Konkurrencebetingelser KLM-Air France

KONKURRENCE

I samarbejde med KLM / Air France udlodder Københavns Lufthavns A/S 2 x flybilletter til en valgfri europæisk destination. Alt du skal gøre for at deltage er at dele dit bedste billede af et sommer rejseøjeblik, skrive teksten ” Sponsored by Copenhagen Airports” og uploade billedet på Instagram med følgende 2 hashtags #cphwin og #konkurrence. Det er en betingelse for deltagelse i konkurrencen, at alle nævnte betingelser følges.

UDBYDER

Denne konkurrence udbydes af Københavns Lufthavne A/S, Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup, CVR-nr. 14 70 72 04, tlf. 32 31 32 31, kundeservice@cph.dk ("CPH").

GENERELT

CPH forbeholder sig retten til at ændre konkurrencebetingelserne uden forudgående varsel eller meddelelse, og til at suspendere, tilbagetrække eller aflyse konkurrencen, hvor der er saglige grunde hertil. Derudover kan CPH på ethvert tidspunkt ekskludere deltagere, som ikke overholder regler, vilkår og betingelser for konkurrencen. Ved begrundet mistanke om snyd forbeholder Københavns Lufthavne A/S sig retten til at udelukke deltagere fra konkurrencen.

Deltageren anerkender, at beslutninger truffet af CPH er endelige og bindende.

I tilfælde af, at der i forbindelse med Konkurrencen skal besvares spørgsmål mv. vil kun korrekte besvarelser af spørgsmål mv. komme i betragtning til lodtrækningen.

Konkurrencen er ikke købsbetinget.

HVAD KAN DU VINDE?

Præmien består af:

  1. præmie: 2 x flybilletter til en valgfri europæisk destination med udrejse fra Københavns Lufthavn med KLM eller Air France (værdi op til 8.000 DKK, afhængigt af udrejsedato og udrejsetidspunkt) OBS: Du kan kun deltage ved at accepterer Københavns Lufthavns Konkurrencebetingelser.

 

  1. Hvis vinderen finder andre billetter til en lavere pris, vil hun/han ikke blive kompenseret økonomisk for differencen. Præmien kan ikke blive vekslet/ombyttet til kontanter, og er gyldig fra 10. august 2017, og et år frem

 

Vinderen afholder selv skatter og afgifter på flybilletterne.

Den endelig værdi af præmien, varierer og afhænger af dagen, hvor flybilletterne bookes samt datoen for hjemrejse. Vinderen kompenseres ikke for en evt. økonomisk difference, såfremt vinderen fx kan finde billetter med en højere værdi på de pågældende af- og hjemrejsedatoer.

Billetternes gyldighed: 1 år fra og med 10. august.  måneder og billetterne skal udstedes før 10. august 2018. Der betales gebyr for ændringer, som foretages efter billetudstedelse. Forsikringer, visum og andre ekstra omkostninger, herunder ophold, i forbindelse med rejsen er på den rejsendes eget ansvar. Billetterne gælder kun til KLM / Air France, kan ikke forlænges, kan ikke overdrages, og kan ikke indløses til kontanter. Bagage i henhold til gældende regler. Pladsbegrænsninger kan forekomme i forbindelse med helligdage og højsæsoner.

HVEM KAN DELTAGE?

Alle kan deltage i konkurrencen, dog skal man være fyldt 18 år.  

Ansatte hos Københavns Lufthavne A/S, Marvelous, KLM & Air France samt medlemmer af deres husstande kan ikke deltage i konkurrencen.

Du kan kun deltage i konkurrencen én gang.

HVORNÅR KAN DU DELTAGE?

Konkurrencen finder sted i perioden fra den 7/7 til og med den 7. august 2017.

HVORDAN KAN DU DELTAGE?

Du deltager i konkurrencen ved at uploade dit bedste sommer rejsebillede til #cphwin.

Konkurrencen består af 1 lodtrækning. Vinderen findes ved lodtrækning den 10. august  2017.

HVIS DU VINDER

Der findes én vinder af 1. præmien fra KLM & Air France

Vinderen af konkurrencen kontaktes direkte via Instagram den 12. august 2017. Ved deltagelse i konkurrencen accepterer du, at vindernes navn offentliggøres på de medier, som Københavns Lufthavne A/S anvender, herunder bl.a. som en nyhed på Facebook.

Skatter og afgifter af præmien betales af CPH. Præmier kan ikke ombyttes til kontanter eller andre varer. Kan en præmie ikke uddeles på grund af omstændigheder, som er uden for CPH kontrol, vil en anden præmie med samme værdi blive tildelt.

Vindercertifikatet kan ikke ombyttes til kontanter og er personlig. Flying Blue Miles kan ikke optjenes på denne rejse, og billetter kan ikke opgraderes.

Gyldighed: Billetterne er gyldige en måned frem efter udrejsedato.

Class: Billetterne er kun gyldige i Economy Class, og kan kun bruges til KLM Royal Dutch Airlines eller Air France.

Såfremt Københavns Lufthavne A/S ikke kan komme i kontakt med vinderen senest 14 dage efter, at vinderen er fundet, mister vinderen retten til præmien og en ny vinder vil blive udtrukket.

Københavns Lufthavne A/S påtager sig intet ansvar for præmierne, hverken mangelansvar, produktansvar m.m.

En præmie vil ikke blive udleveret til en vinder i fald, at personen i besiddelse af præmien vil overtræde lovgivningen.

PERSONOPLYSNINGER

CPH indsamler og behandler personoplysninger i forbindelse med administrationen af deltagelse i konkurrencen. Derudover anvender CPH personoplysninger til at sende markedsføring mv., hvis du har givet samtykke hertil. Dine personoplysninger vil ikke blive videregivet, og du har ret til indsigt i de indsamlede oplysninger samt ret til at gøre indsigelse over for behandlingen af oplysningerne. Du har ligeledes krav på at få urigtige oplysninger rettet eller slettet. Læs mere i CPHs politik for Beskyttelse af persondata: http://www.cph.dk/beskyttelse-af-persondata/.

LOVVALG OG VÆRNETING

Konkurrencen er underlagt dansk ret og eventuelle tvister skal indbringes for Danmarks domstole.