Forsinkelser og mulige aflysninger
På grund af mangel på bemanding i Naviair, som varetager flyveledelsen, kan der være forsinkelser og enkelte aflysninger. Der kan desuden forekomme mindre forsinkelser som følge af nødvendig vedligeholdelse af start- og landingsbaner. Hold dig opdateret her på cph.dk eller i CPH’s app Læs mere
På grund af mangel på bemanding i Naviair, som varetager flyveledelsen, kan der være forsinkelser og enkelte aflysninger. Der kan desuden forekomme mindre forsinkelser som følge af nødvendig vedligeholdelse af start- og landingsbaner. Hold dig opdateret her på cph.dk eller i CPH’s appLæs mere
 
19.05.2022

CPH kvartalsrapport: Underskud på DKK 171 mio. før skat, men optimisme trods krig og pandemi

Det lysner i Københavns Lufthavne, der kommer ud af første kvartal med et underskud før skat på DKK 171 mio. – en markant forbedring i forhold til underskuddet på DKK 436 mio. i samme periode sidste år. Ved udgangen af marts var 6 ud af 10 rejsende tilbage og væksten ser ud til at fortsætte trods krig og pandemi. 

Der rejste knap 3,3 mio. passagerer igennem terminalerne i årets første tre måneder. Dette er en markant forbedring i forhold til første kvartal i 2021, der talte blot 430.000 rejsende.

”I år kommer vi ud af første kvartal med et underskud før skat på DKK 171 mio. Dette resultat viser også at luftfarten lang fra er ude af corona-krisen endnu,” siger Thomas Woldbye, administrerende direktør i Københavns Lufthavn.

Omsætningen landede i første kvartal på DKK 577 mio. – en forbedring på 205,1% i forhold til 2021, hvor omsætningen var på blot DKK 189 mio.  Det er dog stadig 40,6% mindre end 2019, det sidste normale år før den uforudsigelige COVID-19 pandemi.

”Bedst som vi troede, at det hele vendte, dukkede Omikron varianten op i slutningen af november sidste år. Den udbredte smitte bremsede væksten et par måneder. Men allerede i februar begyndte det at vende og i marts tog det fart, så vi endte med at 6 ud af 10 rejsende var tilbage i forhold til 2019. Siden er væksten fortsat trods krig og pandemi,” siger Thomas Woldbye.

 

Vækst i Europa
Til sommer har flyselskaberne ruter til 135 destinationer, primært i Europa – og alt tyder på at antallet af rejsende vil fortsætte med at vokse.

”Flytrafikken i Europa vil formodentlig nærme sig det normale i løbet af sommeren. Til gengæld går det noget langsommere med de lange, interkontinentale ruter - især til Kina og resten af Asien. Det er de lange ruter, der er med at drive vores position som hub, fordi mange flyver via CPH og ud i verden. Derfor er det vigtigt at vinde den trafik tilbage,” siger Thomas Woldbye.

Af de passagerer der i dag mangler i forhold til 2019, udgør rejsende på de lange ruter 43%. Dertil kommer, at de traditionelle store rejsemål som London, Stockholm, Berlin og Helsinki stadig er et godt stykke fra fordums styrke. Det tegner sig for 18% af faldet i antal rejsende. Men også her tyder alt på, at de rejsende er på vej tilbage. Således er London igen det største rejsemål fra CPH.

Brug for flere ansatte
Med flere rejsende er der brug for flere ansatte. CPH er fortsat stadig ramme for et af Danmarks største økonomiske økosystemer, med omkring 1.000 virksomheder, der opererer i og omkring lufthavnen. Da krisen var værst i starten af 2021, var antallet af ansatte reduceret fra 22.000 til 13.000.

Nu er der igen brug for flere medarbejdere i alle virksomhederne. Det gælder også CPH, der under krisen måtte nedlægge 800 stillinger. I første omgang ansættes ca. 400 medarbejdere – heraf 300 i sikkerhedskontrollen.

”Det er virkelig godt nyt, at alle er i gang med at ansætte. Det er ikke nogen let opgave på et presset arbejdsmarked, men der er stor interesse for at være med til at genopbygge luftfarten,” fortæller Thomas Woldbye.

Den 31. marts arrangerede lufthavnen en jobmesse i samarbejde med en lang række virksomheder samt Tårnby og Københavns kommune.

”Der mødte omkring 2.200 interesserede op til jobmessen i Hangar 145. Det var et usædvanligt flot fremmøde, der viser at interessen for at være med på lufthavnens rejse er stor,” siger Thomas Woldbye.

 

Voksende gæld
Den værste krise i Københavns Lufthavn i mands minde er ved at vende. Men det har været to dyre år. Da krisen ramte i marts 2020, var det første og vigtigste skridt at sikre likviditet, så lufthavnen kunne drives og holde åben, selvom stort set al trafik og indtjening var væk. CPH sikrede dengang ekstra likviditet på DKK 6 mia.

Med underskuddet i årets første kvartal har CPH nu lånt DKK 2.2 mia. for at holde lufthavnen i drift og foretage de nødvendige investeringer.

”Den voksende gældsbyrde er en udfordring for vores evne til at investere i udviklingen af fremtidens bæredygtige lufthavn og fastholde positionen som vigtigt Nordeuropæisk hub for flytrafik,” siger Thomas Woldbye.

I perioden efter 2023 er det CPH’s ønske at få justeret den regulatoriske model, der ligger bag takstaftalen mellem lufthavnen og flyselskaberne, så den også adresserer den markante gældsopbygning.

”Det er for tidligt at sige, hvad en reguleret takstmodel vil betyde for det konkrete prisniveau. Men vi skal have mulighed for at afvikle gælden og samtidig have finansiel styrke til at investere i fremtiden,” siger Thomas Woldbye.

 

Outlook for 2022
Selv om passagertallet i første kvartal 2022 har været højere end sidste år, står den global luftfart fortsat over for betydelig usikkerhed på grund af COVID-19 pandemien. CPH forventer, at pandemien vil fortsætte med at påvirke både antallet af fly og passagerer gennem 2022 for såvel forretningsrejsende og turister. Usikkerheden for de rejsende og potentielle nye smittebølger kan have en stor påvirkning på rejsemønstre. CPH er p.t. ikke i stand til at forudsige hvorvidt og hvordan pandemien evt. vil påvirke flytrafikken i løbet af efterår/vinter 2022.

Krigen i Ukraine, den stigende inflation og dermed også stigende priser på energi og brændstof har bragt fornyet usikkerhed.

Den europæiske flytrafik forventes dog fortsat at blive yderligere styrket i 2022 i forhold til 2021. De internationale ruter er dog stadig kraftigt påvirket af restriktioner og usikkerhed selv om landene så småt er begyndt at åbne op. På trods af de foreliggende usikkerheder, forventer CPH derfor i 2022 at forbedre resultatet i forhold til sidste år.

Men den betydelige usikkerhed om varigheden af kriserne betyder samtidig, at det på nuværende tidspunkt fortsat ikke er muligt at foretage en rimelig og dækkende vurdering af de økonomiske udsigter for CPH i 2022.

CPH vil fortsat overvåge situationen nøje, og vil løbende vurdere og justere omkostninger og investeringer til situationen. CPH vil opdatere markedet når det er muligt at give et mere præcist finansielt Outlook.

Download selskabsmeddelelsen her.