Forsinkelser og mulige aflysninger
På grund af mangel på bemanding i Naviair, som varetager flyveledelsen, kan der være forsinkelser og enkelte aflysninger. Der kan desuden forekomme mindre forsinkelser som følge af nødvendig vedligeholdelse af start- og landingsbaner. Hold dig opdateret her på cph.dk eller i CPH’s app Læs mere
På grund af mangel på bemanding i Naviair, som varetager flyveledelsen, kan der være forsinkelser og enkelte aflysninger. Der kan desuden forekomme mindre forsinkelser som følge af nødvendig vedligeholdelse af start- og landingsbaner. Hold dig opdateret her på cph.dk eller i CPH’s appLæs mere
 
20.09.2022

Københavns Lufthavn tager positivt imod regeringens udspil for grøn luftfart

Regeringen har netop præsenteret sit udspil ”En grøn luftfart for alle”, der skal sikre, at regeringen når sit mål om en 100 procent grøn indenrigsluftfart i 2030. For Københavns Lufthavn er udspillet en vigtig brik i hele den grønne omstilling af luftfarten. 

Fremtidens flyvninger skal være grønne. Det er regeringens ambition – og det er det også i luftfartsbranchen. For at sætte skub i den grønne omstilling har regeringen præsenteret et udspil ”En grøn luftfart for alle”, hvor en passagerafgift skal være med til finansiere omstillingen af luftfarten.

 

“Det er positivt, at regeringen følger op på sine mål for en grøn omstilling af luftfarten, og at vi nu kan komme i gang med den grønne omstilling af luftfarten. Med en 100 pct. grøn indenrigsluftfart i 2030 kan vi for alvor få skubbet gang i en dansk produktion af bæredygtigt flybrændstof og vise en ambitiøs vej for grønne flyvninger. Med flyets fleksibilitet, rækkevidde og minimale behov for ny infrastruktur, kan flytransport blive en meget afgørende brik i fremtidens grønne mobilitet. Det er regeringens udspil med til at cementere”, siger administrerende direktør i Københavns Lufthavn Thomas Woldbye.

 

Luftfartens Klimapartnerskab har tidligere anbefalet et klimabidrag pr. passager, der via en klimafond for luftfart skal være med til at betale for flyselskabernes omstilling til bæredygtigt brændstof. Thomas Woldbye ser stadig fordele ved klimafonden, frem for et afgiftsbaseret system, der, som i regeringens udspil, kræver, at der løbende bliver afsat tilsvarende midler på finansloven.

 

“Vi er glade for, at regeringen har grebet princippet i forslaget fra Luftfartens Klimapartnerskab om at bruge et passagerbidrag til at sætte gang i omstillingen. For os er det dog helt afgørende, at beløbet, der indkræves fra passagererne, altid går krone for krone til den grønne omstilling, hvilket vi ved, at passagererne grundlæggende er enige i", siger administrerende direktør i Københavns Lufthavn Thomas Woldbye.

 

Regeringen lægger i sit udspil op til en passagerafgift på 13 kr. på alle flyvninger fra Danmark og i kombination med den internationale regulering, der er på vej i EU, (EU Fit for 55) peger det i retning af, at branchen vil blive belastet med en omkostning på op mod 100 kr. per passager. Det kan næppe undgå at øge billetpriserne.

 

“Der er ingen tvivl om, at den grønne omstilling koster penge, og derfor skal danskerne nok vænne sig til at betale mere for flybilletten. Selvom det samlet set vil være mange penge, så synes jeg, regeringen har fundet en god balance, hvor vi sætter gang i omstillingen, uden at give køb på den internationale tilgængelighed, vi som samfund har brug for, at luftfarten leverer”, siger administrerende direktør i Københavns Lufthavn Thomas Woldbye.

 

Fakta:

  • Dansk Luftfart skaber 52.000 job i hele landet (2019)
  • Dansk Luftfart bidrager med 109 mia. kr. til BNP (2019)
  • Omkring 1/3 af værdien af al dansk eksport går gennem en dansk lufthavn
  • 34 mio. udenrigspassagerer og 2 mio. indenrigspassagerer gik gennem danske lufthavne i 2019.

 

Note: 2019 er anvendt, da det viser tal for luftfarten i almindelig drift. I 2020 og 2021 var luftfarten stærkt påvirket af coronakrisen og derfor er tallene herfra ikke retvisende.