08.03.2023

CPH 2022 årsregnskab: Overskud på 257 millioner kr. og 22,1 millioner rejsende

I 2022 begyndte lufthavnen at ligne sig selv med terminaler og baner, der igen summer af aktivitet. Det har krævet en ekstraordinær indsats at genstarte lufthavnen. CPH ansatte 810 nye medarbejdere – det højeste antal nogensinde på et år. For første gang siden Covid-krisen ramte, sluttede året med et overskud før skat på 257 millioner kroner og 22,1 millioner passagerer. 

 

Københavns Lufthavns vigtigste opgave er at skaffe Danmark den bedst mulige tilgængelighed til verden. Den opgave lykkedes i 2022.

 

”Lufthavnen kom tilbage på sporet i 2022, men vi er fortsat udfordret af global usikkerhed og den ekstra gæld på mere end 2 milliarder kroner, der blev oparbejdet som konsekvens af pandemien. Derfor er det afgørende, at lufthavnens rammevilkår falder på plads i 2023,” siger administrerende direktør Thomas Woldbye.

 

Efter en meget stille start på året blev rejserestriktionerne fjernet. Det udløste flere års opsparet rejselyst, så luftfarten skulle genstartes på ganske få måneder hen over sommeren. Året sluttede med 22,1 millioner rejsende og et netværk, der er tæt på at være genopbygget med 317 ruter til 161 destinationer.

 

”Alle i hele lufthavnen har ydet en imponerende indsats for at få driften og trafikken genoprettet, integreret de nye kolleger og genereret det første overskud, siden den globale pandemi ramte,” siger Thomas Woldbye.

 

Der blev i løbet af året ansat 810 nye medarbejdere i CPH – det højeste antal nogensinde. I dag er der 2.450 ansatte i CPH.

 

Der var også travlt med at rekruttere hos de omkring 800 andre virksomheder i og omkring lufthavnen. Fra lavpunktet i 2021 til årets udgang blev der genansat flere end 3.500 medarbejdere, så der nu samlet arbejder omkring 16.500 på lufthavnens område.

 

”Lufthavnen er ramme for et af Danmarks største økonomiske økosystemer med effekter, der rækker langt ud over vores egen matrikel,” understreger Thomas Woldbye.

 

Acceptabelt efter omstændighederne
Lufthavnens økonomi har været voldsomt presset af pandemien. I de første to ekstremt udfordrende kriseår akkumulerede CPH et underskud før skat på lige knap 1,5 milliard kroner. Det resulterede i et negativt cash flow og øgede gælden fra 8,4 til 10,5 milliarder kroner.

 

”I det lys må årsregnskabet med et overskud på 257 millioner kroner før skat betegnes som tilfredsstillende efter omstændighederne, men ikke på et niveau, der kan løse vores fremtidige udfordringer,” siger Thomas Woldbye.

 

I 2022 har CPH opnået en yderligere forlængelse af waiver-aftaler vedrørende visse finansielle covenants frem til og med tredje kvartal 2024. Selskabet er endvidere i gang med at forhandle refinansiering af kreditfaciliteter på i alt 7 milliarder kroner.

 

”Vores gæld skal betales tilbage, samtidig med vi skal være i stand til at investere i fremtidens konkurrencedygtige lufthavn og fastholde positionen som trafikknudepunkt. Det er en stor udfordring, som stadig ligger foran os,” siger Thomas Woldbye.

 

Omsætningen steg 101 procent
Ved udgangen af 2022 var otte ud af 10 passagerer tilbage. Omsætningen landede på 3,5 milliard kroner, en stigning på 101 procent i forhold til 2021, men dog stadig et fald på 19 procent sammenlignet med 2019 – det sidste normale år før pandemien.

 

Den ikke-aeronautiske del af virksomheden med shoppingcenter, udlejning, parkering og hoteller er afgørende for CPH’s evne til at investere. I 2022 endte omsætningen på 1,6 milliarder kroner, en markant stigning på 86 procent i forhold til 2021, men 13 procent under 2019.

 

Årets aeronautiske omsætning fra flytrafikken landede på knap 1,9 milliarder kroner, en stigning på 115 procent i forhold til 2021, men et fald på 23 procent i forhold til 2019.

 

Helt overordnet udgør den aeronautiske del af forretning normalt omkring 60 procent af den samlede omsætning og 20 procent af overskuddet på EBIT-niveau. Den ikke-aeronautiske del står for omkring 80 procent af overskuddet, forklarer Thomas Woldbye.

 

Rammevilkår på plads
I 2023 skal en række afgørende rammevilkår på plads. Aftalen mellem flyselskaberne og CPH om de takster, selskaberne skal betale for at bruge lufthavnen, udløber og skal genforhandles.

 

”CPH skal fortsat have konkurrencedygtige priser. Gælden og de voksende omkostninger betyder dog, at vi ikke undgår højere takster, hvis vi samtidig skal kunne lave de nødvendige investeringer i udvikling og den grønne omstilling,” siger Thomas Woldbye.

 

Et andet rammevilkår er den nye udbygningslov, som netop har været i høring. En revideret lov vil give mulighed for at frigive et område inden for lufthavnens eksisterende areal til at udvikle CPH og bl.a. bygge standpladser, der passer til nye moderne flytyper, der udleder mindre CO2 og støjer mindre. Samtidig kan det sikres, at passagerne er samlet under ét tag, har de kortest mulige gåafstande i terminalerne og er tæt på offentlig transport.

 

”Hvis vi skal fastholde positionen som et vigtigt nordeuropæisk knudepunkt, kræver det fornuftige rammevilkår og midler til at investere, så CPH kan forblive attraktiv for flyselskaber og passagerer. Ellers taber Danmark terræn til landene omkring os,” siger Thomas Woldbye.

 

Forventninger til 2023

Med 59 flyselskaber, der flyver til og fra CPH, er 2023 startet godt – ikke mindst når det gælder genopbygning af de lange, interkontinentale ruter, der har haltet lidt efter Europa-trafikken.

 

Indtil videre er der i år annonceret nye ruter til New Delhi med Air India, JFK-New York med SAS, Addis Ababa med Ethiopian, Montreal med Air Canada og Abu Dhabi med Etihad.

 

I 2023 forventes en vækst i omsætningen på over 10 procent. Væksten afhænger i høj grad af passagertallet, som – med de lempede COVID-19-restriktioner og en usvækket rejselyst – forventes at stige til over 25 millioner passagerer. Forventningerne til det finansielle resultat er dog omgærdet af væsentlig usikkerhed på grund af volatile energipriser, øgede låneudgifter, høj inflation og det geopolitiske landskab.

 

Hvis passagertallet når op på omkring 25 millioner, forventes resultatet før skat at blive mellem 150 og 200 millioner kroner. Her vil passagervæksten spille positivt ind, mens højere driftsomkostninger og renteniveauer i forhold til 2022 påvirker negativt. De højere driftsomkostningerne forventes primært at skyldes øgede passagerrelaterede aktiviteter, lovkrav, lønstigninger og inflation.

 

Du kan læse hele årsrapporten her