29.03.2023

Dansk passagerafgift kan bremse den grønne omstilling

En dansk passagerafgift kan bremse den grønne omstilling, da det bedre kan betale sig for flyselskaberne at have lidt færre passagerer ombord til en højere pris. Dermed vokser klimaaftrykket per rejsende. Kun 8 ud af 32 lande i Europa har passagerafgifter på internationale flyrejser. 

En dansk passagerafgift på flyrejser vil ramme indenrigstrafikken hårdest. Det viser en analyse udarbejdet af cheføkonom Thomas Thessen fra Københavns Lufthavn.

 

En afgift vil ramme indenrigstrafikken dobbelt så hårdt, da der skal betales både ud og hjem. Indenrigstrafikken har allerede den laveste gennemsnitlige billetpris og den største priselasticitet på grund af mange alternative transportformer. Derfor vil en afgift ramme ekstra hårdt.

 

”Antallet af indenrigspassagerer kan afhængig af afgiftens størrelse falde med op til 12 procent i de første år, og nogle indenrigsruter risikerer derfor at lukke helt,” siger Thomas Thessen.

 

Der er en af flere konklusioner i den nye udgave af ”Viden om Luftfart”, der netop er blevet offentliggjort. Denne gang handler den om effekten af en eventuel ren dansk passagerafgift.

 

  • Kun 8 ud af 32 EU/EFTA/UK-lande har i dag passagerafgifter for internationale flyrejser.
  • En passagerafgift vil reelt gøre det mere økonomisk attraktivt for flyselskaberne at øge udled-ningen per passagerer, da det bedre kan betale sig at have en lidt lavere belægning – altså færre rejsende per fly.
  • Hvis midlerne fra afgiften dedikeres til den grønne omstilling af luftfarten, kan afgiften potentielt nedsætte klimabelastningen fra branchen over tid.
  • En passagerafgift i Danmark, der ikke bruges på grøn omstilling, vil sandsynligvis kun have en meget marginal effekt på den globale klimabelastning fra luftfarten – og muligvis ingen. Det skyldes, at operationerne og dermed klimabelastningen i de fleste tilfælde enten vil fortsætte uændret i Danmark eller fortsætte på ruter i udlandet.
  • En international regulering, som den der er foreslået i EU’s Fit for 55, er en langt bedre måde at fremme den grønne omstilling af luftfarten end en ren national passagerafgift.
  • Det er flyselskaber med den største del af deres samlede kapacitet i Danmark (dvs. SAS og Norwegian), der med højst sandsynlighed vil være tvunget til at nedjustere deres flådeplaner på lang sigt efter indførelse af en dansk passagerafgift.

Du kan læse hele analysen her ved at klikke på billedet.