Forsinkelser og mulige aflysninger
På grund af mangel på bemanding i Naviair, som varetager flyveledelsen, kan der være forsinkelser og enkelte aflysninger. Der kan desuden forekomme mindre forsinkelser som følge af nødvendig vedligeholdelse af start- og landingsbaner. Hold dig opdateret her på cph.dk eller i CPH’s app Læs mere
På grund af mangel på bemanding i Naviair, som varetager flyveledelsen, kan der være forsinkelser og enkelte aflysninger. Der kan desuden forekomme mindre forsinkelser som følge af nødvendig vedligeholdelse af start- og landingsbaner. Hold dig opdateret her på cph.dk eller i CPH’s appLæs mere
 

Kvalitetskrav og rettigheder

Der arbejdes både i EU og i Danmark på forbedringer af rettigheder og vilkår for flypassagerer med reduceret mobilitet.

Falck og CPH udfører assistance efter EU forordning nummer 1107/2006 for passagerer med reduceret mobilitet.

Efter forordningen om bevægelseshæmmedes rettigheder i lufttrafikken må luftfartsselskaberne ikke nægte en person at reservere billet eller at gå ombord på grund af vedkommendes handicap.

Undtagelser på grund af luftfartssikkerhed

Der er visse undtagelser af hensyn til flyvesikkerheden. Luftfartsselskabet kan afvise en reservation fra en bevægelseshæmmet person, afvise at lade denne gå om bord eller forlange, at en bevægelseshæmmet person, der rejser, ledsages af en anden person, hvis:

 • Det er nødvendigt af hensyn til gældende sikkerhedsbestemmelser
 • Flyets størrelse eller et begrundet fravær af kabinepersonale forhindrer befordring af bevægelseshæmmede personer.
 • Luftfartsselskabet meddeler skriftligt inden for fem arbejdsdage efter at reservationen eller ombordstigningen er afvist, eller betingelsen om ledsagelse er fastsat, den pågældende bevægelseshæmmede person sin begrundelse herfor.

Klag over en sikkerhedsundtagelse

En handicappet eller bevægelseshæmmet person, der mener, at reglerne er blevet overtrådt, kan indbringe sagen for lufthavnens forvaltningsorgan via kundeservice@cph.dk eller det berørte luftfartsselskab. Hvis den handicappede eller bevægelseshæmmede person ikke opnår tilfredsstillende behandling her, kan vedkommende klage til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Klagen sendes til:

Trafik–, Bygge- og Boligstyrelsen
Danish Transport Construction and Housing Authority
Carsten Niebuhrs Gade 43
DK-1577 København V
E-mail: info@tbst.dk

Kvalitetskrav til lufthavnens handicap-assistance

Når der er bestilt assistance på forhånd:

 • 80 % max. ventetid 10 minutter for assistance
 • 90 % max. ventetid 20 minutter for assistance
 • 100 % max. ventetid 30 minutter for assistance

Når der ikke er bestilt assistance på forhånd:

 • 80 % max. ventetid 25 minutter for assistance
 • 90 % max. ventetid 35 minutter for assistance
 • 100 % max. ventetid 45 minutter for assistance

Ved ankomst i gate/lounge, når der er bestilt assistance på forhånd:

 • 85 % max. ventetid 5 minutter efter flyet er parkeret
 • 95 % max. ventetid 10 minutter efter flyet er parkeret
 • 100 % max. ventetid 20 minutter efter flyet er parkeret

Ved ankomst i gate/lounge, når der ikke er bestilt assistance på forhånd:

 • 85 % max. ventetid 25 minutter efter flyet er parkeret
 • 95 % max. ventetid 35 minutter efter flyet er parkeret
 • 100 % max. ventetid 45 minutter efter flyet er parkeret

Privatlivspolitk ved brug af Falcks bistand

Privatlivspolitik for Falcks bistand til handicappede og bevægelseshæmmede passagerer (PRM) i Københavns lufthavn (Kastrup). Læs privatlivspolitikken her.