Konkurrencebetingelser

Denne konkurrence udbydes af Københavns Lufthavne A/S, Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup, CVR-nr. 14 70 72 04, tlf. 32 31 32 31, kundeservice@cph.dk ("CPH")

Konkurrencebetingelser

Denne konkurrence udbydes af Københavns Lufthavne A/S, Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup, CVR-nr. 14 70 72 04, tlf. 32 31 32 31, kundeservice@cph.dk ("CPH")

KONKURRENCEBETINGELSER – #cphairport konkurrence

UDBYDER

Denne konkurrence udbydes af Københavns Lufthavne A/S, Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup, CVR-nr. 14 70 72 04, tlf. 32 31 32 31, kundeservice@cph.dk ("CPH"). Står der to gange

 GENERELT

CPH forbeholder sig retten til at ændre konkurrencebetingelserne uden forudgående varsel eller meddelelse, og til at suspendere, tilbagetrække eller aflyse konkurrencen, hvor der er saglige grunde hertil. Derudover kan CPH på ethvert tidspunkt ekskludere deltagere, som ikke overholder regler, vilkår og betingelser for konkurrencen. Ved begrundet mistanke om snyd forbeholder Københavns Lufthavne A/S sig retten til at udelukke deltagere fra konkurrencen.

 Deltageren anerkender, at beslutninger truffet af CPH er endelige og bindende.

 I tilfælde af, at der i forbindelse med konkurrencen skal besvares spørgsmål mv. vil kun korrekte besvarelser af spørgsmål mv. komme i betragtning til lodtrækningen.

 Evt. udgifter til mobildata dækkes ikke.

 HVAD KAN DU VINDE?

4 flybilletter til Porto med Ryanair (værdi kr. 9000)

Betingelser:

  • Rejsen skal bookes samlet og fra København til Porto tur/retur,
  • Rejsen skal foretages inden 31. maj 2016.
  • Præmien kan ikke ombyttes til kontanter eller andre      services
  • Bagage kan tilkøbes og skal bookes på forhånd.
  •  

Vinderen vil blive valgt af et panel nedsat af Københavns Lufthavne A/S. Dette panel alene afgør, hvem der vinder konkurrencen. Alle billeder uploadet med hashtagget i perioden tages i betragtning. Vinderen vælges på tidspunktet, der er angivet i opslaget. Vinderen vil derefter få besked direkte i kommentartråden med yderligere information.

Hvis en vinder ikke svarer på vores henvendelse indenfor 5 hverdage, anses vinderen for at have afstået for at modtage præmien, og en anden vinder vil blive udtrukket.

 Medarbejdere i Københavns Lufthavne A/S kan ikke deltage i konkurrencen.

 HVEM KAN DELTAGE?

Alle kan deltage i konkurrencen om præmien, dog skal man være fyldt 18år. Hver deltager kan deltage ved at uploade et billede, af deres rejseøjeblik i Københavns Lufthavn, på Instagram, og hashtagget billedet med #cphairport.

 Ansatte hos CPH samt medlemmer af deres husstand kan ikke deltage i konkurrencen.

 HVORNÅR KAN DU DELTAGE?

Det er muligt at deltage i konkurrencen i perioden fra den 18. marts til og med den 1. april 2016.

 HVORDAN KAN DU DELTAGE?

Du deltager i konkurrencen ved at uploade et billede til Instagram med dit favorit rejseøjeblik fra Københavns Lufthavn. Du skal hashtagge billedet med #cphairport. Husk, at du skal have en offentlig profil for at deltage i konkurrencen.

 HVIS DU VINDER

Vi kontakter direkte igennem Instagram på vinderbilledet, når konkurrencen er slut og vinderen er fundet. Her vil vinderen blive bedt om at kontakte Københavns Lufthavn med kontaktoplysninger, så modtagelsen af præmien kan aftales nærmere.

 Husk, at der er en svarfrist på 5 hverdage efter, at man er blevet kontaktet i kommentartråden. Hvis vinderen ikke har henvendt sig til Københavns Lufthavn inden for 5 hverdage, frafalder præmien, og en ny vinder trækkes

 Skatter og afgifter af præmien betales af CPH. Præmierne kan ikke ombyttes til kontanter. Kan en præmie ikke uddeles på grund af omstændigheder, som er uden for CPH kontrol, vil en anden præmie med samme værdi blive tildelt.

 

PERSONOPLYSNINGER

CPH indsamler og behandler personoplysninger i forbindelse med administrationen af deltagelse i konkurrencen. Derudover anvender CPH personoplysninger til at sende markedsføring mv., hvis du har givet samtykke hertil. Dine personoplysninger vil ikke blive videregivet, og du har ret til indsigt i de indsamlede oplysninger samt ret til at gøre indsigelse over for behandlingen af oplysningerne. Du har ligeledes krav på at få urigtige oplysninger rettet eller slettet. Læs mere i CPHs politik for Beskyttelse af persondata: http://www.cph.dk/beskyttelse-af-persondata/.

 LOVVALG OG VÆRNETING

Konkurrencen er underlagt dansk ret og eventuelle tvister skal indbringes for Danmarks domstole.