Hvad gør CPH for at minimere smittefaren

Vi følger myndighedernes anvisninger og arbejder hårdt for, at vi ikke har for mange passagerer samlet ét sted og prøver at sprede dem ud så meget som muligt.

Vi har medarbejdere til stede, som kommunikerer, at det er vigtigt at holde afstand og siger det også løbende ud gennem højtalerne. Der er opsat håndsprit rundt i hele lufthavnen og ekstra ved paskontrollen. Hvis de ikke er synlige, har vi medarbejdere til stede, som kan sørge for adgang til håndsprit.

Hvordan forholder CPH sig til forbuddet om ikke at samles mere end 10 personer ét sted?

Forbuddet gælder ikke offentlig trafik eller steder som lufthavne, men vi gør alt, vi kan for at holde afstand mellem passagererne, herunder ved at være tilstede med medarbejdere, højttalerudkald, maks antal passagerer i busser og kø styring.

Hvad kan du gøre for at minimere risikoen for smittespredning:

Det bedste, du kan gøre, er at følge myndighedernes anvisninger herunder:

 • Hold afstand og tag hensyn
 • Host og nys i ærmet
 • Vask hænder og brug håndsprit
 • Begræns fysisk kontakt

Konkret gør Københavns Lufthavn følgende:

 • Ved store ankomster - fx fly med flere hundrede passagerer - vil CPH sørge for, at passagererne først bliver lukket ud af flyet, når bagagen er klar til at blive afhentet ved bagageområdet. CPH beder flyets kaptajn om at informere passagerne om at holde afstand, inden de forlader flyet.
 • CPH’s security-personale vil være langt mere synligt og antalsmæssigt til stede i ankomsten. Der vil være personale ved alle bagagebånd.
 • CPH opsætter tydelige afstandsmærkater på gulvet i ankomstområderne, så passagererne visuelt bliver mindet om at holde afstand
 • Kommunikationsindsatsen øges. Der kommer flere skilte op og CPHs personale vil tage mere direkte kontakt til passagerer, der står for tæt.

Københavns Politi øger tilstedeværelse

Også Københavns Politi øger sin tilstedeværelse i lufthavnen. Det sker for at sikre, at både passagerer og CPH overholder de gældende retningslinjer.

Konkret kommer Københavns Politi til at gøre følgende

 • Øget tilstedeværelse i hele lufthavnen
 • Bedre passagerstyring med henblik på at undgå ophobning
 • Gennemgå lufthavnens faciliteter og sikre, at arealkrav overholdes, og at der er opstillet håndsprit.
 • Udfærdigelse af informationsmateriale til passagerer
 • Gennemgå om der er behov for yderligere begrænsninger i såvel passagerers som besøgendes ophold og færden.

Læs mere om tiltagende her.