22.02.2021

Europæisk luftfart vil eliminere CO2-udslip senest i 2050

Med en konkret køreplan ruster hele den europæiske luftfartsbranche sig nu til at igangsætte den grønne omstillingen af luftfarten. Målet er, at branchen senest i 2050 er emissionsfri.  

I juni 2019 underskrev Thomas Woldbye, CEO for Københavns Lufthavne A/S (CPH), sammen med 193 andre europæiske lufthavne i brancheorganisationen Airport Council International Europe (ACI Europe) en hensigtserklæring om at arbejde for at eliminere CO2-udslip fra lufthavnenes drift senest i 2050.

Nu kan en samlet europæisk luftfartsbranche så fremlægge en konkret plan for, hvordan luftfarten i EU i 2050 eliminerer CO2-udledning. Planen er baseret på en grundig analyse foretaget af de to anerkendte hollandske institutioner – Royal Netherlands Aerospace Centre (NLR) og Amsterdam Economics.

Analysen konkluderer, at en emissionsfri, europæisk luftfart i 2050 er mulig. Og ydermere peges der på, at europæisk luftfart allerede i 2030 vil kunne reducere sit samlede CO2-udslip med 46 pct. Dermed kan 2019 blive det år, hvor emissionerne fra luftfarten toppede.

Baseret på den nuværende viden om luftfartsteknologier og udvikling inden for bæredygtige brændstoffer, konstaterer analysen, at der er fire spor, der samlet set udgør de vigtigste virkemidler for at gøre luftfarten fri for fossile emissioner i 2050:

  • Udskiftning og forbedringer af fly og motorteknologi (37 pct.)
  • Udvikling og brug af bæredygtige drivmidler (34 pct.)
  • Økonomiske virkemidler, der øger prisen for udledning af CO2 (8 pct.)
  • Forbedringer i styring af lufttrafikken og styrkelse af håndteringen af fly på landjorden (6 pct.)

BRANCHEN SKAL SELV INVESTERE
Det vil kræve massive investeringer fra en luftfartsektor, der i øjeblikket oplever den værste økonomiske krise nogensinde. Men analysen konkluderer også et behov for ambitiøse beslutninger fra de europæiske regeringer, der skal sikre de nødvendige rammevilkår og bl.a. sikre de store mængder vedvarende energi, som er afgørende for at kunne udvikle bæredygtige drivmidler.

Med planen i hånden og opbakningen fra hele den europæiske luftfartssektor, er der nu mulighed for at indgå i en tæt og målrettet dialog for at få skabt de nødvendige rammebetingelser og truffet de nødvendige investeringsbeslutninger. Og det glæder CEO Thomas Woldbye i CPH:

”I CPH og den danske luftfartsbranche arbejder vi målrettet med at reducere sektorens CO2-emissioner. Men luftfarten er jo en global sektor, hvor konkurrencevilkår og muligheden for at opnå en grøn omstilling er stærkt afhængig af international regulering og rammevilkår. Derfor er det en stor styrke, at vi nu har fået et fælles analytisk grundlag at kunne koordinere og udvikle de nødvendige indsatser både på nationalt og europæisk niveau”.

ETABLERING AF EN KLIMAFOND VIL BRINGE DANSK LUFTFART I DEN GRØNNE FØRERTRØJE
Allerede i maj 2020 fremlagde den danske luftfartssektor både en plan og en række anbefalinger til, hvordan luftfartens CO2-emissioner kan reduceres markant i 2030, og indfri målsætningen om reduktion af den danske CO2-udledning med 70 pct. i 2030. 

Det centrale virkemiddel er forslaget om at etablere Luftfartens Klimafond, der skal finansieres af passagerbidrag på 20-30 kr. pr. flyvning. Midlerne skal gå målrettet til at finansiere de merudgifter, der vil være ved at accelerere udvikling og produktion af og muligheden for at anvende bæredygtigt flybrændstof, som er væsentligt dyrere end almindelig fossilt flybrændstof:

”Produktionen og brugen af bæredygtigt flybrændstof er et helt afgørende element for branchens mulighed for at blive emissionsfri i 2050. Luftfartens Klimafond er nødvendig for, at vi kan få sat skub i efterspørgsel og produktion af de dyrere grønne brændstoffer. Samtidig kan Klimafonden blive en motor, der kan drive Danmark frem i en styrkeposition inden for Power to X-teknologi.” konstaterer Thomas Woldbye.

CPH ER ALLEREDE I GANG MED AT DESIGNE FREMTIDENS BÆREDYGTIGE LUFTHAVN
Det er ikke alene flyene og deres brændstof, der skal omstilles til fremtiden. Selve håndteringen af de tonstunge fly på landjorden skal også forandres for at nå målet om at eliminere udledningen. Derfor er en del af analysens konklusioner også, at lufthavnene skal være fri for CO2-udslip i driften.

Den forandring er allerede igangsat i København. EU bevilligede sidste år knap 90 mio. kr. til fyrtårnsprojektet ALIGHT, hvor CPH sammen med 15 europæiske partnere er gået i gang med at finde løsninger på designet af fremtidens bæredygtige lufthavn. Det skal blandt andet gøres ved at udvikle en infrastruktur, der kan understøtte transporten af bæredygtige brændstoffer fra produktionsfaciliteterne til flyenes standpladser. Men ALIGHT skal ligeledes skabe løsninger på at fjerne CO2-emissioner fra hele håndteringen af flyene fra de lander, til de igen kan sendes i luften:

”Lufthavnes drift skal også omstilles til at være CO2-fri, og skal kunne levere infrastruktur til fremtidens fly, som både kan være elektriske eller flyve på brint og andre bæredygtige brændstoffer. CPH og vores partnere i ALIGHT kommer til at spille en vigtig rolle i hele luftfartens omstilling ved at udvikle konkrete løsninger og skabe et samlet koncept for, hvordan fremtidens lufthavn kan designes”, slutter Thomas Woldbye.

Pressemeddelelse fra ACI Europe

Analyse udarbejdet af Royal Netherlands Aerospace Centre og Amsterdam Economics