20.12.2021

Grønt lys til udviklingen af fremtidens CPH

Med den politiske aftale om rammerne for udviklingen af Københavns Lufthavn har regeringen og et flertal i Folketinget sikret, at Danmarks internationale knudepunkt kan fortsætte udviklingen af CPH som en moderne, fremtidssikret og effektiv lufthavn. 

Fremtiden er landet i Københavns Lufthavn efter regeringen og en række partier i dag aftalte at styrke rammerne for udvikling af lufthavnen gennem ændringer af udbygningsloven.

”Den politiske aftale er helt afgørende for den videre udvikling af en effektiv og bæredygtig lufthavn, der kan tilbyde moderne rammer for flyselskaber og passagerer,” siger administrerende direktør Thomas Woldbye.

”Med Københavns Lufthavn har Danmark en international lufthavn, som tilbyder erhvervslivet og rejsende tilgængelighed til resten af verden - langt ud over, hvad indbyggertallet i vores region tilsiger. Det kan kun lade sig gøre, fordi CPH er en internationalt attraktiv og konkurrencedygtig lufthavn. Den position skal vi fastholde, og det giver en ny udbygningslov mulighed for. Derfor er vi meget glade for den politiske aftale, som regeringen og flere af Folketingets partier nu har indgået.”

For de rejsende betyder planen, at man også i fremtiden vil opleve et samlet og overskueligt terminalområde, tæt på offentlig transport. Og for flyselskaberne betyder det, at der f.eks. skabes plads til at udvikle standpladser til både nutidens og fremtidens mere brændstofvenlige og støjsvage flytyper.


Udviklingen af lufthavnen bliver inden for det nuværende hegn, og inden for gældende støj- og miljøkrav.


Lufthavnens tredje bane, den såkaldte tværbane, forkortes, og rykkes lidt tættere på Øresund.


Flyselskaberne bakker op om planen. I dag bruges tværbanen til omkring 2% af flyvningerne. Efter ombygningen vil flyene på denne bane kun kunne lande og lette ved passage over Øresund – og behøver dermed ikke at flyve ind over København.


”Selvom Corona pandemien har udløst den værste krise i lufthavnens historie, så tror vi stadig på en god og bæredygtig fremtid for CPH og for dansk luftfart. Men det kommer ikke af sig selv. I CPH skal vi arbejde hårdt for at fastholde positionen som Nordeuropas vigtigste HUB for flytrafik – til gavn for både de rejsende, erhvervslivet og dansk økonomi,” siger Thomas Woldbye.


Klimafond bliver den næste afgørende milepæl
Den politiske opbakning til loven giver mulighed for at fortsætte arbejdet med at få rammerne om en moderne og effektiv lufthavn på plads. Næste skridt er forsyne flyene med grønt brændstof. Her er luftfartens eget forslag om et passagerbidrag til en klimafond et afgørende element i at udvikle en grønnere luftfart.


”Vi er som andre i transportbranchen forpligtiget til at levere en bæredygtig mobilitet. Vores plan er at levere en emissionsfri drift af lufthavn i 2030, hvilket den politiske aftale understøtter, men vi skal have hele luftfarten med. For branchen er det derfor afgørende, at vi snarest muligt får et politisk mandat til at opkræve et passagerbidrag til at finansiere de grønne brændstoffer, der vil blive dyrere,” siger Thomas Woldbye, der ser frem til at drøfte anbefalingerne fra luftfartens klimapartnerskab med regeringen og de øvrige politiske partier i 2022.

 

Fakta

  • Tværbanen forkortes og forskydes, så banen bliver kortere i nordvest mod Tårnby og lidt længere mod Øresund i sydøst. Det giver plads til et at udvikle de eksisterende terminaler i nord
  • Planen skal give mulighed for at tilføre yderligere standpladser i sammenhæng med de eksisterende terminaler, som kan håndtere større flytyper, der støjer mindre og er mere brændstofseffektive
  • Planen muliggør at bevare og udvikle et samlet terminalområde med direkte adgang til kollektiv transport
  • Udviklingen af lufthavnen skal ske inden for myndighedernes støj- og miljøgrænser. I løbet af knap 25 år er antallet af boliger omkring lufthavnen, som er støjbelastet over den vejledende grænseværdi, faldet 88 pct. fra 18.213 husstande i 1994 til 2.126 husstande i 2018. Ambitionen er en halvering af dette antal frem mod 2050
  • CPH besluttede i efteråret 2021 at fortsætte den største investering i nyere tid - den planlagte udvikling af terminalområdet efter sikkerhedskontrollen med bedre faciliteter og mere plads til flyselskaber, kunder og passagerer – blandt andet en langt større bagageudlevering og større område til paskontrol. I alt 65.000 ekstra m2. En samlet investering på DKK 4,5 milliarder over de næste syv år