Forsinkelser og mulige aflysninger
På grund af mangel på bemanding i Naviair, som varetager flyveledelsen, kan der være forsinkelser og enkelte aflysninger. Der kan desuden forekomme mindre forsinkelser som følge af nødvendig vedligeholdelse af start- og landingsbaner. Hold dig opdateret her på cph.dk eller i CPH’s app Læs mere
På grund af mangel på bemanding i Naviair, som varetager flyveledelsen, kan der være forsinkelser og enkelte aflysninger. Der kan desuden forekomme mindre forsinkelser som følge af nødvendig vedligeholdelse af start- og landingsbaner. Hold dig opdateret her på cph.dk eller i CPH’s appLæs mere
 

Forbudte genstande i bagagen

Nedenfor finder du en liste over ting, du ikke må medbringe i din indskrevne bagage.

Nedenstående er nogle af de ting, du ikke må medbringe i bagagen.

Hvis du vil se en udførlig liste over forbudte genstande, henviser vi til Trafikstyrelsens website www.flypassager.dk

 Lightere

 • Lightere hører til i kategorien farligt gods, der bl.a. omfatter eksplosivstoffer og gasser. En lighter anses for farlig, idet der er risiko for selvantændelse, hvilket kan udgøre en fare ombord på flyet. Man må derfor hverken medbringe sin lighter i den indskrevne bagage eller i håndbagagen. Man må kun medbringe én lighter, som skal fremvises i sikkerhedskontrollen, og herefter skal den bæres på din person, således at du opdager, hvis den selvantænder.
 • Zippo-lightere eller andre lightere af samme art må kun medtages, hvis al væske er absorberet.

E-cigaretter

Nikotin refill til E-cigaretter med faresymbol er ikke tilladt at medbringe som håndbagage uanset str.  Passageren skal - såfremt det ønskes at medbringe en / flere refill på rejsen - sende flaskerne som farligt gods. 

Beholdere under tryk

Det er forbudt at medbringe følgende beholdere under tryk:

 • Mere end 4 kulsyrepatroner til redningsveste o.l.
 • Kulsyrepatroner indeholdende mere end 28 gr. Kulsyrepatroner til eksempelvis soda stream
 • Campinggas/Spritbrændere/beholdere indeholdende brandfarlige stoffer.
 • Spritbrændere (disse kan medbringes i håndbagagen såfremt spritbrænderen er ny og ikke har været brugt tidligere)
 • Cykelhjelme af mærke Hövding i såvel håndbagage som indskreven bagage.

Fyrværkeri/stjernekastere

Det er forbudt at medbringe fyrværkeri og andre brandbare artikler som eksempelvis:

 • Stjernekastere
 • Nytårsraketter
 • Bordbomber
 • Røgbomber
 • Røgpatroner
 • Signalblus

Våben

Våben, ammunition m.v. i lovlig besiddelse må transporteres som indskrevet bagage under særlige vilkår. Hvor følgende kontrolleres ved et særligt check:

 • Gyldig våbentilladelse, ID-kort fra politiet, ID-kort fra forsvaret, eksporttilladelse, EU-våbenpas eller våbendeklaration
 • Våbenet ikke er ladt
 • Våbenet om muligt er adskilt
 • Våben og ammunition er emballeret forsvarligt, om muligt neutralt emballeret og i øvrigt pakket i 2 forskellige emballager.

OBS: Flere luftfartsselskaber kræver, at du registrerer, at du rejser med våben ved booking af billet.

Eksplosiver

Det er forbudt at medbringe eksplosive og brændbare stoffer og anordninger, der kan -
eller ser ud til at kunne - bruges til at forårsage alvorlig personskade eller til at udøve en trussel mod flysikkerheden, herunder:

 • Eksplosivstoffer, herunder detonatorer, lunter/spræng- og tænd snor/brandrør, granater, miner og eksplosivstoffer
 • Ammunition
 • Fænghætter
 • Detonatorer og lunter
 • Spræng- og tændsnor
 • Brandrør
 • Miner, granater og andre militære sprængstoffer
 • Dynamit, krudt og plastiske sprængstoffer
 • Kopier eller efterligninger af eksplosive genstande
 • Gasser: Propan og butan ol.
 • Brændbare væsker, herunder benzin og metanol ol.
 • Brændbare faste stoffer og reaktive stoffer, herunder magnesium, ildtændere, fyrværkeri og signalblus.
 • Iltende og oxiderende stoffer og organiske peroxider

Rengørings- og smøremidler ol.

Det er ikke tilladt at medbringe brandbare eller ætsende væsker som eksempelvis:

 • Låsespray
 • Kædespray
 • Kalkfjerner
 • Rengøringsmidler med faresymboler
 • Blegemidler
 • Komponenter fra brændstofsystemer, der har indeholdt brændstof

Brændstofsystemer, der indeholder - eller har indeholdt - alle former for brændstof, eksempelvis:

 • Generatorer, motorsave ol.

Batterier

Det er ikke tilladt at medbringe en række batterier i den indskrevne bagage som
eksempelvis:

 • Bilbatterier
 • Litiumbatterier (f.eks. ekstra computerbatterier ol.) Disse kan medbringes i håndbagagen)
 • Power banks
 • Jump-startere
 • Dykkerlamper

Elektriske kørestole og andre batteridrevne hjælpemidler for personer med nedsat
mobilitet kræver luftfartsselskabets godkendelse.

Andre stoffer

Det er ikke tilladt at medbringe stoffer og materiale, som kan forårsage alvorlig
personskade eller kan udøve en trussel mod flysikkerheden, herunder:

 • Toksiske eller smitsomme stoffer, herunder rottegift og inficeret blod
 • Radioaktivt materiale, herunder medicinske isotoper og isotoper til industriel brug
 • Ætsende stoffer, herunder kviksølv, og bilbatterier

Ved tvivlsspørgsmål kan du kontakte dit luftfartsselskab i god tid inden afrejse.

Se en liste over flyselskaber her.