Konkurrencebetingelser

Denne konkurrence udbydes af Københavns Lufthavne A/S, Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup, CVR-nr. 14 70 72 04, tlf. 32 31 32 31, kundeservice@cph.dk ("CPH")

KONKURRENCEBETINGELSER – Scan & Win (brug dit Advantage kort og vind en rejse til Caribien med Bravotours)

UDBYDER

Denne konkurrence udbydes af Københavns Lufthavne A/S, Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup, CVR-nr. 14 70 72 04, tlf. 32 31 32 31, kundeservice@cph.dk ("CPH").

GENERELT

CPH forbeholder sig retten til at ændre konkurrencebetingelserne uden forudgående varsel eller meddelelse, og til at suspendere, tilbagetrække eller aflyse konkurrencen, hvor der er saglige grunde hertil. Derudover kan CPH på ethvert tidspunkt ekskludere deltagere, som ikke overholder regler, vilkår og betingelser for konkurrencen. Ved begrundet mistanke om snyd forbeholder Københavns Lufthavne A/S sig retten til at udelukke deltagere fra konkurrencen.

Deltageren anerkender, at beslutninger truffet af CPH er endelige og bindende.

I tilfælde af, at der i forbindelse med konkurrencen skal besvares spørgsmål mv. vil kun korrekte besvarelser af spørgsmål mv. komme i betragtning til lodtrækningen.

Evt. udgifter til mobildata dækkes ikke.

HVAD KAN DU VINDE?

  • 2 billetter med Bravotours og Norwegian’s Dreamliner direkte fra København til St. Croix til en samlet værdi af 30.000 kr.
  • Rejsen inkluderer fly og hotel, og er af 14-dages varighed,
  • Rejsen skal foretages i perioden 4. november til 9. december 2016.
  • Den første uge skal man bo på St. Croix på det eksotiske strandhotel, The Palms at Pelican Cove, indtil turen fortsætter til St. Thomas, hvor man skal bo på The Windward Passage Hotel.

Betingelser.

  • Rejsen skal bookes samlet
  • Præmien kan ikke ombyttes til kontanter eller andre services

Hvis en vinder ikke svarer på vores henvendelse indenfor 5 hverdage, anses vinderen for at have afstået for at modtage præmien, og en anden vinder vil blive udtrukket.

HVEM KAN DELTAGE?

Alle kan deltage i konkurrencen om præmien, dog skal man være fyldt 18 år.

Ansatte hos Bravotours eller CPH samt medlemmer af deres husstand kan ikke deltage i konkurrencen.

HVORDAN KAN DU DELTAGE?

Konkurrencen kører i hele april måned dvs. fra 1. april til og med 30. april 2016.

Man kan deltage på tre følgende måder:

  • Få scannet sit Advantage kort, når man laver et køb i nogle af Lufthavnens mange butikker, restauranter og caféer. Passagerer, der ikke er medlem, kan blive det gratis, og deltage med det samme. Der ligger præ-aktiverede kort i alle butikker og restauranter.
  • Oplyse sit medlemsnummer, når man booker parkering online
  • Oplyse sit medlemsnummer når man bestiller varer fra TAX FREE & SHOPS

Vinderen vil blive trukket ved lodtrækning af Københavns Lufthavne A/S. Vinderen trækkes blandt Advantage medlemmer der har fået registreret minimum et køb i lufthavnens butikker eller restauranter eller online bestilling på deres Advantage kort i perioden 1. april til og med 30. april 2016. Vinderen får direkte besked.

HVIS DU VINDER

Vi kontakter direkte via de kontaktoplysninger medlemmet har oplyst i CPH Advantage.

Husk, at der er en svarfrist på 5 hverdage efter, at man er blevet kontaktet af CPH. Hvis det ikke er lykkedes at få kontakt til vinderen inden for 5 hverdage, frafalder præmien, og en ny vinder trækkes

Skatter og afgifter af præmien betales af CPH. Præmierne kan ikke ombyttes til kontanter. Kan en præmie ikke uddeles på grund af omstændigheder, som er uden for CPH kontrol, vil en anden præmie med samme værdi blive tildelt.

PERSONOPLYSNINGER

CPH indsamler og behandler personoplysninger i forbindelse med administrationen af deltagelse i konkurrencen. Derudover anvender CPH personoplysninger til at sende markedsføring mv., hvis du har givet samtykke hertil. Dine personoplysninger vil ikke blive videregivet, og du har ret til indsigt i de indsamlede oplysninger samt ret til at gøre indsigelse over for behandlingen af oplysningerne. Du har ligeledes krav på at få urigtige oplysninger rettet eller slettet. Læs mere i CPHs politik for Beskyttelse af persondata: http://www.cph.dk/beskyttelse-af-persondata/.

LOVVALG OG VÆRNETING

Konkurrencen er underlagt dansk ret og eventuelle tvister skal indbringes for Danmarks domstole.