Rejsende med dyr

Københavns Lufthavne A/S varetager driften af Veterinærcenteret i lufthavnen og det dertil tilhørende inspektionscenter for levende dyr.

Centeret er godkendt af EU som grænsekontrolsted (EU Border Inspektion Post), hvilket betyder, at dyr fra tredjelande kan indføres til Danmark via grænsekontrolstedet. Det er grænsedyrlægen, der foretager kontrollen af dyr og de medfølgende dokumenter.

Dyrenes trivsel varetages af erfarne dyrepassere, som har ekspertise i håndtering af alle former for dyr lige fra mus og elefanter til akvariefisk og rideheste.

Faciliteter
Veterinærcenteret kan tilbyde følgende faciliteter:

 •     5 stk. hestebokse (kan ombygges i moduler)
 •     9 stk. rummelige hundebure
 •     10 stk. bure for smådyr
 •     3 stk. karantæneområder - udstyret til at forebygge spredning af smitte

Derudover er Veterinærcenteret udstyret med:

 •     Filtreret friskluftforsyning med temperaturregulering
 •     Stor, afspærret løbegård
 •     Effektiv desinficering
 •     Direkte adgang til Grænsedyrlægen og SKAT

Kontakt
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte et af de nedenstående selskaber:

Firma   

Telefon    

Fax    

Spirit Cargo  

32 32 32 32   

32 32 60 14    

Grænsedyrlægen   

72 27 64 40 

72 27 64 51  

Skat  

72 37 11 80

72 27 64 51   

Veterinærcenteret 

32 31 20 36  

32 31 20 38

WFS 32 46 50 50  

 

Åbningstider
Københavns Lufthavne A/S indestår ikke for nøjagtigheden af den information, som leveres på denne side, ligesom selskabet fraskriver sig ansvaret for enhver anvendelse af denne information.

Veterinærcenteret er åbent mandag - fredag kl. 08.00 - 16.00

Det er muligt at afhente dyr uden for normal åbningstid mod et vagttillæg.
Mandag – fredag kl. 17.00 – 21.00
Weekend og helligdage kl. 09.00 – 14.00

Dyr, der ankommer uden for normal åbningstid, opstaldes på modtagers regning og tilses naturligvis uanset ugedag.

Grænsedyrlægen har åbent mandag - fredag fra 08.00 - 16.00. Se nærmere information under Vejledning.

Vagthavende dyrepasser træffes også uden for åbningstid på
tlf.: 32 31 20 36.

Priser
Takster for tidsrummet kl. 08.00 – 16.00 *) på hverdage pr. 1. maj 2011.

Alle priser er i danske kroner incl. moms

Ydelse Pris 
Grundgebyr

218,-

Hunde / katte

162,-

Pr. stk. første 24 timer  
Reptiler og fugle

162,-

Pr. kolli første 24 timer  
Zoo dyr under 20 kg

162,-

Pr. kolli første 24 timer  
Zoo dyr over 20 kg

945,-

Pr. kolli første 24 timer  
Heste

2.430,-

Pr. flypalle  
Grise

1.215,-

Pr. flypalle  
Tropefisk /gnaver/insekter

13,50

Pr. kolli første 24 timer  
Minigrise

162,-

Pr. stk. første 24 timer  
Mink

54,-

Pr. kolli første 24 timer  
Rengøring af triple-hesteboks

2.160,-

Rengøring af transportkasse

324,-

Vaskeplads t. lastbil incl. 660l. affaldscont.

675,-

   
Diverse  
Vagttillæg udenfor normal åbningstid:  
Mandag - fredag kl. 17.00 - 21.00

1.740,-

Mandag - fredag kl. 21.00 - 08.00

2.200,-

Weekend / helligdag

2.200,-

Indhent venligst tilbud på andre ydelser via e-mail: cph-vet@cph.dk
       
Såfremt det er nødvendigt med tilsyn med dyrene flere gange i døgnet uden for normal arbejdstid, beregnes et tillæg for hvert udkald.

 

Vejledning for dyr sendt som fragt

Dyr, der kommer fra et 3. land, skal kontrolleres ved indrejse til EU. Importen skal anmeldes til grænsedyrlægen senest 24 timer før kontrollen ønskes foretaget.

Grænsedyrlægen, Kystvejen 16, 2770 Kastrup

Åbningstider: Mandag – fredag 08.00 -16.00

Telefon: 72 27 64 40         
E-mail: bipcph@fvst.dk

Import af dyr fra 3. lande (dyr der kommer fra lande uden for EU)

Før afsendelse af dyret:

 1. Undersøg i god tid inden afsendelse importreglerne for dyr fra det pågældende 3. land. Importreglerne findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

 2. Kontakt flyselskabet for oplysninger om transportkasser, indlevering af dyret, priser og andet der vedrører transporten.

 3. Når du rejser med dyr til og fra 3. lande, skal du være opmærksom på grænsedyrlægens åbningstider. Grænsedyrlægen har åben på hverdage mellem 8-16 og kontrol af private forsendelser kan kun ske i dette tidsrum. Hvis du gerne vil undgå at få dine dyr opstaldet f.eks. henover en weekend, anbefaler vi at du tilrettelægger din rejse, så det passer med grænsedyrlægens åbningstider.

Ved anmeldelse af importen skal der oplyses:

 • Dyreart og antal
 • Afsenderland
 • Fly nr., ankomsttid, AWB nr.  (fragtbrevs nr.), afhentningstidspunkt.
 • Modtagers navn, adresse og telefon nr.
 • Evt. navn og telefon nr. på speditør

Afhentning af dyr

 1. Henvend dig i det cargo handlingselskab der handler det fly, din forsendelse flyver med. Se liste over handlingselskaber. Her skal du hente papirerne på forsendelsen samt betale et gebyr.

 2. Herefter skal du henvende dig hos grænsedyrlægen i Veterinærcenteret, Kystvejen 16, 2770 Kastrup (beliggende i Lufthavn øst – fragtområdet), hvor forsendelsen befinder sig og skal kontrolleres. Der skal påregnes et gebyr for kontrollen.

 3. Når grænsedyrlægen har godkendt forsendelsen skal du videre til SKAT.

 4. Alle forsendelser der kommer fra 3. lande skal fortoldes. SKAT ligger på samme adresse som grænsedyrlægen. Kontakt SKAT i din egen region hvis du har spørgsmål om indfortolding.

 5. Herefter skal du henvende dig i stalden i den nordlige del af Veterinærcenteret hvor du mod aflevering af den stemplede og kvitterede udleveringsslip, samt et kontant gebyr jf. prisliste kan få udleveret forsendelsen.

Dyr, der ankommer uden for normal arbejdstid, bliver opstaldet i Veterinærcenteret til førstkommende hverdag for modtagers regning.

Import af dyr fra EU
Før afsendelse af dyret:

 1. Undersøg i god tid inden afsendelse importreglerne for dyr fra EU. Importreglerne findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

 2. Kontakt flyselskabet for oplysninger om transportkasser, indlevering af dyret, priser og andet der vedrører transporten.

Afhentning af dyr
Henvend dig i det cargo handlingselskab der handler det fly din forsendelse flyver med. Se liste over handlingselskaber. Her skal du afhente dyret samt betale et gebyr.

Vejledning for indrejse til Danmark med dyr der er passagerledsaget
Rejse med dyr til København fra 3.lande (indrejse fra lande uden for EU)

Før afrejse:

 1. Undersøg importreglerne for indførsel af dyr til Danmark fra afrejselandet. Reglerne kan du finde på Fødevarestyrelsens hjemmeside. Har du spørgsmål angående importreglerne, er det Fødevarestyrelsen, du skal kontakte.

 2. Kontakt det flyselskab du skal rejse med. De kan oplyse dig om priser, transportbetingelser, krav til transportkasser, indlevering af dyr m.v.

Ankomst til København

 1. Ved ankomst til København udleveres dyr der har været i lastrummet under rejsen ved bånd 9 i bagageudleveringen.

 2. Du skal herefter gå til rød udgang, hvor du skal henvende dig til SKAT som foretager kontrollen af dyr og dokumenter.

Rejse med dyr fra EU-lande

 1. Undersøg importreglerne for indførsel af dyr til Danmark fra andre EU lande. Reglerne kan du finde på Fødevarestyrelsens hjemmeside. Har du spørgsmål angående importreglerne, er det din lokale fødevareregion, du skal kontakte.

  Fødevarestyrelsen
  Stationsparken 31-33
  2600 GlostrupTlf.: 72 27 50 00
  Tlf.: 72 27 6900
  E-mail: fvst@fvst.dk
 2. Kontakt det flyselskab du skal rejse med. De kan oplyse dig om priser, transportbetingelser, krav til transportkasser, indlevering af dyr m.v.

Ankomst til København

 1. Ved ankomst til København udleveres dyr, der har været i lastrummet under rejsen ved bånd 9 i bagageudleveringen.

 2. Du skal på opfordring fra SKAT fremvise dyrets pas og/eller andre relevante dokumenter.

Truede dyr og planter

Washington-konventionen, der efter den engelske forkortelse også kaldes CITES, har til formål at beskytte udryddelsestruede dyre- og plantearter ved at kontrollere den internationale handel med disse.

Danmark tiltrådte Washington-konventionen/CITES den 24. oktober 1977 og på nuværende tidspunkt har 136 lande over hele verden tiltrådt konventionen. Skov- og Naturstyrelsen administrerer konventionen i Danmark.

Mere end 3.100 dyr og 35.000 planter er omfattet af CITES, men der føjes stadig nye arter til, idet flere og flere dyre- og plantearter trues af udryddelse på grund af ødelæggelse af levesteder, indsamling til kæledyrsmarkedet, souvenirfremstilling med mere.

Import fra og eksport til ikke-EU-lande
Import fra lande uden for EU af dyr og planter kræver forudgående ansøgning om CITES-importtilladelse på et særligt ansøgningsskema, der fås hos Skov- og Naturstyrelsen. Er der levende planter, skal der ansøges hos Plantedirektoratet. Den originale CITES-eksporttilladelse skal følge sendingen og forevises toldkontrollen sammen med CITES-importtilladelse på grænsetoldstedet.

Ved import af levende dyr kræves der blandt andet, at dyrene af dyreværnsmæssige hensyn transporteres efter internationale pakningsregler (IATA-regler), at Skov- og Naturstyrelsen senest to hverdage før importen finder sted underrettes om det nøjagtige tidspunkt for indførelsen, og at indførslen sker via Københavns Lufthavn eller Københavns Havn.

Handel og udstilling m.m. indenfor EU
Indenfor EU, og dermed også i Danmark, gælder der ud over ovennævnte regler følgende: Al udstilling i kommercielt øjemed, anvendelse med kommerciel gevinst for øje og salg, opbevaring med henblik på salg, udbud til salg eller transport med henblik på salg af truede dyr og planter er forbudt.

Særlige forhold: en lang række lande, særligt i den 3. verden, forbyder helt eller delvist eksport af vilde dyr og planter for at beskytte disse. Hvis arterne er omfattet af CITES, vil de ikke lovligt kunne indføres til EU. EU forbyder desuden import af visse dyr og planter fra bestemte lande, når man i EU anser arterne for stærkt truede i disse lande. Disse forbud ændres løbende. Der sker desuden som nævnt tidligere ændringer af, hvilke dyr og planter, der er omfattet af CITES.

Vær opmærksom på, at CITES-tilladelser kun kan udstedes af autoriserede CITES-myndigheder på særlige blanketter. Skov- og Naturstyrelsen kan give nærmere oplysninger om ovenstående. Import og eksport af dyr og planter kan også kræve tilladelse fra politiet ved erhvervsmæssig handel med dyr og privat hold af visse dyrearter. Udsætning i den danske natur af fremmede dyr og planter er forbudt.

Det kan blive en dyr fornøjelse at tage en bid af naturen med hjem
Selv om international handel med elfenben har været forbudt siden 1990, sælges der stadig udskårne genstande, navnlig i Afrika og Asien. Lad dig ikke friste til at tage elfenben med hjem, da det er ulovligt. Genstande lavet af havskildpadder, herunder hele skjold, udstoppede dyr, smykker, kamme og solbriller, kan ikke lovligt indføres til EU. Sådanne genstande konfiskeres, og du risikerer at få en bøde.

Koralrev er sårbare miljøer, som en lang række af havets dyrearter er afhængige af. Mange lande har indført forbud mod indsamling, salg og eksport af koraller. Inden du vender tilbage til EU, bør du undersøge, om der kræves tilladelse, ellers kan din rejse blive en dyr fornøjelse. Handel med orkidéer, cykadéer, kaktus og andre eftertragtede planter er nøje reguleret. Kommer du hjem med beskyttede planter uden at have papirerne og formaliteterne i orden, risikerer du at blive retsforfulgt. Levende dyr som papegøjer og andre fugle, aber, slanger og kamæleoner sælges på mange turistmarkeder.

Tænk dig godt om, inden du tager levende dyr med hjem. Nogle arter er det forbudt at handle med, og andre arter skal der særlig tilladelse til at indføre. Det gælder også slangeskindstasker, bælter og lignende. Forhør dig, inden du tager afsted. Isbjørneskind og udskårne genstande af tænder fra hvalros og visse hvalarter, herunder grønlandske tupilakker af narhvaltand, er nogle af de arktiske produkter, der sælges til turister. Hvis du vil have dem med hjem, skal du normalt have en udførselstilladelse. Uden den kan du få konfiskeret dit rejseminde ved ankomsten til Danmark.

Yderligere oplysninger
Oplysninger om Washington-konventionen/CITES  kan fås ved henvendelse til:

 • Naturstyrelsen
  Haraldsgade 53
  2100 København Ø
  Telefon: 72 54 24 23 hverdage mellem kl. 09.00 - 12.00

  Hvis det drejer sig om levende planter:
 • Plantedirektoratet
  Skovbrynet 20
  2800 Lyngby
  Telefon: 45 96 66 00