08.08.2023

Travlt forår giver overskud i Københavns Lufthavn

Med et overskud før skat på 167 mio. kr. i et travlt andet kvartal, får Københavns Lufthavne A/S vendt vinterens underskud før skat til et samlet overskud for halvåret på 108 mio. kr. Der var 12,4 millioner passagerer gennem terminalerne i første halvår – 14 procent færre end i 2019. Forventningerne til 2023 er opjusteret. 

 

Københavns Lufthavn sluttede årets første seks måneder med et, under omstændighederne, tilfredsstillende finansielt resultat og med en organisation, der var klar til at tage imod passagererne i den travle sommer.

 

I årets første seks måneder rejste 12.4 millioner passagerer gennem lufthavnen, hvilket er 31 procent flere end året før. Det er dog 14 procent færre end i 2019 før COVID-19 pandemien.

 

Med den stigende aktivitet i foråret endte andet kvartal med et resultat før skat på 167 millioner kroner. Fraregnet første kvartals underskud på 59 millioner kroner ender halvåret med et overskud før skat på 108 millioner kroner.

 

”Efter omstændighederne med en krævende genstart efter COVID-19, er det et tilfredsstillende halvårsresultat. Det absolutte niveau er dog ikke højt nok i forhold til de nødvendige investeringer, og vores uafværgeligt stigende omkostninger”, siger administrerende direktør Thomas Woldbye.

 

Omsætningen landede i første halvår på 1.898 millioner kroner, hvilket er en stigning på 22 procent i forhold til 2022.

 

”Den gode nyhed er, at lufthavnen organisatorisk er tilbage på fuld styrke, så vi kan levere den gode service og performance til passagerer, flyselskaber og kunder. Vi ansatte 372 medarbejdere frem til juni, heraf var omkring halvdelen genbesatte stillinger. Det betød, at vi var klar til den travle sommer,” siger Thomas Woldbye.

 

Siden lavpunktet under COVID-19 krisen for to år siden er der genansat flere end 3.600 medarbejdere i de 800 virksomheder i og omkring lufthavnen, så der i dag arbejder omkring 16.500 personer.

 

Investerer for 1,6 milliarder
I april 2023 afsluttede Københavns Lufthavn forhandlingerne med selskabets långivere om nye kreditfaciliteter på 7 milliarder kroner, så der er opnået sikkerhed for at kunne refinansiere i august.

 

Samtidig skal der i år findes en løsning på de fremtidige takster, som flyselskaberne skal betale for at bruge lufthavnen fra 2024 og frem. Med en løsning vil lufthavnen og flyselskaberne have forudsigelighed i forretningen de kommende år og en fælles platform til samarbejdet om f.eks. ruteudvikling og effektiv drift.

 

I år forventer Københavns Lufthavn at investere 1,6 milliarder kroner, primært i udviklingen af terminalområdet mellem Gates B og C med blandt andet langt mere plads til passagerer og paskontrol og mere end en fordobling af området til bagageudlevering i Terminal 3. Projektet til samlet ca. 5 milliarder kroner er det største i lufthavnen i nyere tid. De første dele af byggeriet forventes at være klar i løbet af 2027.

 

”Det er dog en udfordring, at det er blevet markant dyrere at drive og udvikle lufthavnen. Det skyldes blandt andet øgede udgifter til lønninger, øgede lovkrav samt renter og afdrag på vores gæld. Derfor skal vi fortsat drive lufthavnen så effektivt som muligt og konstant arbejde med at kontrollere omkostningerne,” understreger Thomas Woldbye.

 

Den grønne omstilling er i gang
Arbejdet med den grønne omstilling af lufthavnen og hele luftfarten er også i gang, selvom COVID-19 krisen ramte hårdt.

 

”Det er en bunden opgave for hele luftfarten at sænke klimatrykket,” understreger Thomas Woldbye.

 

Vejen til det mål betyder blandt andet opsætning af endnu flere solceller, markante besparelser på 3 procent årligt på energi og varme, investeringer i el-ladestruktur samt udskiftning af benzin- og diesel grej og køretøjer til el.

 

I foråret modtog CPH den højeste anerkendelse i det såkaldte ACA-program, Airport Carbon Accreditation for arbejdet med CO2-reduktioner.

 

Rutenetværket er tæt på genopbygget
Når det gælder flyselskabernes ruter til og fra Københavns Lufthavn, er netværket godt på vej til at blive genoprettet. Denne sommer er der 177 direkte ruter til 52 forskellige lande. Det nærmer sig niveauet i 2019, hvor der var direkte ruter til 196 lufthavne i 59 lande.

 

”Både danskerne og sydsvenskerne har igen masser af muligheder for at rejse ud i verden – og Danmark er atter åben for de flere millioner udenlandske turister og forretningsrejsende, der flyver hertil i år.,” siger Thomas Woldbye.

 

I gennemsnit er flere end syvud af ti flysæder solgt. Dermed er load faktoren på samme niveau som før 2019. På de lange ruter ud af Europa halter Asien og især Kina stadig efter. Her mangler omkring halvdelen af passagerne. På ruterne til Nordamerika er netværket travlt og tæt på genoprettet.

 

Opjusterede forventninger til 2023
Forårets stigende aktivitet betød, at Københavns Lufthavn den 11. juli udsendte en selskabsmeddelelse med opjustering af forventningerne til resten af året. Forventningen til antallet af passagerer blev opjusteret fra flere end 25 til flere end 26 millioner.

 

Udover den voksende aktivitet er baggrunden for opjusteringen også den indgåede aftale mellem Naviair og flyveledere, der har reduceret usikkerheden om hvor mange flyoperationer, der kan gennemføres i Københavns Lufthavn.

 

Hvis passagertallet når 26 millioner, forventes resultat før skat at blive 300-350 millioner kroner. I det sidste år før COVID-19 ramte nåede Københavns Lufthavn et resultat på 1,3 milliarder kroner før skat.