18.05.2021

CPH kvartals‐meddelelse: Minimal trafik og underskud på DKK 436 mio. før skat

Årets tre første måneder talte blot 430.000 rejsende. Det svarer til aktiviteten på blot seks normale dage før corona krisen. I Københavns Lufthavn har det fortsat voldsomme fald i flytrafikken udløst et underskud i første kvartal på DKK 436 mio. før skat. Der er gennemført et markant spare-program, så nu handler det om genstart og regeringens plan for genåbning af rejsebranchen. 

Årets første kvartal endte med et underskud før skat på DKK 436 mio. Omsætningen dalede til DKK 189 mio. – et fald på 75,2% sammenlignet med første kvartal af 2020, hvor januar og februar var normale måneder.

Københavns Lufthavn er dermed stadig midt i den værste krise i mands minde. Med en drift på under 10% af den normale trafik, må der hver måned lånes penge for at holde CPH i drift.

”De nødvendige udgifter til at holde lufthavnen i gang overstiger langt indtægterne. Derfor har vi i årets første kvartal måtte trække yderligere DKK 500 mio. på vores kreditfaciliteter. Det er nødvendigt, da vores vigtigste ansvar er at holde Danmarks port til verden åben for den meget begrænsede passagertrafik og ikke mindst for den vigtige luftfragt,” siger Københavns Lufthavns adm. direktør Thomas Woldbye.

Penge i kassen – investeringer på hold
På baggrund af det gode samarbejde med långiverne, er CPH i gang med at forhandle en forlængelse af aftalen om kreditfaciliteter for DKK 6 mia., der blev indgået i maj 2020 – samt en tilsvarende forlængelse af den nuværende fritagelsesaftale med eksisterende långivere. Forventningen er, at der indgås en forlængelse på op til 18 måneder på tilfredsstillende vilkår.

”I en alvorlig krise, er likviditeten afgørende. Aftalen med långiverne har hjulpet os igennem 2020, hvor vi måtte trække knap DKK 1,4 mia. på kreditfaciliteterne.,” siger Thomas Woldbye.

CPH har gennemført et markant spareprogram for driftsomkostningerne, som bl.a. er sket ved arbejdsdeling samt nedlæggelse af stillinger. Dette har, som anført i årsrapporten for 2020, ført til en årlig besparelse på ca. DKK 500 mio.

Før corona krisen ramte investerede CPH omkring DKK 2 mia. årligt i at udvikle lufthavnen. Som led i den omfattende reduktion i 2020 af udgifterne til driften af lufthavnen blev også investeringsprogrammet genbesøgt og reduceret med DKK 800 mio.

”Vi har sat mange investeringer på hold. Den tilpasning fortsætter i 2021, så der samlet reduceres planlagte investeringer i perioden 2020‐2022 for mere end DKK 2 mia.,” siger Thomas Woldbye.

Vejen mod en sund forretning
Luftfarten er stadig helt i knæ og op mod 10.000 jobs er forsvundet i og omkring Københavns Lufthavn. Flyselskaberne har dog masser af sommerrejser klar i programmet. Men alt afhænger af vacciner, det kommende EU‐coronapas, smitteudviklingen, restriktionerne i lufthavnen og den nye genåbningsplan for hele branchen.

”Det er helt afgørende, at trafikken og passagerne snart begynder at vende tilbage, hvis vi skal fastholde vores konkurrenceevne, bevare evnen til at investere i den grønne omstilling af lufthavnen, levere tilgængelighed til Danmark ‐ og samtidig være en god investering for vores ejere. Vi kan ikke spare os ud af krisen. Der skal gang i trafikken igen, ” understreger Thomas Woldbye.

Kamp om knudepunktet
CPH’s ambition om at være Nordeuropas førende internationale knudepunkt for luftfart er fortsat intakt. Men konkurrencen om den position er blevet markant skærpet under corona krisen.

”Vores nærmeste konkurrenter i for eksempel Skandinavien og Tyskland har modtaget store statslige støttebidrag til at udvikle. Det kan vi ikke her i Danmark. Men vi er meget taknemmelige for den statslige støtte til f.eks. lønkompensation. Sammenlignet med nabolandene er de danske støttepakker dog relativt begrænsede, så vi må trække på vores egne kreditfaciliteter” siger Thomas Woldbye.

I 2020 modtag Københavns Lufthavn samlet DKK 348 mio. i statslige kompensationspakker. Trods det endte året med et underskud før skat på DKK 828 mio.

”Men vi tror på, at vi kommer styrket ud af krisen med en markant forbedret driftsøkonomi, øget digitalisering og en effektiv infrastruktur, som fortsat vil gøre det attraktivt for flyselskaber at vælge CPH,” siger Thomas Woldbye.

I Københavns Lufthavn er SAS det største flyselskab med omkring en tredjedel af trafikken.

”SAS har tilkendegivet, at de vil konsolidere deres forretning i CPH,” understreger Thomas Woldbye.

Outlook
Global luftfart står fortsat over for betydelig usikkerhed på grund af corona pandemien og andre faktorer som f.eks. økonomisk usikkerhed og klimaforandringer.

På grund af den strukturelle uforudsigelighed corona krisen har skabt for flyrejser i Danmark og resten af verden, og den betydelige usikkerhed om krisens varighed, er det i øjeblikket ikke muligt at foretage en rimelig vurdering af de økonomiske udsigter for CPH.

CPH vil derfor løbende vurdere og justere niveauet for driftsomkostninger og investeringer og informere markedet, når det er relevant.