30.05.2023

Banelukning ændrer støjbillede frem til 7. juli

Et større vedligeholdsarbejde er i gang på den ene af Københavns Lufthavns to hovedbaner, bane 04L/22R. Banen er derfor døgnlukket fra den 22. maj til den 7. juli 2023. Det betyder en ændret brug af øvrige baner og dermed et ændret støjbillede. 


Frem til den 7. juli vil flytrafikken i videst muligt omfang blive afviklet på lufthavnens anden hovedbane 04R/22L. Vindretningen samt et behov for at supplere kapaciteten kan dog gøre det nødvendigt også at benytte tværbane 12/30. Det betyder, at mere trafik kan komme til at lette og lande over det vestlige Amager, Storkøbenhavn og Malmø-området.

Den primære del af vedligeholdsarbejdet er udskiftning af i alt 90.000 kvadratmeter belægning på hovedbanen og de tilhørende rulleveje. Flytrafikken udsætter belægningen for store belastninger, så for at Københavns Lufthavn kan opretholde en høj flyvesikkerhed, er regelmæssigt vedligehold af banerne en nødvendighed.

Sideløbende med, at belægningen udskiftes, er det planlagt at udføre en række andre vedligeholdsopgaver af større og mindre karakter. De syv ugers banelukning udnyttes dermed optimalt, og det samlede antal dage i løbet af året, hvor det er nødvendigt at holde banen lukket, minimeres.

Der arbejdes primært i tidsrummet kl. 6 - 18 på hverdage og kl. 6 - 14 på lørdage.

Støjbilledet fra flytrafikken kan følges på lufthavnens to webportaler: