Kvalitetskrav og rettigheder

Der arbejdes både i EU og i Danmark på forbedringer af rettigheder og vilkår for flypassagerer med reduceret mobilitet. I EU er der således vedtaget en forordning, som træder fuldt i kraft den 26. juli 2008.

Efter forordningen om bevægelseshæmmedes rettigheder i lufttrafikken må luftfartsselskaberne ikke nægte en person at reservere billet eller at gå ombord på grund af vedkommendes handicap.

Der er visse undtagelser af hensyn til flyvesikkerheden. Luftfartsselskabet kan afvise en reservation fra en bevægelseshæmmet person, afvise at lade denne gå om bord eller forlange, at en bevægelseshæmmet person, der rejser, ledsages af en anden person, hvis:

 • Det er nødvendigt af hensyn til gældende sikkerhedsbestemmelser
 • Flyets størrelse eller et begrundet fravær af kabinepersonale forhindrer befordring af bevægelseshæmmede personer.
 • Luftfartsselskabet meddeler skriftligt inden for fem arbejdsdage efter at reservationen eller ombordstigningen er afvist, eller betingelsen om ledsagelse er fastsat, den pågældende bevægelseshæmmede person sin begrundelse herfor.

En handicappet eller bevægelseshæmmet person, der mener, at reglerne er blevet overtrådt, kan indbringe sagen for lufthavnens forvaltningsorgan eller det berørte luftfartsselskab. Hvis den handicappede eller bevægelseshæmmede person ikke opnår tilfredsstillende behandling her, kan vedkommende klage til Trafikstyrelsen. Klagen sendes til:

Trafikstyrelsen
Edvard Thomsens Vej 14
2300 København S
E-mail: dcaa@slv.dk

Kvalitetskrav til lufthavnens handicap-assistance

Når der er bestilt assistance på forhånd:
80 % max. ventetid 10 minutter for assistance
90 % max. ventetid 20 minutter for assistance
100 % max. ventetid 30 minutter for assistance

Når der ikke er bestilt assistance på forhånd:
80 % max. ventetid 25 minutter for assistance
90 % max. ventetid 35 minutter for assistance
100 % max. ventetid 45 minutter for assistance

Ved ankomst i gate/lounge

Når der er bestilt assistance på forhånd:
80 % max. ventetid 5 minutter efter flyet er parkeret
90 % max. ventetid 10 minutter efter flyet er parkeret
100 % max. ventetid 20 minutter efter flyet er parkeret

Når der ikke er bestilt assistance på forhånd:
80 % max. ventetid 25 minutter efter flyet er parkeret
90 % max. ventetid 35 minutter efter flyet er parkeret
100 % max. ventetid 45 minutter efter flyet er parkeret

Hvis flyselskabet giver besked senest 45 minutter før forventet ankomst til Københavns Lufthavn, bliver en PRM opfattet som en passager, der har bestilt assistance på forhånd.

Falck og CPH udfører assistance efter EU forordning nummer 1107/2006 for passagerer med reduceret mobilitet.

Mødesteder

Når du ankommer til lufthavnen, skal du gå til det nærmeste mødested markeret med rødt herunder. Derudover er der et mødested i Assistancecenteret, her markeret med et gult skilt.

 

Her trykker du på knappen, hvorefter du får kontakt med en hjælper fra Falck. Falck oplyser dig om, hvornår du bliver hentet. For døve gælder det, at en grøn lampe på standeren vil lyse ud for teksten: "Dit opkald er registreret. Handicapassistance er på vej". Se mere om ventetider her.

Hvis du som blind eller svagtseende ankommer til lufthavnen med tog, har du mulighed for at ringe eller sende en sms til Falck, der så vil hente dig på stationen. Brug dette telefonnummer og angiv hvad tid, du ankommer og på hvilket spor: Telefon 51 58 87 06.

På ovenstående kort finder du de seks mødesteder i lufthavnen, der er angivet med en rød prik.

Mødestederne findes:

 • I vestenden af Terminal 2
 • I P-hus 4, hvor der er handicapparkering
 • I arkaden mellem Terminal 2 og 3
 • Lige efter sikkerhedskontrollen
 • På vestsiden i Terminal 3 overfor DSB
 • Ved metrostationen

Har du på forhånd lavet en aftale om assistance ved ankomsten, har du mulighed for at få assistance:

 • I flysædet når de øvrige passagerer er gået ud
 • Ledsagelse fra flyet til bagagebåndet
 • Opsamling af bagage fra bagagebåndet
 • Videre ledsagelse gennem en eventuel paskontrol og toldkontrol
 • Assistancen afsluttes, når du når frem til dit ønskede mødested.

Q&A for rejsende med reduceret mobilitet

 • Hvad gør jeg, hvis jeg har elektrisk/batteridreven kørestol?  
 • Samling af kørestol?  
 • Bliver man adskilt fra sin hjælper undervejs fra indcheckning til gaten?  
 • Er det muligt at få assistance til bl.a. indkøb af toldfrit, hvis man har brug for dette?  
 • Er der former for udstyr, som jeg ikke må have med på rejsen?  
 • Er der former for udstyr, der kan tage skade af trykket i kabinen?  
 • Kan en person, der ikke kan læse, få hjælp til at finde frem til den rigtige gate?  
 • Hvad gør jeg, når beskeder i højttalere m.v. er alt for hurtige eller utydelige til, at jeg kan forstå, hvad der bliver sagt?  
 • Hvad gør jeg, hvis jeg hører mit navn i højttaleren og ikke kan forstå hvorfor?  
 • Kan jeg blive ledsaget af en pædagog/hjælper frem til gaten, selvom vedkommende ikke skal med flyet?  
 • Kan jeg få hjælp, når jeg skal gennem sikkerhedskontrollen, og jeg skal af med bælte og seler, og ikke selv kan tage det på igen?  
 • Jeg har førerhund med. Hvordan skal jeg forholde mig?  
 • Pakkes hjælpemidler ned af sikkerhedspersonalet, så det ikke skal ske flere gange pga. security-regler?  
 • Må jeg tage medicin med i min håndbagage, og er der begrænsninger på omfanget?  
 • Skal jeg tage forholdsregler, hvis jeg har en pacemaker?  
 • Kan jeg blive efterset af en security-medarbejder af mit eget køn?  
 • Kan jeg bede om at blive undersøgt i et rum for sig, hvis jeg skal undersøges nærmere?  
 • Er der former for udstyr, der kan blive ødelagt af røntgenudstyret i sikkerhedskontrollen?  
 • Er der former for udstyr, som jeg ikke må have med på rejsen?  
 • Hvordan er personalet uddannet?