18.05.2020

Corona virus har sat luftfarten i stå og CPH på vågeblus

Corona pandemien har udviklet sig til en global økonomisk krise, der på dramatisk vis har påvirket luftfarten. Mange flyselskaber og virksomheder omkring luftfarten er bragt i regulær overlevelseskamp. I Københavns Lufthavn var der før pandemien dagligt 83.000 rejsende. I dag er der færre end 900. Luftfartens krise er alvorlig for Danmark, der er afhængig af international tilgængelighed, turisme og handel med resten af verden. 

I takt med at corona-virussen spredte sig fra Kina og landegrænser verden over blev lukket i februar og marts blev flytrafikken for alvor sat i stå i de sidste uger af kvartalet.

”Normalt er der 83.000 rejsende dagligt. I den sidste uge i marts var der i gennemsnit 1.600. I april faldt det til færre end 900 dagligt. 143 af de 146 butikker og serveringsteder er lukket Flere end 90 fly er langtidsparkereret i lufthavnen. Vi har besluttet, at parkeringen er gratis, for at reducerer omkostningerne for flyselskaberne,” siger administrerende direktør Thomas Woldbye.

"Med andre ord – næsten alle vores indtægter og vores forretningsgrundlag er forsvundet på ganske få uger,” siger han.

Opbremsningen i marts har været så brat, at der trods et par næsten normale måneder i januar og februar, landes på et historisk dårligt kvartalsresultat. Resultatet før skat ender på DKK 79,4 mio. (korrigeret for særlige forhold).  Det er en reduktion på 69,3% sammenlignet med sidste år. Omsætningen blev DKK 764,3 mio. Det er 21,4% mindre end sidste år

”Med april og maj måned stort set uden flytrafik og stor usikkerhed om, hvornår verden vil åbne sig igen, er det ikke muligt at oplyse forventninger til den nærmeste fremtid. Men 2020 bliver et udfordrende og svært år for luftfarten. Når det er sagt, så er CPH klar til at skubbe gang i økonomien og lufthavnen, når verden igen begynder at åbne sig,” understreger Thomas Woldbye.

Omkostninger og investeringer reduceres med milliard kroner resten af året
CPH er i gang med at udrulle en større plan med fokus på at sikre likviditeten ved at reducere driftsomkostninger og udskyde planlagte investeringer for op mod en milliard kroner i resten af året.

”Som kritisk infrastruktur, er det vores opgave at være i drift, uanset at dette lige nu er med store, daglige tab. Der er derfor etableret betydelige kreditfaciliteter, som sikrer CPH’s drift i den kommende periode,” siger Thomas Woldbye.

Dertil kommer den danske stats finansielle støtteordninger. Fra andet kvartal kompenseres CPH for cirka 1/3 af de løbende lønomkostninger via ordningen om lønkompensation. Det betyder, at CPH indtil videre har undgået at afskedige medarbejdere. I stedet er hjemsendt 2.200 ud af 2.600 medarbejdere i en rotationsordning.

”Vi gør alt hvad vi kan for at undgå afskedigelser. Men det afhænger naturligvis af krisens varighed og dybde samt omfanget af støtte fra staten,” siger Thomas Woldbye.

”Vi ser det i vores lokalsamfund, hvor Tårnby allerede nu er en af de kommuner i landet, der er hårdest ramt af øget ledighed. Men ingen kan give garantier, og hvis krisen varigt forandrer luftfarten, er vi tvunget til at forholde os til det som virksomhed. Indtil da kæmper vi for at komme igennem og redde alt det, vi kan – herunder vores position som HUB i Europa,” siger han.

Likviditetsmæssigt står lufthavnen godt rustet til den kommende periode. I maj måned indgik CPH en to-årig kreditfacilitet på i alt DKK 6 mia. med en gruppe af banker. Den nye facilitet er en kombination af et to-årigt lån på DKK 2 mia. og en to-årig kreditfacilitet på DKK 4 mia. Samtidig har CPH indgået en fritagelsesaftale med eksisterende långivere, hvilket fritager CPH fra visse lånekrav til og med første kvartal 2021. Den nye kreditfacilitet og fritagelsesaftalen sikrer, at CPH vil være i stand til fortsat at møde sine finansielle og investeringsmæssige forpligtelser.

CPH skaber jobs og velfærd
Lufthavnen huser omkring 1.000 virksomheder og flyselskaber, der beskæftiger cirka 22.000 medarbejdere. Det er med alt fra håndtering af fly, bagage, passagerer og catering til f.eks. byggeri, vedligeholdelse og service i butikker og restauranter. Mange af de virksomheder har måttet afskedige medarbejdere. Senest har SAS varslet afskedigelser af op til 1.700 ansatte i Danmark og flyselskabet Norwegian annoncerede 20. april, at det siger farvel til flere end 600 danske piloter og kabineansatte.

”Det er utroligt triste meldinger, der med al tydelighed viser, hvor alvorlig krisen er i hele luftfartsbranchen. Vi har gennem årene haft et tæt samarbejde med såvel SAS som Norwegian om at udvikle ruter. Før krisen ramte stod de to selskaber for 51% af trafikken,” siger Thomas Woldbye.

Ifølge tal fra Copenhagen Economics bidrager luftfartsbranchen til at skabe beskæftigelse og velstand i Danmark for en værdi af op mod 100 milliarder kroner – heraf 30 milliarder kroner alene via Københavns Lufthavn.

”Det er vores fornemste samfundsopgave at binde Danmark sammen med resten af verden. Det er helt afgørende for vores velstand, at Danmark kan handle med resten af verden og være tilgængelig. Alt det kan vi risikere at sætte over styr,” siger Thomas Woldbye.

Den grønne omstilling er ikke glemt
Trods krisen vil Københavns Lufthavn fortsat søge samarbejde med partnere, flyselskaber, den offentlige sektor, NGO’ere og andre om at sikre, at fremtidens luftfart bliver bæredygtig og at den samlede danske luftfart er klimaneutral i 2050.

”Vi holder foreløbigt også fast i lufthavnens klimastrategi og de mål, vi har sat os om at driften af CPH i 2030 skal være helt CO2 neutral og emissionsfri. Tempoet i den helt nødvendige grønne omstilling vil afhænge af, hvordan vi kommer igennem krisen. Jo flere økonomiske muskler vi har, jo større styrke kan vi sætte bag den bæredygtige omstilling af luftfarten, når verden på et tidspunkt åbner igen med handel, rejselyst og flytrafik,” siger Thomas Woldbye.