09.08.2022

Halvårsregnskab: Travlt forår bringer CPH tæt på overskud

Københavns Lufthavn begynder at ligne sig selv. Otte ud ti rejsende er tilbage. Der er ansat 500 nye medarbejdere. Flere kvartalers underskud blev vendt til et mindre overskud for andet kvartal i år, så første halvår samlet ender med et mindre underskud før skat på DKK 12 mio. Inflation, krig, nye COVID-19 varianter og generel global usikkerhed er fortsat en udfordring. 

Det går den rigtige vej i Københavns Lufthavn (CPH). Antallet af månedlige passagerer blev tredoblet i første halvår fra 821.000 i januar til knap 2,3 millioner i juni. Samlet rejste 9,4 millioner igennem terminalerne i årets første seks måneder.

 

”Lufthavnen begyndte i den tidlige sommer at ligne sig selv med dagligt 70-85.000 rejsende og 6-700 flyafgange og ankomster på 240 ruter. Vi kan både se og mærke på driften og regnskabet, at der er en stor opsparet lyst til at komme ud at rejse både på ferie og forretning,” siger Thomas Woldbye, administrerende direktør i Københavns Lufthavn.

 

Omsætningen landede i andet kvartal på DKK 972 mio. – en forbedring på 276% i forhold til samme periode i 2021. Samlet blev omsætningen i første halvår DKK 1.550 mio. Det er dog stadig 26% mindre end 2019, det sidste normale år før COVID‐19 pandemien.

 

Med den markant stigende aktivitet i foråret endte andet kvartal med et resultat før skat på DKK 159 mio. Fraregnet første kvartals underskud før skat på DKK 171 mio. ender halvåret samlet med et mindre underskud før skat på DKK 12 mio.

 

”Københavns Lufthavn er nu meget tæt på finansiel break-even. Det er positivt efter den værste krise for lufthavnen nogensinde. Men vi er ikke helt i mål endnu, og break-even bringer os desværre ikke i en position til at investere i fremtiden” siger Thomas Woldbye.

 

Tro på fremtiden trods voksende gæld
Siden krisen ramte i marts 2020, har CPH lånt DKK 2,2 mia. for at holde lufthavnen i drift og foretage de nødvendige investeringer.

 

”Gældsbyrden er en udfordring for vores evne til at investere i fremtidens bæredygtige lufthavn og fastholde positionen som vigtigt Nordeuropæisk knudepunkt for flytrafik. Det er den position, der historisk har sikret, at Danmark har langt bedre forbindelser til verden end vores lands størrelse egentlig giver grundlag for – en position der sikrer vækst og arbejdspladser,” siger Thomas Woldbye.

 

CPH ønsker derfor at få justeret den regulatoriske model bag takstaftalen mellem lufthavnen og flyselskaberne, så den også adresserer de store tab, den markante gældsopbygning og den stærkt øgede risiko som blev skabt under COVID-19 pandemien.

 

”Vi skal både have afviklet den opbyggede mergæld og samtidig have økonomisk styrke til at investere. Vi tror på fremtiden og udvikler en lufthavn til fremtidens behov. Trods krisen fortsætter det ambitiøse udviklingsprojekt med udvidelsen af terminalområdet efter sikkerhedskontrollen, hvor der blandt andet skal skabes mere plads til bagageudleveringen, passagerer og paskontrol,” siger Thomas Woldbye

 

500 flere ansatte og kortere ventetider
Troen på fremtiden kan også aflæses på antallet af medarbejdere. Under krisen måtte CPH i 2020 nedlægge flere end 800 stillinger. Siden årsskiftet har der igen været fuld gang i ansættelserne, primært i sikkerhedskontrollen, der har fået omkring 340 nye medarbejdere.

 

”Det har taget tid at færdiguddanne så mange medarbejdere, men vi kom i mål og blev klar til den travle sommer,” fortæller Thomas Woldbye.

 

I første halvår blev der ansat 507 medarbejdere i Københavns Lufthavne A/S.

 

Samlet er der op mod 1.000 virksomheder i og omkring lufthavnen. Da krisen var hårdest i 2021, var antallet af ansatte i virksomhederne reduceret fra 22.000 til under 13.000. Ved starten på sommeren var der 15.000 ansatte – og antallet vokser.

 

”Lufthavnen er fortsat stadig ramme for et af Danmarks største økonomiske økosystemer, med en værdiskabelse der rækker langt ud over vores egen matrikel. Derfor er det vigtigt, at vi får gang i aktiviteten og jobskabelsen,” konstaterer Thomas Woldbye.

 

Stadig udfordringer for flytrafikken
Starten på sommeren 2022 viste, at danskerne og europæernes rejselyst er stor – men også, at mange lufthavne og flyselskaber har svært ved at følge med og skaffe medarbejdere.

 

”Mens man er ved at være tilbage til normale tilstande med trafikken i Europa, går det langsommere med de lange, interkontinentale ruter ‐ især til Kina og resten af Asien. De lange ruter, er med til at drive vores position som knudepunkt, fordi mange flyver via CPH og ud i verden. Derfor er det meget vigtigt for lufthavnen at vinde den trafik tilbage,” siger Thomas Woldbye.

 

Antallet af passagerer på ruterne til Europa er i første halvår vokset fra 656.000 i januar til 1,9 millioner i juni – svarende til indeks 79 i forhold til 2019. De lange interkontinentale ruter voksede fra 102.000 til 200.000, svarende til indeks 58.

 

SAS-strejke og fortsat usikkerhed i verden
I Københavns Lufthavn vil strejken blandt SAS-piloter og mekanikere i juli påvirke passagertallet hen over sommeren. Ledelsen i SAS søgte den 5. juli om konkursbeskyttelse i USA med en Chapter-11 proces ved en domstol i New York med henblik på en rekonstruktion af selskabet.

 

”Vi følger naturligvis situationen tæt. SAS er en mangeårig forretningspartner og stadig det største flyselskab i Københavns Lufthavn med knap en tredjedel af lufthavnens trafik. Dertil kommer, at det primært er SAS, der driver knudepunktet, der er så vigtigt for Danmark,” forklarer Thomas Woldbye.

 

Den europæiske flytrafik forventes i år fortsat at blive styrket i forhold til 2021. Men udviklingen resten af året er fortsat behæftet med usikkerhed på grund af risikoen for nye, smitsomme COVID-19 varianter, krigen i Ukraine, den stigende inflation og dermed også stigende priser på energi og brændstof.

 

Det er derfor fortsat ikke muligt at foretage en rimelig og dækkende vurdering af de økonomiske udsigter for CPH i 2022. Københavns Lufthavn vil fortsat overvåge situationen nøje, og vil løbende vurdere og tilpasse omkostninger og investeringer til situationen. CPH vil opdatere markedet, når det er muligt at give et mere præcist finansielt outlook.

 

Download selskabsmeddelelsen her