23.11.2021

Det kræver udvikling at fremtidssikre en af Danmarks største arbejdspladser

Københavns Lufthavn i Kastrup (CPH) skal have politisk tilladelse til at udvikle lufthavnen til fremtidens behov, hvis de tabte arbejdspladser skal vindes tilbage.  

 

Debatindlæg publiceret i Politiken søndag 21. november 2021

 

Af Kommunikationsdirektør i CPH Jan Juul Christensen
& Formand for 3F Kastrup Henrik Bay-Clausen
 
 
 
Lufthavnen og luftfarten skal igennem en bæredygtig omstilling for at kunne møde fremtidens behov. Det er vejen frem, hvis CPH stadig skal være den største og vigtigste private arbejdsplads i hovedstaden.  
 
CPH har oplevet bølgeskvulpene fra 9/11, finanskriser, askeskyer etc. Men hvor alle tidligere begivenheder har været bump på vejen, ramte corona som et meteornedslag. Før krisen havde ca. 23.000 mennesker adgangskort til lufthavnen. I dag er der kun ca. 13.000. Hvis de arbejdspladser skal tilbage, skal lufthavnen udvikles, og det kræver støtte fra politisk hold.  
 
Der begynder så småt at komme mere liv i terminalerne igen, men arbejdspladserne vender ikke bare tilbage med et fingerknips. Vi skal have arbejdshandskerne på – både for at geare lufthavnen til fremtidens behov for bæredygtighed, flere passagerer og moderne flytyper samt for at vinde de mange tabte arbejdspladser tilbage. Det er vi heldigvis også klar til. 
 
Først og fremmest skal lufthavnen og luftfarten igennem en ambitiøs grøn omstilling: Lufthavnens aktiviteter på jorden skal være emissionsfri i 2030, og i 2050 skal både lufthavn og flytrafik være fri for CO2-udledning. På landjorden skal gamle dieselmaskiner og -køretøjer ud, mens el-køretøjer og moderne drivmidler skal ind. Der skal bygges solceller, så lufthavnen kan køre på grøn strøm, og vi skal lave el-ladepladser og udvikle bæredygtigt brændstof. Det er der alt sammen arbejdspladser i. 
 
CPH har også brug for at bygge nye standpladser i lufthavnens nordlige område, så man i 2030 kan være gearet til at modtage tilstrækkeligt mange af nutidens flytyper. Moderne fly er større og kan medtage flere passagerer, og samtidig støjer de mindre og udleder mindre CO2 pr. passager end de ældre modeller.  
 
Ombygningen kan i sig selv skabe arbejdspladser i konstruktionsfasen, og så kan man sætte lighedstegn mellem passagerer og job. For hver gang der kommer en mio. passagerer mere, bliver der skabt 850 permanente arbejdspladser over hele landet. 
 
Det kræver politisk opbakning at fremtidssikre lufthavnen. Både lokalt og nationalt. Til at sikre lufthavnens position som Nordeuropas port til verden med over 20.000 arbejdspladser. Til at sikre, at lufthavnen kan møde fremtidens behov for mere plads til fly og passagerer. Og til at sikre en grøn omstilling af både lufthavnen og luftfartsbranchen.