Konkurrencebetingelser - Brussels Airlines

Denne konkurrence udbydes af Københavns Lufthavne A/S, Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup, CVR-nr. 14 70 72 04, tlf. 32 31 32 31, kundeservice@cph.dk ("CPH") i samarbejde med Brussels Airlines, Filial af Brussels Airlines N.V/S.A. CVR-nr. 27367593 (”Brussels Airlines”).

Generelt:

CPH forbeholder sig retten til at ændre konkurrencebetingelserne uden forudgående varsel eller meddelelse, og til at suspendere eller aflyse konkurrencen, hvor der er saglige grunde hertil. Derudover kan CPH på ethvert tidspunkt ekskludere deltagere, som ikke overholder konkurrencebetingelserne. Beslutninger truffet af CPH er endelige og bindende.

Konkurrencen er ikke købsbetinget.

 

Hvad kan du vinde?

Der udloddes én præmie bestående af 2 flybilletter t/r fra Københavns Lufthavn til én af Brussels Airlines’ opererede langruter efter eget valg til en samlet værdi af ca. DKK 40.000.

Vinderen flyver fra København til Bruxelles og derfra videre på business class til den valgte destination.

Den endelige værdi af præmien varierer og afhænger af dagen, hvor flybilletterne bookes samt datoen for af- og hjemrejse. Vinderen kompenseres ikke for en evt. økonomisk difference, hvis vinderen f.eks. kan finde billetter med en højere værdi på de pågældende af- og hjemrejsedatoer.

Præmien skal bookes senest 2 uger inden afrejse og rejsen skal være foretaget inden den 30. juni 2018 – enkelte perioder kan være undtaget (jf. Brussels Airlines’ rejseplan for den ønskede destination). Vinderen bestemmer selv antallet af rejsedage, så længe rejsen foretages inden for den angivne rejseperiode.

Der tages forbehold for udsolgte afgange. Ændringer, som foretages efter billetudstedelse, er pålagt gebyr, som afholdes af vinderen. Forsikringer, visum og andre omkostninger, herunder ophold, i forbindelse med rejsen er ikke inkluderet i præmien. Bagage kan medbringes efter Brussels Airlines’ gældende regler.

 

Hvem kan deltage?

Alle kan deltage i konkurrencen, dog skal man være fyldt 18 år.

Ansatte hos CPH, IUM A/S (Marvelous), Brussels Airlines samt medlemmer af deres husstande kan ikke deltage i konkurrencen.

 

Hvornår kan du deltage?

Du kan deltage i konkurrencen fra den 10. november til og med den 19. november 2017.

 

Hvordan kan du deltage?

Du kan deltage i konkurrencen på Facebook. For at deltage i konkurrencen skal du svare på spørgsmålet i opslaget på Facebook via kommentarfeltet, og fortælle hvem du gerne vil have med på rejsen og hvor I gerne vil hen. Du kan kun deltage i konkurrencen én gang.

Vinderen findes ved lodtrækning blandt alle svar den 20. november 2017.

 

Hvis du vinder:

Der findes én vinder af præmien fra Brussels Airlines.

Vinderen af konkurrencen kontaktes via kommentarfeltet i opslaget på Facebook den 20. november 2017, og får her nærmere instrukser om, hvordan han/hun modtager og anvender sin præmie. Ved deltagelse i konkurrencen accepterer du, at dit navn offentliggøres på de medier, som CPH anvender, herunder i kommentarfeltet i opslaget på Facebook, hvis du vinder.

Præmien kan ikke ombyttes til kontanter eller andre varer eller overdrages til anden person. Kan præmien ikke uddeles på grund af omstændigheder, som er udenfor CPH’s kontrol, vil en anden præmie med samme værdi blive tildelt.

Såfremt CPH ikke har hørt fra en vinder senest den 4. december 2017, mister vinderen retten til præmien og en ny vinder vil blive udtrukket.

CPH påtager sig intet ansvar for præmierne, hverken mangelsansvar, produktansvar m.m.

 

Personoplysninger:

CPH indsamler og behandler personoplysninger i forbindelse med administrationen af deltagelse i konkurrencen. Dine personoplysninger vil ikke blive videregivet, og du har ret til indsigt i de indsamlede oplysninger samt ret til at gøre indsigelse over for behandlingen af oplysningerne. Du har ligeledes krav på at få urigtige oplysninger rettet eller slettet. Læs mere i CPHs politik for Beskyttelse af persondata: http://www.cph.dk/beskyttelse-af-persondata/.

 

Lovvalg og værneting:

Konkurrencen er underlagt dansk ret og eventuelle tvister skal indbringes for Danmarks domstole.