21.02.2024

CPH tilpasser organisationen med fokus på grøn omstilling, digitalisering og medarbejdere

Københavns Lufthavn tilpasser virksomhedens organisations- og ledelsesstruktur. Topledelsen bliver mindre, og de strategiske fokusområder digitalisering, grøn omstilling og HR placeres organisatorisk tæt på den øverste ledelse.  

Målet med ændringerne er at skabe en enklere, mere dynamisk organisation med endnu klarere ansvarsområder samt at løfte de lufthavnens tre strategiske prioriteringer: grøn omstilling, digitalisering og HR.

”Vi har lavet en organisationsændring, der også indebærer en mindre topledelse. Københavns Lufthavns hidtidige organisationsstruktur er ikke ideel til at understøtte vores vækst og udvikling til næste niveau. For at forbedre effektiviteten og anvende vores ressourcer bedst muligt, er der behov for mere enkelhed, hurtigere beslutningsprocesser og klare ansvarsområder,” siger CEO Christian Poulsen.

Ændringer i topledelsen 
Lufthavnens øverste ledelse omstruktureres og reduceres fra syv medlemmer til et mindre Executive Leadership Team bestående af fire direktører: CEO Christian Poulsen, CFO Rasmus Lund, CCO Peter Krogsgaard og COO Kristoffer Plenge-Brandt. 

Derudover etableres et Corporate Leadership Team, der består af ovenstående samt de tre strategiske funktioner HR, Digital og Sustainability med direkte reference til CEO Christian Poulsen.

”I lufthavnen retter vi vores strategiske fokus mod den grønne omstilling, digitalisering og HR. Det er afgørende, at bæredygtighed, digitalisering og medarbejderengagement bliver gennemgående i vores beslutninger i alle funktioner i lufthavnen,” siger Christian Poulsen.

Security og Operations lægges sammen
Den nye organisering indebærer, at Security og lufthavnens driftsorganisation, Operations, lægges sammen for at fremme synergierne mellem de to områder. 

”Der er mange synergier mellem de to funktioner, som kan udnyttes bedre end i dag, eksempelvis for at opnå mere effektive processer. Og vi skaber en struktur, der giver plads til en enklere og ensrettet måde at gøre tingene på,” siger Christian Poulsen.

Lufthavnens direktør for Security Johnnie Müller fortsætter som øverste leder for Security med reference til COO Kristoffer Plenge-Brandt.  

Projektområde lægges sammen med Finans, og Masterplan og Strategy slås sammen i ny afdeling
Som en del af organisationstilpasningen nedlægges Development & Construction, der bl.a. driver lufthavnens store ombygning af Terminal 3, som selvstændigt direktørområde.

Lufthavnens bygherrefunktion, Projects, og afdeling for projekt- og porteføljegovernance, PMO, vil fremover referere til CFO Rasmus Lund.

”I lufthavnen bruger vi rigtig mange ressourcer på projekter, og på den baggrund er det mest hensigtsmæssigt at samle vores projektområde og Finans. Ved sammenlægningen kan vi opnå synergier, som går begge veje,” siger Christian Poulsen.

Masterplan-afdelingen, som har ansvaret for den langsigtede plan for udviklingen af lufthavnens infrastruktur, er essentiel for etableringen af fremtidens lufthavn og en strategisk kernefunktion. Derfor lægges Masterplan sammen med Strategy under Jacob Stockmal Ditlevsen, Head of Strategy & Masterplan.

Som resultat af, at vi sammenlægger de fleste af Development & Constructions områder med Finans, fratræder Lone Edelbo sin stilling som direktør for Development & Construction. Lone Edelbo har en lang karriere i Københavns Lufthavn, og de seneste knap 4 år har hun været en del af topledelsen. Hun står bag lufthavnens store projekter med udvikling og udbygning og har siddet i spidsen for lufthavnens hidtil største og igangværende byggeri, Terminal 3-udvidelsen.

”Lone Edelbo har udvist imponerende lederskab og har med stor kompetence drevet lufthavnens omfattende udvikling. Jeg vil gerne takke Lone for hendes store bidrag og hendes store rolle i Københavns Lufthavn og Development & Construction, i udviklingen og eksekvering af strategien Build CPH for Next Generation, alle investeringsprojekterne samt Masterplanen, som giver os rammene til at forme fremtidens lufthavn,” siger Christian Poulsen.