Kvalitetskrav og rettigheder

Der arbejdes både i EU og i Danmark på forbedringer af rettigheder og vilkår for flypassagerer med reduceret mobilitet. I EU er der således vedtaget en forordning, som trådte fuldt i kraft den 26. juli 2008.

Efter forordningen om bevægelseshæmmedes rettigheder i lufttrafikken må luftfartsselskaberne ikke nægte en person at reservere billet eller at gå ombord på grund af vedkommendes handicap.

Der er visse undtagelser af hensyn til flyvesikkerheden. Luftfartsselskabet kan afvise en reservation fra en bevægelseshæmmet person, afvise at lade denne gå om bord eller forlange, at en bevægelseshæmmet person, der rejser, ledsages af en anden person, hvis:

  • Det er nødvendigt af hensyn til gældende sikkerhedsbestemmelser
  • Flyets størrelse eller et begrundet fravær af kabinepersonale forhindrer befordring af bevægelseshæmmede personer.
  • Luftfartsselskabet meddeler skriftligt inden for fem arbejdsdage efter at reservationen eller ombordstigningen er afvist, eller betingelsen om ledsagelse er fastsat, den pågældende bevægelseshæmmede person sin begrundelse herfor.

En handicappet eller bevægelseshæmmet person, der mener, at reglerne er blevet overtrådt, kan indbringe sagen for lufthavnens forvaltningsorgan eller det berørte luftfartsselskab. Hvis den handicappede eller bevægelseshæmmede person ikke opnår tilfredsstillende behandling her, kan vedkommende klage til Trafikstyrelsen. Klagen sendes til:

Trafik–, Bygge- og Boligstyrelsen
Danish Transport Construction and Housing Authority
Edvard Thomsensvej 14
DK- 2300 København S
E-mail: info@tbst.dk

Kvalitetskrav til lufthavnens handicap-assistance

Når der er bestilt assistance på forhånd:
80 % max. ventetid 10 minutter for assistance
90 % max. ventetid 20 minutter for assistance
100 % max. ventetid 30 minutter for assistance

Når der ikke er bestilt assistance på forhånd:
80 % max. ventetid 25 minutter for assistance
90 % max. ventetid 35 minutter for assistance
100 % max. ventetid 45 minutter for assistance

Ved ankomst i gate/lounge

Når der er bestilt assistance på forhånd:
80 % max. ventetid 5 minutter efter flyet er parkeret
90 % max. ventetid 10 minutter efter flyet er parkeret
100 % max. ventetid 20 minutter efter flyet er parkeret

Når der ikke er bestilt assistance på forhånd:
80 % max. ventetid 25 minutter efter flyet er parkeret
90 % max. ventetid 35 minutter efter flyet er parkeret
100 % max. ventetid 45 minutter efter flyet er parkeret

Hvis flyselskabet giver besked senest 45 minutter før forventet ankomst til Københavns Lufthavn, bliver en PRM opfattet som en passager, der har bestilt assistance på forhånd.

Falck og CPH udfører assistance efter EU forordning nummer 1107/2006 for passagerer med reduceret mobilitet.