12.04.2023

Energikampagne i Københavns Lufthavn er en succes

Københavns Lufthavn indførte en række krisetiltag i sensommeren, da energikrisen tog fart. Nu er der gjort status, og resultatet er bedre end forventet. 


5,5%. Så meget er energiforbruget sænket i Københavns Lufthavn i perioden september 2022 til marts 2023. Reduktionen er 0,5% højere end forventet, og svarer til 1000 husstandes årlige forbrug.

”Jeg er ekstremt stolt over det kæmpe hold af kolleger, som har båret det her i mål. Vi er et stort fællesskab herude i vores lufthavns-samfund – og man har virkelig kunnet mærke, hvordan hele kæden, fra mig som driftsdirektør og ned til den enkelte elektriker, er gået til opgaven med gejst og iderigdom. Det har betydet, at vi har flyttet os langt på kort tid”, siger Christian Poulsen, Senior Vice President.

En spurt i sensommeren
Da energikrisen for alvor meldte sin ankomst i august 2022, nedsatte Københavns Lufthavn en task force, som fik to opgaver:

Dels at indføre en række midlertidige tiltag, som øjeblikkeligt kunne reducere lufthavnens energiforbrug. Dels at fremrykke større, planlagte energiinvesteringer. Målsætningen var, at lufthavnen skulle reducere sit energiforbrug med 5% i de kolde og mørke måneder.

“Lufthavnens energiforbrug svarer til 23.000 husstandes forbrug – eller en mellemstor, dansk kommune – og derfor har vi haft et særligt ansvar for at trække mindst muligt på energinettet i denne særlige situation”, siger Christian Poulsen.

Københavns Lufthavn er en stor arbejdsplads med en kæmpe drift, som ikke måtte forstyrres af reduktionerne. Derudover er mange af tiltagene ikke afprøvet før, og derfor var de endelige tal for perioden september 2022 – marts 2023 ventet med spænding.

Tiltag i alle afkroge
Indsatsen blev igangsat hurtigst muligt, og har involveret en bred palette af specialister. Der blev udskiftet til LED-pærer de steder, hvor der stadig var glødepærer i loftet. I terminalerne, hvor passagererne er vant til at have overtøj på, blev temperaturen sat ned til 19 grader. Og på kontorer, hvor der blev skruet ned til 19 grader, skulle medarbejdere vænne sig til lavere temperaturer på gangene.

Samtidig afdækkede lufthavnens energi-taskforce, at der var flere ”skjulte” steder, hvor man kunne hente gevinster. Eksempelvis viste det sig, at lufthavnens store snerydningskøretøjer kunne nøjes med at blive opbevaret i 5 grader – i stedet for de 12 graders varme, som der har været i hallerne indtil nu. I den interkontinentale Finger C brændte lyset hele døgnet, også når der var tomt for passagerer. Disse ting – og meget andet – blev der sat skik på på få måneder.

Samlet reduktion på 9% når året er omme
Københavns Lufthavns energiindsats stopper dog ikke her. For det første er de nye LED-pærer kommet for at blive. Og desuden skal en række projekter, som netop er fremskudt på grund af energikrisen, føres ud i livet. Det gælder blandt andet udskiftningen af fire store ventilationsanlæg – ”store fisk”, som sammen med andre tiltag vil betyde, at lufthavnen når en samlet reduktion på omkring 9%, når året er omme.

Siden 2010 har Københavns Lufthavn udført energioptimeringsprojekter svarende til 55 mio. kWh – eller hvad der kan omregnes til 12.500 husstandes årlige elforbrug. Frem mod 2030 er det en del af lufthavnens klimastrategi, at driften bliver Net Zero.

Målet er, at hele lufthavnen, inkl. flytrafikken, i 2050 er Net Zero.