14.12.2023

Lufthavnen uddeler sponsorater til borgere og foreninger på Amager

Borgere og foreninger på Amager kunne i år søge om bidrag fra Københavns Lufthavn øremærket til hjælpeorganisationer, naturoplevelser, idræt og sundhed samt rejselegater. Lufthavnen modtog godt 75 ansøgninger og uddeler nu knap 20 sponsorater fra sponsorpuljen.  

Københavns Lufthavn ønsker at styrke den tætte forbindelse mellem lufthavnen og naboerne på Amager gennem et opdateret sponsorprogram, der har til hensigt at fremme fællesskab, kultur og trivsel på Amager.

 

Lufthavnen modtog et overvældende antal ansøgninger – godt 75 – og uddeler frem mod årsskiftet knap 20 sponsorater til ildsjæle og foreninger på Amager.

 

”Vi har været positivt overraskede over det store antal borgere og foreninger, der har søgt om et bidrag fra vores sponsorprogram. Amager er fyldt med frivillige aktører, der binder øen sammen og sørger for, at Amager er et godt sted at bo, arbejde og besøge. Det er vi meget stolte over at få lov til at understøtte”, siger administrerende direktør Christian Poulsen.

 

Lufthavnen har nu offentliggjort, hvem der modtager et sponsorat fra Københavns Lufthavn i 2023.
I år uddeler lufthavnen sponsormidler til blandt andre Natteravnene Tårnby, der får mulighed for at fortsætte deres arbejde for unges tryghed i aften- og nattetimerne på store dele af Amager.

 

”Sponsoratet falder på et rigtig tørt sted, fordi vi siden corona har haft svært ved at rekruttere frivillige og dække det store område, vi gør. Vi bliver taget godt imod af de unge mennesker i de sene aften- og nattetimer, og med sponsoratet fra lufthavnen har vi fået blod på tanden til at fortsætte vores aktiviteter i 2024,” fortæller Bo Q. Besser, formand for Natteravnene Tårnby.

 

Blandt de øvrige modtagere er blandt andre Dansk Sørednings Selskab (DSRS), der har søgt om midler til et nyt varmesøgende kamera samt en række sportsforeninger, der har søgt om tilskud til alt fra træningsture til nyt grej.

 

Godt naboskab er vigtigt for lufthavnen
Københavns Lufthavn genererer ifølge en ny analyse fra 2023 flere end 19.000 jobs i selve lufthavnen, men godt naboskab er ifølge lufthavnen mere end skatteindtægter og arbejdspladser:

 

”Godt naboskab er vigtigt for lufthavnen. Under coronakrisen måtte vi sætte en række aktiviteter på pause, men vi er rigtig glade for, at vi har kunne genoptage vores samarbejde med lokalsamfundet i styrket form”, udtaler administrerende direktør Christian Poulsen.

 

I foråret 2024 vender Københavns Lufthavns sponsorprogram tilbage. Lufthavnen vil tage erfaringer med fra årets sponsorprogram og indgå i dialog med kommunerne, lokale foreninger og ildsjæle på Amager om, hvordan sponsormidlerne anvendes bedst.

 

I år er den samlede pulje er på 500.000 kr., og listen over modtagere af sponsorat i 2023 ser således ud:

 

 • AB Tårnby
 • Dragør Svømmeklub
 • Kastrup Tårnby Rideklub
 • KMB2010 Ungdom
 • Amager Fodbold Forening
 • Cykling Uden Alder
 • Dansk Sørednings Selskab (DSRS)
 • Natteravnene Tårnby
 • Lions Dragør
 • Team Sol
 • Blixen Klub Tårnby
 • Saltholms ejerlauget
 • Tårnby Outdoor
 • Amager Orienteringsklub
 • Boldklubben Fremad Amager u14
 • Golden Xplosion, Golden Angels Cheerleaders
 • Martine Damborg
 • Harmoniorkester Tårnby
 • Team FemaleExtreme