Fysioterapi og akupunktur

I Københavns Lufthavn er der mulighed for at få fysioterapi og akupunktur

Daglig leder, Alf Eriksen har mere end 25 års opdateret behandlingserfaring. Han har tidligere været beskæftiget med genoptræning af patienter med akutte rygmarvstraumer i Danmark og udlandet.

De sidste mange år har han drevet AmagerFysioterapi ApS, med fokus på den øgede fremkomst af nedslidningssymptomer og -skader i bevægeapparatet på grund af de ændrede belastnings- og arbejdsforhold der er fremherskende i nutidens samfund.

Tidsbestilling: 42 74 19 46

Priser og yderligere information klik her

Refusion fra Sygeforsikringen Danmark ved fremvisning af lægehenvisning.

Der ydes ikke tilskud fra den offentlige sygesikring. Nogle arbejdsskadeforsikringer dækker alle behandlingsomkostninger, når der foreligger en henvisning fra egen læge.

Åbningstider
Mandag - fredag klokken 10:00 - 16:00.

Akutaftaler alle ugens dage.

Kontakt
E-mail: info@fys-cph.dk

Website: http://www.fys-cph.dk/