Forsinkelser og mulige aflysninger
På grund af mangel på bemanding i Naviair, som varetager flyveledelsen, kan der være forsinkelser og enkelte aflysninger. Der kan desuden forekomme mindre forsinkelser som følge af nødvendig vedligeholdelse af start- og landingsbaner. Hold dig opdateret her på cph.dk eller i CPH’s app Læs mere
På grund af mangel på bemanding i Naviair, som varetager flyveledelsen, kan der være forsinkelser og enkelte aflysninger. Der kan desuden forekomme mindre forsinkelser som følge af nødvendig vedligeholdelse af start- og landingsbaner. Hold dig opdateret her på cph.dk eller i CPH’s appLæs mere
 
18.03.2021

CPH og flyselskaber sammen om genstart af trafikken

Efter Coronapandemien sendte luftfarten til tælling, har Københavns Lufthavn og flyselskaberne nu indgået en aftale, som skaber de nødvendige kommercielle rammer om en genstart af trafikken og rutenetværket i CPH. Aftalen fastlægger priser og incitamenter for at flyve til og fra CPH de kommende år. 

Da Københavns Lufthavne A/S (CPH) og flyselskaberne i 2018 indgik en fireårig aftale om priserne for at benytte lufthavnsinfrastrukturen i CPH havde ingen kunnet forudse, at en verdensomspændende sundhedskrise ville parkere flyene på landjorden og fuldstændig ændre vilkårene for luftfarten.


Under coronakrisen har CPH derfor forhandlet med flyselskaberne om en justeret takstaftale, som tager højde for luftfartens nye virkelighed og skaber gode kommercielle rammer for en genstart af trafikken til og fra CPH.


En genstart som på den korte bane giver flyselskaberne incitament til at komme hurtigere i gang, og som på den længere bane giver CPH et bedre økonomisk fundament at bygge fremtiden på.
Aftalen er nu godkendt af Trafikstyrelsen, som med en særdeles effektiv håndtering af sagen har gjort det muligt, at aftalen kan træde i kraft allerede her i marts 2021 og slutte 31. december 2023.
Aftalen fastlægger prisen for at benytte lufthavnens baner, terminaler og services. Priserne er holdt stabile, i forhold til de historiske, for at sikre forudsigelighed for alle parter, så der både fokuseres på netværksselskaberne og de selskaber som flyver fra GO terminalen.


I kombination med en række justeringer til de eksisterende incitatmentsprogrammer, samt introduktionen af et nyt incitamentsprogram for specifikt udvalgte interkontinentale ruter, sikrer den justerede aftale, at Københavns Lufthavns konkurrencemæssige position som værende blandt de billigste europæiske storlufthavne fastholdes.


”Det seneste års kollaps af markedet, med masser af udbud men ingen efterspørgsel, har gjort, at vi som ansvarligt selskab nøje har vurderet alle vores aktiviteter og planer. Et afgørende element i vores økonomi er den omsætning vi har på kerneforretningen – fly med passagerer – hvorfor det har ligget os meget på sinde at nå til enighed med vores kunder om et nyt fundament at bygge på som følge af coronakrisen. Et fundament som kan give de stabile rammer, som er nødvendige for både flyselskaberne og for os. Den justerede aftale giver netop den forudsigelighed og det er afgørende vigtigt. Herfra handler det jo, for hele branchen, så om at få vores passagerer tilbage”, siger Thomas Woldbye, adm. direktør, Københavns Lufthavne A/S.