Vilkår og betingelser

Indholdet på Københavns Lufthavne A/S’ hjemmesider præsenteres udelukkende til informationsformål.

Materiale fra alle ovenstående medier tilhører Københavns Lufthavne A/S. Al immaterielretligt beskyttet materiale må ikke distribueres, modificeres eller videresendes uden forudgående skriftligt samtykke fra Københavns Lufthavn A/S.

Alle henvendelser i denne henseende skal rettes til kundeservice her. Ovenstående er gældende for både tekst, billede-, lyd-, video- eller andet immaterielretligt beskyttet materiale.

Begrænsninger vedrørende oplysningerne
Oplysningerne gives “som de er”, og Københavns Lufthavne A/S giver ingen erklæring eller garanti, hverken udtrykkelig eller stiltiende. Københavns Lufthavne A/S giver ligeledes ingen erklæring eller garanti med hensyn til oplysningernes fuldstændighed, nøjagtighed, tilgængelighed og funktionalitet.

Fraskrivelse af ansvar
Københavns Lufthavne A/S påtager sig ikke noget ansvar for eventuel skade som følge af din adgang til eller manglende adgang til denne hjemmeside, eller som følge af at du stoler på og handler i tillid til oplysningerne på hjemmesiden.

Københavns Lufthavne A/S fraskriver sig ethvert ansvar for direkte, indirekte, afledte, tilfældige, følge-, særlige eller andre skader, tabte muligheder, tabt fortjeneste og enhver anden form for tab eller skade. Denne begrænsning omfatter også eventuel skade eller virus, der måtte påvirke dit computerudstyr eller andre ejendele som følge af adgang til eller brug af denne hjemmeside.

Eventuelle links til andre websites er kun medtaget som en service til brugerne. Københavns Lufthavne A/S har intet ansvar for eller kontrol over indholdet eller driften af sådanne websites og påtager sig intet ansvar for eventuel skade, der måtte opstå i forbindelse med indholdet eller driften heraf.

Københavns Lufthavne A/S forbeholder sig ret til at ændre, modificere, erstatte eller slette dele af indholdet og kan begrænse adgangen til eller afbryde distributionen på hjemmesiden til enhver tid og efter eget skøn.

Kommunikation
Eventuelle kommentarer eller materiale, der sendes til denne hjemmeside eller på anden måde til Københavns Lufthavne A/S vedrørende denne hjemmeside, behandles som værende ikke fortrolige og kan uden begrænsning eller betaling anvendes af Københavns Lufthavne A/S og vil efter modtagelse blive betragtet som selskabets ejendom.

Personlige oplysninger
Personlige oplysninger, herunder- men ikke begrænset til- navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse der sendes til Københavns Lufthavne A/S, behandles i overensstemmelse med persondataloven.

CPH Update
Hvis du i forbindelse med samtykkeerklæringen har opgivet dit tlf. nr., vil du også kunne modtage tilbud, markedsføring, rejseinformation og nyhedsmeddelelser via SMS, ellers vil du udelukkende modtage den forannævnte information via mail.

Valutakurser
Priser angivet i SEK, NOK og EUR er beregnet ud fra DKK-prisen og er vejledende.

Ejendomsret
Indholdet af denne hjemmeside tilhører Københavns Lufthavne A/S og er beskyttet af den immaterielle lovgivning. De varemærker, servicemærker, varebetegnelser, logoer og produkter, der vises på denne hjemmeside, er immaterialretligt beskyttet og disse må ikke anvendes uden forudgående skriftligt samtykke fra Københavns Lufthavne A/S.

Tvister
Eventuelle tvister i forbindelse med eller i relation til denne ansvarsfraskrivelse skal, hvis de ikke kan afgøres mindeligt mellem parterne, fastlægges i overensstemmelse med retsplejelovens kapitel 22 eller Domsforordningen.

Lovvalg
Nærværende vilkår og betingelser er underlagt dansk ret.

Revidering af betingelser og vilkår
Københavns Lufthavne A/S kan til enhver tid revidere ovenstående betingelser og vilkår ved at opdatere denne side.

Enhver, der skaffer sig adgang til eller besøger denne hjemmeside, accepterer ovenstående betingelser og vilkår, og det anbefales, derfor at man regelmæssigt gennemlæser de til enhver tid gældende betingelser og vilkår.