ethvert tidspunkt ekskludere deltagere, som ikke overholder konkurrencebetingelserne. Beslutninger truffet af CPH er endelige og bindende.

Konkurrencen er ikke købsbetinget.

HVAD KAN DU VINDE?

Præmien er et gavekort til én rejse for to personer med Norwegian Air Shuttle ASA (’Norwegian’) til en samlet værdi af DKK 5.000. Gavekortet skal anvendes til køb af to flybilletter T/R fra Københavns Lufthavn til en valgfri destination. Gavekortet kan bruges til køb af alle typer flybilletter hos Norwegian.

Rejsen skal være foretaget senest 31. december 2018.

Et evt. restbeløb efter køb af de to flybilletter kan anvendes til køb af andre flybilletter hos Norwegian.

Der tages forbehold for udsolgte afgange. Ændringer, som foretages efter billetudstedelse, er pålagt gebyr, som afholdes af vinderen. Forsikringer, visum og andre omkostninger, herunder ophold, i forbindelse med rejsen er ikke inkluderet i præmien. Bagage kan medbringes efter Norwegians gældende regler.

HVEM KAN DELTAGE?

Alle kan deltage i konkurrencen, dog skal man være fyldt 18 år.

Ansatte hos CPH, Norwegian, Hjaltelin Stahl samt medlemmer af deres husstande kan ikke deltage i konkurrencen.

HVORNÅR KAN DU DELTAGE?

Konkurrencen finder sted i perioden fra den 12. oktober til og med den 26. oktober 2017.

HVORDAN KAN DU DELTAGE?

Du deltager i konkurrencen ved at svare på spørgsmålet i Facebook-posten. Du kan kun deltage én gang i konkurrencen.

Vinderen findes ved lodtrækning blandt de rigtige svar den 27. oktober 2017. 

HVIS DU VINDER

Der findes én vinder af et gavekort fra Norwegian til en samlet værdi af DKK 5.000.

Vinderen af konkurrencen annonceres i kommentarfeltet til Facebook-posten den 27. oktober 2017. Ved deltagelse i konkurrencen accepterer du, at dit navn offentliggøres på de medier, som CPH anvender, herunder bl.a. som en nyhed på Facebook, hvis du vinder.

Vinderen skal herefter sende en besked til CPH via Facebook med sin emailadresse inden den 10. november 2017. Herefter sender CPH gavekortet til den af vinderen oplyste emailadresse.  

Præmien kan ikke ombyttes til kontanter eller andre varer. Kan præmien ikke uddeles på grund af omstændigheder, som er udenfor CPH’s kontrol, vil en anden præmie med samme værdi blive tildelt.

Såfremt CPH ikke har hørt fra vinderen senest den 10. november 2017, mister vinderen retten til præmien og en ny vinder vil blive udtrukket.

CPH påtager sig intet ansvar for præmierne, hverken mangelsansvar, produktansvar m.m.

PERSONOPLYSNINGER

CPH indsamler og behandler personoplysninger i forbindelse med administrationen af deltagelse i konkurrencen. Dine personoplysninger vil ikke blive videregivet, og du har ret til indsigt i de indsamlede oplysninger samt ret til at gøre indsigelse over for behandlingen af oplysningerne. Du har ligeledes krav på at få urigtige oplysninger rettet eller slettet. Læs mere i CPHs politik for Beskyttelse af persondata: http://www.cph.dk/beskyttelse-af-persondata/.

LOVVALG OG VÆRNETING

Konkurrencen er underlagt dansk ret og eventuelle tvister skal indbringes for Danmarks domstole.