17.11.2020

Passagerer og flyselskaber rykker tættere sammen i CPH

Med et fald på mere end 90 procent i antallet af rejsende på grund af rejserestriktionerne, er det nødvendigt at minimere omkostninger i Københavns Lufthavn, så vidt det overhovedet er muligt. Derfor lukkes dele af lufthavnen ned fra den 25. november. Passagererne vil fortsat opleve en sikker lufthavn. 

Før Corona krisen rejste der 83.000 dagligt. I dag rejser der i gennemsnit 5.600 på grund af rejse-restriktionerne, der fraråder alle unødvendige rejser til stort set hele verden. Derfor er det besluttet at lukke omkring 40 procent af terminalområdet, der huser 24 gates. 

  • Finger A og Finger Vest komplekset med gates A2-A34 lukkes.
  • Adgangen til den centrale sikkerhedskontrol fra Terminal 2 lukkes.

For passagerer, der tjekker ind i Terminal 2, betyder lukningen af den ene adgang til Sikkerhedskontrollen, at man skal gå tilbage til Terminal 3 for at komme op til kontrollen. Resten af lukningen får ikke mærkbare konsekvenser for de rejsende.

”Vi kan spare lidt på f.eks. strøm, rengøring, vedligehold og patruljering. Hver en krone vi kan spare, er helt afgørende i en tid, hvor lufthavnen har mistet stort set alle indtægter og vi må låne et større tocifret beløb hver måned for at holde åbent,” siger driftsdirektør Christian Poulsen.

”Samtidig kan vi give de få rejsende, der stadig er her, en lidt bedre oplevelse ved at rykke os sammen, så det ikke bliver en helt så tom oplevelse som i dag, dog fortsat med fokus på fysisk distance og sikker drift af lufthavnen” siger Christian Poulsen.

Nedlukningen af cirka 40 procent af gate-området effektueres fra den 25. november 2020 og vil vare hele 2021 med mulighed for genåbning indenfor to måneder, hvis antallet af passagerer stiger så meget, at behovet for mere plads skulle melde sig.

Lukningen sker i samarbejde med de flyselskaber, virksomheder og ground handlere, som bliver berørt, mens en række driftsområder er lukket ned. Det sikres blandt andet, at lejere og personale fortsat kan få gennemgang til deres lejemål.

I sidste uge blev det i samråd med flyselskaberne også besluttet at natlukke for alle kommercielle passagerflyvninger fra 00:00 til 06:00 alle ugens dage. Det sker for at lette omkostningerne hos flyselskaber, lufthavnen, myndighederne og ikke mindst groundhandlerne, der håndterer fly, bagage og passagerer. Fragtflyvninger er ikke omfattet af natlukningen.

”Beslutningerne om at natlukke og nedlukke en del af terminalområdet indebærer en reduktion i CPH’s kapacitet til afvikling af flytrafik, men vi vil fortsat kunne leve op til vores forpligtelser som Danmarks internationale lufthavn,” understreger Christian Poulsen.