Forsinkelser og mulige aflysninger
På grund af mangel på bemanding i Naviair, som varetager flyveledelsen, kan der være forsinkelser og enkelte aflysninger. Der kan desuden forekomme mindre forsinkelser som følge af nødvendig vedligeholdelse af start- og landingsbaner. Hold dig opdateret her på cph.dk eller i CPH’s app Læs mere
På grund af mangel på bemanding i Naviair, som varetager flyveledelsen, kan der være forsinkelser og enkelte aflysninger. Der kan desuden forekomme mindre forsinkelser som følge af nødvendig vedligeholdelse af start- og landingsbaner. Hold dig opdateret her på cph.dk eller i CPH’s appLæs mere
 
07.02.2022

CPH forpligter sig til fælles europæisk klimamål

Med underskriften på Toulouse-dokumentet har CPH sammen med flere end 200 europæiske lufthavne forpligtet sig til at arbejde for, at luftfarten senest i 2050 skal være fri for emissioner. 

Lufthavne over hele Europa går nu sammen i kampen for en sikre en bæredygtig fremtid. Toulouse-dokumentet er en hensigtserklæring, der er initieret af det aktuelle franske formandskab i EU, og som er indgået i det første offentlig-private partnerskab på tværs af grænser i hele Europa:

 

“Udover de ambitiøse klimamål, vi har sat for vores egen drift, er det i forvejen CPHs mål, at luftfarten skal være emissionsfri senest i 2050. Det mål samarbejder vi meget aktivt med andre partnere for at nå - herunder med andre europæiske lufthavne. Som et led i det arbejde er det helt naturligt, at vi også bakker op om den fælles hensigtserklæring, som det franske EU-formandskab har taget initiativ til”, fortæller Thomas Woldbye, CEO og fortsætter:

 

“Luftfarten opererer i en international konkurrencesituation, og derfor løses klimaudfordringen også bedst i et internationalt samarbejde. Derfor er det utroligt positivt, at den franske regering vælger at samle parterne i en fælles erklæring forud for forhandlingerne om ’Fit for 55’, der er kommissionens forslag til regulering af området. I Københavns Lufthavn bakker vi op om ambitiøse fælles krav, der kan understøtte udskiftningen af fossile flybrændstoffer med bæredygtige alternativer”.


LUFTFARTENS BÆREDYGTIGE FREMTID
Toulouse-dokumentet markerer, at det er første gang, at EU sammen med de europæiske regeringer, luftfartsindustrien, fagforeninger og andre interessenter i fællesskab forpligter sig til at arbejde målrettet mod en eliminering af CO2-udledninger. Med hensigtserklæringen er vejen nu banet for etableringen af en konkret og bindende EU-aftale på området, men der kigges også mod at sikre en international udrulning uden for Europas grænser:

 

“At alle lufthavne i Europa har taget ansvar og har underskrevet Toulouse-dokumentet, gør en væsentlig forskel. Det understreger, at viljen til at sikre luftfartens bæredygtige fremtid er stor. Og det viser både ambitioner, visioner og lyst til bæredygtig handling”, pointerer Olivier Jankovec, som er direktør i den europæiske brancheorganisation for luftfart ACI EUROPE og supplerer:

 

“Lufthavnene i Europa har været med til at vise vejen i det ambitiøse arbejde med at finde løsningerne på at få elimineret udslippene i luftfarten. Og udover de 200 europæiske lufthavne, der nu har underskrevet Toulouse-dokumentet, så har mere end 400 lufthavne placeret i resten af verden ligeledes tilsluttet sig det internationale Airport Carbon Accreditation (ACA) program, som rangerer lufthavnenes arbejde med den bæredygtige omstilling”, fortæller Olivier Jankovec.

 

I ACA rangerer CPH for nærværende med karakteren 3+, hvor 5 er det højeste.