Konkurrencebetingelser - Atelier Lounge

Denne konkurrence udbydes af Københavns Lufthavne A/S, Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup, CVR-nr. 14 70 72 04, tlf. 32 31 32 31, kundeservice@cph.dk ("CPH") i samarbejde med Aviator Relaxium Aps (”Aviator”).

GENERELT

CPH forbeholder sig retten til at ændre konkurrencebetingelserne uden forudgående varsel eller meddelelse, og til at suspendere eller aflyse konkurrencen, hvor der er saglige grunde hertil. Derudover kan CPH på ethvert tidspunkt ekskludere deltagere, som ikke overholder konkurrencebetingelserne. Beslutninger truffet af CPH er endelige og bindende.

Konkurrencen er ikke købsbetinget. 

HVAD KAN DU VINDE?

Der udloddes to præmier bestående hver af 2 stk. indgangsbilletter til Atelier-loungen i Københavns Lufthavn til en samlet værdi af DKK 756 (DKK 189 per indgangsbillet) .

Præmien skal anvendes senest 31. december 2018.

HVEM KAN DELTAGE?

Alle kan deltage i konkurrencen, dog skal man være fyldt 18 år.

Ansatte hos CPH, IUM A/S (Marvelous), Aviator samt medlemmer af deres husstande kan ikke deltage i konkurrencen. 

HVORNÅR KAN DU DELTAGE?

Du kan deltage i konkurrencen fra den 22. november til og med 26. november 2017. 

HVORDAN KAN DU DELTAGE?

Du deltager i konkurrencen ved at skrive i kommentarfeltet til Facebook-posten, hvem du gerne vil besøge Atelier Lounge sammen med. Du kan kun deltage i konkurrencen én gang.

Vinderen findes ved lodtrækning blandt alle besvarelser den 27. november 2017.

 

HVIS DU VINDER

Der findes to vindere af præmien fra Aviator.

Vinderen af konkurrencen kontaktes via kommentarfunktionen i Facebook den 27. november 2017, og får her nærmere instrukser om, hvordan han/hun modtager og anvender sin præmie. Ved deltagelse i konkurrencen accepterer du, at dit navn offentliggøres på de medier, som CPH anvender, herunder i en kommentar til Facebookopslaget, hvis du vinder.

Præmien kan ikke overdrages, ombyttes til kontanter eller andre varer. Kan præmien ikke uddeles på grund af omstændigheder, som er udenfor CPH’s kontrol, vil en anden præmie med samme værdi blive tildelt.

Såfremt CPH ikke har hørt fra vinderen senest den 15. december 2017, mister vinderen retten til præmien og en ny vinder vil blive udtrukket.

CPH påtager sig intet ansvar for præmierne, hverken mangelsansvar, produktansvar m.m.

 

PERSONOPLYSNINGER

CPH indsamler og behandler personoplysninger i forbindelse med administrationen af deltagelse i konkurrencen. Dine personoplysninger vil ikke blive videregivet, og du har ret til indsigt i de indsamlede oplysninger samt ret til at gøre indsigelse over for behandlingen af oplysningerne. Du har ligeledes krav på at få urigtige oplysninger rettet eller slettet. Læs mere i CPHs politik for Beskyttelse af persondata: http://www.cph.dk/beskyttelse-af-persondata/.

 

LOVVALG OG VÆRNETING

Konkurrencen er underlagt dansk ret og eventuelle tvister skal indbringes for Danmarks domstole.