Forsinkelser og mulige aflysninger
På grund af mangel på bemanding i Naviair, som varetager flyveledelsen, kan der være forsinkelser og enkelte aflysninger. Der kan desuden forekomme mindre forsinkelser som følge af nødvendig vedligeholdelse af start- og landingsbaner. Hold dig opdateret her på cph.dk eller i CPH’s app Læs mere
På grund af mangel på bemanding i Naviair, som varetager flyveledelsen, kan der være forsinkelser og enkelte aflysninger. Der kan desuden forekomme mindre forsinkelser som følge af nødvendig vedligeholdelse af start- og landingsbaner. Hold dig opdateret her på cph.dk eller i CPH’s appLæs mere
 
12. marts 2020

CPH: Lufthavnen fortsat åben – med markant færre passagerer og styrket indsats mod COVID-19

Den aktuelle situation med COVID-19 virusudbruddet har medført betydelige ændringer i myndighedernes rejsevejledninger og flypassagerernes rejsevaner. Det påvirker også aktiviteten i Københavns Lufthavn (CPH). I takt med stadig flere aflysninger af flyafgange og ankomster, planlægger CPH efter en markant nedgang i antallet af rejsende i lufthavnen. 

Københavns Lufthavn er en del af den samfundskritiske infrastruktur i Danmark, og derfor vil lufthavnen fortsat være åben for trafik og passagerer. Samtidig vil lufthavnen i samarbejde med relevante myndigheder sikre en styrket indsats for at begrænse smittespredning mest muligt. 

Over de kommende dage og uger vil der derfor ske ændringer i den måde, som lufthavnen indretter sin fortsatte drift på.

Vi ved endnu ikke, hvor meget trafikken vil blive påvirket, men det er ikke usandsynligt, der på udvalgte dage i den kommende periode kan være en reduktion af den normale trafik på op til omkring 70 pct. Det bliver vi nødt til at indrette vores organisation efter. I overensstemmelse med de anbefalinger, regeringen er gået ud med, vil vi derfor introducere tiltag som fx ændrede turnusordninger for lufthavnens egne medarbejdere, øget brug af hjemmearbejde, afholdelse af ferie, afvikling af opsparet frihed samt orlov, der modsvarer den forventede nedgang i aktiviteten,” siger HR-direktør Kirstine Bergenholtz fra Københavns Lufthavne. 

Hun understreger, at lufthavnen i samarbejde med medarbejderne arbejder målrettet for at finde løsninger, der kan reducere omkostningerne med det klare mål at undgå egentlige afskedigelsesrunder som følge af aktivitetsnedgangen.

Nye tiltag for at begrænse smittespredning

Udover en målrettet indsats for at navigere lufthavnen igennem den økonomiske del af Corona-krisen, skærper ledelsen på linje med resten af samfundet fokus for at begrænse risikoen for at sprede COVID-19-virussen yderligere. 

Københavns Lufthavn er i tæt dialog med myndighederne og følger anvisninger om, hvordan smittespredning kan begrænses mest muligt. Det indebærer, at lufthavnen nu iværksætter en række yderligere tiltag, der supplerer den seneste tids øgede informationsindsats til passagererne, adgang til håndsprit og øget træning og information til CPH’s medarbejdere. 

De nye tiltag indebærer bl.a.:

  • Mere afstand mellem passagerer: For at undgå, at de rejsende står for tæt, arbejder lufthavnen på at skabe en bedre fordeling af rejsende i lufthavnens område. Det betyder, at det som udgangspunkt kun vil være hver anden check-in pult, der åbnes i forbindelse med indtjekning. I sikkerhedskontrollen vil der desuden kun være åbnet for hvert andet sikkerhedsspor.
  • Øget information for at undgå større grupperinger: Via højttalerudkald opfordres de rejsende til at holde afstand og undgå at stå i større grupper, mens de opholder sig i lufthavnen.
  • Garanti for fortsat service for rejsende: For at opretholde et minimum af service og mulighed for, at de rejsende kan få både mad og drikke i lufthavnens områder, er der indgået aftaler med visse af lufthavnens forpagtere af restauranter og butikker, at de holder åbent i de kommende 14 dage. Øvrige butikker og restauranter kan frivilligt vælge, om de ønsker at holde åbent i lyset af den væsentligt lavere passageraktivitet. Restauranter, der holder åbent, sørger for tiltag, der gør, at gæster sidder i passende afstand. 

Derudover har CPH indført en ekstraordinær høj rengøringsstandard, med fokus på at følge de seneste retningslinjer fra Statens Serum Institut vedr. rengøring i offentlige transportmidler. CPH’s rengøringspersonale sørger for hyppig aftørring og er ekstra opmærksomme på rengøring af overflader og kontaktpunkter, som både passagerer og medarbejdere er i kontakt med. Det gælder blandt andet alle lufthavnens dørhåndtag, gelændere og automater, knapper og spejle i elevatorer samt pulte, tastaturer, mv. i gates. 

Det er en ekstraordinær situation for samfundet, som kræver ekstraordinære løsninger – også her i Københavns Lufthavn. Jeg er meget glad for den store velvilje og forståelse, vi møder hos alle medarbejdere, partnere, flyselskaber og passagerer. Vi har en fælles opgave i at sikre, at smittespredning begrænses mest muligt, samtidig med at vi holder vital infrastruktur for Danmark i drift. Derfor vil vi også her fra lufthavnens side nøje følge de anbefalinger, som myndighederne og regeringen kommer med,” siger CPH’s administrerende direktør Thomas Woldbye.