31.08.2023

Aftale med flyselskaber om taksterne i Københavns Lufthavn

Københavns Lufthavn er enig med de største flyselskaber om vilkår og betingelser i en ny fireårig takstaftale om prisen for brug af baner, terminaler og services. Aftalen er et fundament for lufthavnens økonomi og evne til at investere i fremtiden og fastholde vores position som internationalt trafikknudepunkt. 

 

Efter flere måneders forhandlinger mellem flyselskaberne og Københavns Lufthavn, er der enighed om hovedelementerne i en fireårig aftale om de takster, flyselskaberne skal betale for brug af baner, terminaler og services.

 

Den kommende aftale omfatter de største flyselskaber i Københavns Lufthavn – SAS og Norwegian.

 

”Vi har haft et godt og konstruktivt forhandlingsforløb. Med en aftale vil lufthavnen og flyselskaberne i de kommende år have forudsigelighed i forretningen og en fælles platform til samarbejdet om for eksempel investeringer, ruteudvikling, effektiv drift og den grønne omstilling,” siger administrerende direktør Thomas Woldbye

 

Taksterne i lufthavnen er faldet med 9 procent siden 2017. Med den kommende aftale, der gælder perioden 1. januar 2024 – 31. december 2027, vil taksterne for at benytte lufthavnens baner, terminaler og services stige 28 procent. Det svarer til en regulering fra i gennemsnit 170 til 217 kroner per passager.

 

”De takster flyselskaberne betaler for at bruge lufthavnen er fundamentet for vores økonomi og evne til at investere i fremtidens lufthavn, den grønne omstilling og fastholde positionen som Danmarks og Nordeuropas internationale trafikknudepunkt,” understreger Thomas Woldbye.

 

Med den kommende aftale følger Københavns Lufthavn tendensen fra de andre store, ikke-statsejede lufthavne i Europa, der også har reguleret taksterne.

 

”Københavns Lufthavn vil forsat være konkurrencedygtig i markedet på pris og ikke mindst kvalitet og effektivitet,” Thomas Woldbye.

 

De aftalte hovedelementer skal nu formaliseres og derefter forelægges de flyselskaber, der ikke er en del af aftalen, og dernæst Trafikstyrelsen til godkendelse.

 

Efter godkendelse hos styrelsen vil de nye takster træde i kraft 1. januar 2024 og løbe til udgangen af 2027. Da aftalen først træder i kraft ved årsskiftet, får den ingen betydning for de udmeldte forventninger til indeværende regnskabsår.