13.03.2020

Opfølgning på fund af FOD relateret til banelys i CPH

 

Herunder finder du en opsummering af væsentlige findings og konklusioner vedrørende fund af FOD (Foreign Object Debris) relateret til banelys i Københavns Lufthavn (CPH) i 2018/2019.

Der er i forbindelse med sagen udarbejdet en hændelsesrapport. Den er udarbejdet af CPH’s hændelsesudredere i overensstemmelse med gældende EU-regler om indberetning og analyse af samt opfølgning på begivenheder inden for civil luftfart med henblik på at forbedre flyvesikkerheden.

Selve udredningen, der er fortrolig, er sendt til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST) i januar 2020 og er udarbejdet med henblik på læring. Styrelsen har nu færdiggjort sin behandling af sagen, og CPH kan derfor offentliggøre sine konklusioner.

Konklusioner og fakta vedrørende episoder med løsrevne banelys i CPH