25.01.2023

Københavns Lufthavn gør klar til fremtiden

Det er vigtigt at udvikle Københavns Lufthavn, så den er klar til fremtidens moderne fly og bevarer sin status som en effektiv og attraktiv lufthavn. For at lykkes med det, skal vi udnytte lufthavnens eksisterende areal på en bedre måde. Det kræver en ny lov, og lovforslaget er netop sendt i høring. 

Luftfarten er under forandring med stor fokus på den grønne omstilling. I Københavns Lufthavn er vi med, og vi arbejder for at gøre lufthavnen klar til fremtiden. Flyselskaberne køber nye moderne fly, som støjer mindre og bruger mindre brændstof pr. passager. De nye fly er større end tidligere og har plads til flere passagerer, så det kræver, at vi de kommende år kan bruge nogle områder i lufthavnen på en ny måde.

 

”Vi skal være klar til fremtiden og udvikle lufthavnen, så vi har den nødvendige kapacitet blandt andet til nye moderne flytyper og passagerer i terminalerne. Det er en af vores vigtigste opgaver, så vi kan holde fast i vores position som en attraktiv international lufthavn, der bidrager til vækst, beskæftigelse og grøn omstilling både lokalt, i Øresundsregionen og i hele landet”, siger Thomas Woldbye, der er administrerende direktør i Københavns Lufthavn.

 

Der er i dag allerede tilstrækkelig kapacitet på start- og landingsbanerne. Men for at sikre en effektiv afvikling af trafikken, har vi brug for flere og større flystandpladser ved terminalerne, vi vil forbedre rullevejene og udvide terminalområdet. Det kan lade sig gøre, hvis vi forskyder den såkaldte tværbane mod Øresund. Det vil frigive et område i forbindelse med de nuværende terminaler, som kan bruges til udvikling af lufthavnen.

 

”Det er vigtigt for os, at vi holder fast i at have alt under ét tag. Vi skal bevare den gode passageroplevelse, hvor vi har den nære sammenhæng mellem terminalerne og direkte adgang til tog, bus og metro. Københavns Lufthavn skal også i fremtiden være en effektiv lufthavn, der lever op til vores klima- og miljømål”, siger Thomas Woldbye.

 

Selvom vi bliver inden for hegnet af vores nuværende område, så kræver det en ny lov at indrette lufthavnens areal på en anden måde end i dag. Lovforslaget er netop sendt i offentlig høring fire uger frem, inden det bliver behandlet i Folketinget.

 

”Vores udviklingsplaner strækker sig over en lang årrække. Der er mange forskellige synspunkter om udviklingen af lufthavnen, og vi har respekt for dem alle. Vi lytter til de indspil, vi får fra vores omverden, og derfor inviterer vi også både til borgermøde og informationsture i lufthavnen, hvor vi informerer mere om, hvad udviklingsplanen betyder bl.a. for vores naboer”, siger Thomas Woldbye.

 

Vi forventer, at de første nye standpladser tidligst står klar til at blive taget i brug om cirka 10 år.

 

Du kan læse mere om vores udviklingsplaner og høringsprocessen via linket her