Truede dyr og planter

Washington-konventionen, der efter den engelske forkortelse også kaldes CITES, har til formål at beskytte udryddelsestruede dyre- og plantearter ved at kontrollere den internationale handel.

Danmark tiltrådte Washington-konventionen/CITES den 24. oktober 1977 og på nuværende tidspunkt har 136 lande over hele verden tiltrådt konventionen. Skov- og Naturstyrelsen administrerer konventionen i Danmark.

Mere end 3.100 dyr og 35.000 planter er omfattet af CITES, men der tilføjes stadig nye arter, idet flere og flere dyre- og plantearter trues af udryddelse på grund af ødelæggelse af levesteder, indsamling til kæledyrsmarkedet, souvenirfremstilling med mere.


Import fra og eksport til ikke-EU-lande

Import fra lande uden for EU af dyr og planter kræver forudgående ansøgning om CITES-importtilladelse på et særligt ansøgningsskema, der fås hos Skov- og Naturstyrelsen. Er der levende planter, skal der ansøges hos Plantedirektoratet. Den originale CITES-eksporttilladelse skal følge sendingen og forevises toldkontrollen sammen med CITES-importtilladelse på grænsetoldstedet.

Ved import af levende dyr kræves der blandt andet, at dyrene af dyreværnsmæssige hensyn transporteres efter internationale pakningsregler (IATA-regler), at Skov- og Naturstyrelsen senest to hverdage før importen finder sted underrettes om det nøjagtige tidspunkt for indførelsen, og at indførslen sker via Københavns Lufthavn eller Københavns Havn.


Handel og udstilling mm. inden for EU

Indenfor EU, og dermed også i Danmark, gælder der ud over ovennævnte regler følgende: Al udstilling i kommercielt øjemed, anvendelse med kommerciel gevinst for øje og salg, opbevaring med henblik på salg, udbud til salg eller transport med henblik på salg af truede dyr og planter er forbudt.

Særlige forhold: en lang række lande, særligt i den 3. verden, forbyder helt eller delvist eksport af vilde dyr og planter for at beskytte disse. Hvis arterne er omfattet af CITES, vil de ikke lovligt kunne indføres til EU. EU forbyder desuden import af visse dyr og planter fra bestemte lande, når man i EU anser arterne for stærkt truede i disse lande. Disse forbud ændres løbende. Der sker desuden som nævnt tidligere ændringer af, hvilke dyr og planter, der er omfattet af CITES.

Vær opmærksom på, at CITES-tilladelser kun kan udstedes af autoriserede CITES-myndigheder på særlige blanketter. Skov- og Naturstyrelsen kan give nærmere oplysninger om ovenstående. Import og eksport af dyr og planter kan også kræve tilladelse fra politiet ved erhvervsmæssig handel med dyr og privat hold af visse dyrearter. Udsætning i den danske natur af fremmede dyr og planter er forbudt.


Det kan blive en dyr fornøjelse at tage en bid af naturen med hjem

Selv om international handel med elfenben har været forbudt siden 1990, sælges der stadig udskårne genstande, navnlig i Afrika og Asien. Lad dig ikke friste til at tage elfenben med hjem, da det er ulovligt. Genstande lavet af havskildpadder, herunder hele skjold, udstoppede dyr, smykker, kamme og solbriller, kan ikke lovligt indføres til EU. Sådanne genstande konfiskeres, og du risikerer at få en bøde.

Koralrev er sårbare miljøer, som en lang række af havets dyrearter er afhængige af. Mange lande har indført forbud mod indsamling, salg og eksport af koraller. Inden du vender tilbage til EU, bør du undersøge, om der kræves tilladelse, ellers kan din rejse blive en dyr fornøjelse. Handel med orkidéer, cykadéer, kaktus og andre eftertragtede planter er nøje reguleret. Kommer du hjem med beskyttede planter uden at have papirerne og formaliteterne i orden, risikerer du at blive retsforfulgt. Levende dyr som papegøjer og andre fugle, aber, slanger og kamæleoner sælges på mange turistmarkeder.

Tænk dig godt om, inden du tager levende dyr med hjem. Nogle arter er det forbudt at handle med, og andre arter skal der særlig tilladelse til at indføre. Det gælder også slangeskindstasker, bælter og lignende. Forhør dig, inden du tager afsted. Isbjørneskind og udskårne genstande af tænder fra hvalros og visse hvalarter, herunder grønlandske tupilakker af narhvaltand, er nogle af de arktiske produkter, der sælges til turister. Hvis du vil have dem med hjem, skal du normalt have en udførselstilladelse. Uden den kan du få konfiskeret dit rejseminde ved ankomsten til Danmark.


Yderligere oplysninger

Oplysninger om Washington-konventionen/CITES kan fås via: 

Miljøstyrelsens Informationscenter

Kontakt Miljøstyrelsens Informationscenter ved generelle spørgsmål til Miljøstyrelsen:

www.mst.dk

E-mail: info@mst.dk

Tlf: 72 54 44 66 (man, tirs, tors kl. 9.30 - 16.00, ons kl. 9.30 - 18.00 og fredag kl. 9.30 - 15.00)