Indskrevet bagage

Indskrevet bagage er den bagage du afleverer ved check-in skranken. Som udgangspunkt anbefaler vi, at du pakker de fleste af dine ting ned i den indskrevne bagage.

Der er ikke så mange begrænsninger for hvad du må have med i din indskrevne bagage. Du skal dog være opmærksom på, at våben og ammunition i lovlig besiddelse skal meddeles ved check-in skranken.

Som hovedregel er det ikke tilladt at medbringe følgende:

  • Eksplosive, ætsende og brandfarlige stoffer som f.eks. campinggas, sprit, maling m.m.

  • Brændbare gasser, magnetiske materialer, blegemidler og bedøvelsesmidler.

  • Fyrværkeri og nødblus.

OBS: Ved tvivl skal du spørge dit flyselskab eller handlingselskab i god tid inden afrejse.

Hvis du vil se en udførlig liste over forbudte genstande, henviser vi til Trafikstyrelsens website www.flypassager.dk

Metalkufferter/værktøjskasser
Bemærk at kufferter af metal eller værktøjskasser typisk skal checkes ind som odd-size bagage..

Læs mere om odd-size bagage her