Konkurrencebetingelser Air India

Konkurrencebetingelser Air India

KONKURRENCEBETINGELSER

UDBYDER

Denne konkurrence udbydes af Københavns Lufthavne A/S, Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup, CVR-nr. 14 70 72 04, tlf. 32 31 32 31, kundeservice@cph.dk ("CPH") i samarbejde med Air India.

 

GENERELT

CPH forbeholder sig retten til at ændre konkurrencebetingelserne uden forudgående varsel eller meddelelse, og til at suspendere eller aflyse konkurrencen, hvor der er saglige grunde hertil. Derudover kan CPH på ethvert tidspunkt ekskludere deltagere, som ikke overholder konkurrencebetingelserne. Beslutninger truffet af CPH er endelige og bindende.

Konkurrencen er ikke købsbetinget.

 

HVAD KAN DU VINDE?

Der udloddes to præmier bestående af 2 flybilletter t/r fra Københavns Lufthavn til Delhi med Air India til en samlet værdi af ca. DKK 8.000 per præmie.

Den endelig værdi af præmien varierer og afhænger af dagen, hvor flybilletterne bookes samt datoen for hjemrejse. Vinderen kompenseres ikke for en evt. økonomisk difference, hvis vinderen fx kan finde billetter med en højere værdi på de pågældende af- og hjemrejsedatoer.

Rejsen skal være foretaget senest 31. marts 2018.

Der tages forbehold for udsolgte afgange. Ændringer, som foretages efter billetudstedelse, er pålagt gebyr, som afholdes af vinderen. Forsikringer, visum og andre omkostninger, herunder ophold, i forbindelse med rejsen er ikke inkluderet i præmien. Bagage kan medbringes efter Air Indias gældende regler.

HVEM KAN DELTAGE?

Alle kan deltage i konkurrencen, dog skal man være fyldt 18 år.

Ansatte hos CPH, Marvelous, Air India samt medlemmer af deres husstande kan ikke deltage i konkurrencen.

 

HVORNÅR KAN DU DELTAGE?

Konkurrencen finder sted i perioden fra den 17. september til og med den 2. oktober 2017.

 

HVORDAN KAN DU DELTAGE?

Du deltager i konkurrencen ved at svare på spørgsmålet i Facebook-posten. Du kan deltage i konkurrencen én gang.

Vinderne findes ved lodtrækning den 3. oktober 2017.

 

HVIS DU VINDER

Der findes to vindere af præmien fra Air India.

Vinderne af konkurrencen kontaktes personligt via Facebook den 3. oktober 2017. Ved  deltagelse i konkurrencen accepterer du, at dit navn offentliggøres på de medier, som CPH anvender, herunder bl.a. som en nyhed på Facebook, hvis du vinder.

Præmien kan ikke ombyttes til kontanter eller andre varer. Kan præmien ikke uddeles på grund af omstændigheder, som er udenfor CPH’s kontrol, vil en anden præmie med samme værdi blive tildelt.

Såfremt CPH ikke har hørt fra en vinder senest den 17. oktober, mister vinderen retten til præmien og en ny vinder vil blive udtrukket.

CPH påtager sig intet ansvar for præmierne, hverken mangelsansvar, produktansvar m.m.

 

PERSONOPLYSNINGER

CPH indsamler og behandler personoplysninger i forbindelse med administrationen af deltagelse i konkurrencen. Dine personoplysninger vil ikke blive videregivet, og du har ret til indsigt i de indsamlede oplysninger samt ret til at gøre indsigelse over for behandlingen af oplysningerne. Du har ligeledes krav på at få urigtige oplysninger rettet eller slettet. Læs mere i CPHs politik for Beskyttelse af persondata: http://www.cph.dk/beskyttelse-af-persondata/.

 

LOVVALG OG VÆRNETING

Konkurrencen er underlagt dansk ret og eventuelle tvister skal indbringes for Danmarks domstole.