Konkurrencebetingelser

Denne konkurrence udbydes af Københavns Lufthavne A/S, Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup, CVR-nr. 14 70 72 04, tlf. 32 31 32 31, kundeservice@cph.dk ("CPH").

Generelt:

CPH forbeholder sig retten til at ændre konkurrencebetingelserne uden forudgående varsel eller meddelelse, og til at suspendere, tilbagetrække eller aflyse konkurrencen, hvor der er saglige grunde hertil. Derudover kan CPH på ethvert tidspunkt ekskludere deltagere, som ikke overholder regler, vilkår og betingelser for konkurrencen. Ved begrundet mistanke om snyd forbeholder Københavns Lufthavne A/S sig retten til at udelukke deltagere fra konkurrencen.

Deltageren anerkender, at beslutninger truffet af CPH er endelige og bindende.

I tilfælde af, at der i forbindelse med Konkurrencen skal besvares spørgsmål mv. vil kun korrekte besvarelser af spørgsmål mv. komme i betragtning til lodtrækningen.

Konkurrencen er ikke købsbetinget.

 

Hvad kan du vinde?

Præmien består af:

2 x weekendbilletter til Roskilde Airshow, der finder sted fredag den 18. til søndag den 20. august 2017. http://www.airshow.dk/#. Vinderen vælger selv om det skal være voksen- eller børnebilletter.

Præmien har en samlet værdi af op til 580 kr. Den endelig værdi af præmien varierer og afhænger af, om der vælges 2 gange voksenbilletter eller 2 gange børnebilletter eller 1 voksenbillet + 1 børnebillet.  

Billetterne gælder kun til Roskilde Airshow 18.-20. august 2017, kan ikke forlænges, kan ikke overdrages, kan ikke endorses og kan ikke indløses til kontanter.

 

Hvem kan deltage?

Alle kan deltage i konkurrencen, dog skal man være fyldt 18 år.  

Ansatte hos Københavns Lufthavne A/S og Marvelous, samt medlemmer af deres husstande kan ikke deltage i konkurrencen.

Du kan deltage i konkurrencen én gang.

 

Hvornår kan du deltage?

Konkurrencen finder sted i perioden fra den 5. juli til og med den 16. juli 2019.

 

Hvordan kan du deltage?

Du deltager i konkurrencen ved at svare på spørgsmålet i Facebook-posten.

Konkurrencen består af 1 lodtrækning. Vinderen findes ved lodtrækning den 17. juli 2017.

 

Hvis du vinder:

Der findes én vinder af præmien.

Vinderen af konkurrencen kontaktes direkte via kommentarfeltet i Facebook posten den 17. juli 2017. Ved deltagelse i konkurrencen accepterer du, at vindernes navn offentliggøres på de medier, som Københavns Lufthavne A/S anvender, herunder bl.a. som en nyhed på Facebook.

Skatter og afgifter af præmien betales af CPH. Præmier kan ikke ombyttes til kontanter eller andre varer. Kan en præmie ikke uddeles på grund af omstændigheder, som er uden for CPH kontrol, vil en anden præmie med samme værdi blive tildelt.

Såfremt Københavns Lufthavne A/S ikke kan komme i kontakt med vinderen senest 14 dage efter, at vinderen er fundet, mister vinderen retten til præmien og en ny vinder vil blive udtrukket.

Københavns Lufthavne A/S påtager sig intet ansvar for præmierne, hverken mangelansvar, produktansvar m.m.

En præmie vil ikke blive udleveret til en vinder i fald, at personen i besiddelse af præmien vil overtræde lovgivningen.

 

Personoplysninger:

CPH indsamler og behandler personoplysninger i forbindelse med administrationen af deltagelse i konkurrencen. Derudover anvender CPH personoplysninger til at sende markedsføring mv., hvis du har givet samtykke hertil. Dine personoplysninger vil ikke blive videregivet, og du har ret til indsigt i de indsamlede oplysninger samt ret til at gøre indsigelse over for behandlingen af oplysningerne. Du har ligeledes krav på at få urigtige oplysninger rettet eller slettet. Læs mere i CPHs politik for Beskyttelse af persondata: http://www.cph.dk/beskyttelse-af-persondata/.

 

Lovvalg og værneting:

Konkurrencen er underlagt dansk ret og eventuelle tvister skal indbringes for Danmarks domstole.