13.02.2023

Københavns Lufthavn får anerkendelse for sin klimaindsats

Københavns Lufthavn ligger i toppen af verdens lufthavne, der arbejder med CO2-reduktion. Lufthavnen har netop modtaget den højeste anerkendelse i det såkaldte ACA-program, Airport Carbon Accreditation.  

Fremtidens lufthavn skal være en lufthavn uden CO2-emissioner. Derfor arbejder Københavns Lufthavn ambitiøst og målrettet for at nedbringe CO2-udledningen. Danmarks største lufthavn har defineret en række langsigtede klimamål og konkrete planer for, hvordan målene bliver nået.

 

Arbejdet med ACA-programmet har været i gang siden 2013, hvor Københavns Lufthavn løbende har opnået et højere og højere akkrediteringsniveau. Nu har Københavns Lufthavn fået den højeste anerkendelse, som er en akkreditering på niveau 4+ Transition i det såkaldte Airport Carbon Accreditation program (ACA). Kun 33 ud af 443 akkrediterede lufthavne i verden er på niveau 4+.

 

”Vi er meget stolte af at blive akkrediteret på højeste niveau. Det viser, at vi er på rette vej. Det har en stor betydning, da alle de lufthavne vi sammenligner os med, også indgår i programmet. Det er en stor anerkendelse, der også forpligter”, siger Christian Poulsen, driftsdirektør i Københavns Lufthavn.

 

Stor omstilling af Københavns Lufthavn
Helt konkret bliver Københavns Lufthavn anerkendt for sit arbejde med klimaløsninger, hvor fokus særligt ligger på at omstille lufthavnens drift til ikke at udlede CO2 og kompensere for de emissioner, lufthavnen selv er ansvarlig for.

 

”For at kunne nå i mål med så ambitiøst et mål er man nødt til at spille på mange strenge. Derfor har vi løbende fokus på forskellige former for energioptimering. Vi arbejder målrettet på at reducere forbruget af el, vand og varme fra vores bygninger og operationer. Derudover er vi i gang med at omstille til mere vedvarende energi, så driften af lufthavnen fremover vil være emissionsfri. Det gør vi blandt andet ved at udskifte vores køretøjer, grej og dieselgeneratorer i lufthavnen, siger Christian Poulsen

 

Ambitioner om Net Zero
Det er et arbejde, der er godt i gang, og ambitionen er, at hele driften af lufthavnen er ”Net Zero” i 2030, så der ikke udledes mere CO2, end der fjernes igen fra atmosfæren. Det betyder, at Københavns Lufthavn blandt andet fortsætter med at omstille sit elektricitetsforbrug til grøn strøm og styrke ladeinfrastrukturen til elektriske køretøjer på lufthavnens område.

 

”Man kan med rette forvente, at en lufthavn som vores, der har en stor socioøkonomisk betydning for samfundet, arbejder målrettet på konstant at blive endnu grønnere. Vi skal være frontløber på den bæredygtige omstilling og vise, at vi tager rollen alvorligt”, siger Christian Poulsen, driftsdirektør i Københavns Lufthavn.

 

Det overordnede mål er for lufthavnen at blive ’’Net Zero” i 2050; det inkluderer alt inkl. flytrafikken og de virksomheder, der opererer i lufthavnen. Derfor er der også i høj grad fokus på lufthavnens værdikæde, altså de indirekte udledninger fra indkøb af varer, udstyr og tjenester og samarbejdet med de mange forskellige virksomheder, der opererer i og omkring Københavns Lufthavn.

 

Du kan læse mere om ACA-programmet her.