06.11.2020

Natlukning for kommercielle passagerflyvninger i CPH

Med de skærpede rejsevejledninger, hvor myndighederne fraråder unødvendige rejser til hele verden, forventes antallet af passagerer at falde til omkring 10% af niveauet i 2019. Derfor natlukkes der fra tirsdag den 10. november kl. 00:00 til 06:00 alle ugens dage. Det sker for at lette omkostningerne hos groundhandlere, flyselskaber, lufthavnen og myndighederne. 

Københavns Lufthavn har været i dialog med en række flyselskaber og sikret, at trafikken kan afvikles i dags- og aftentimerne som under natlukningen i april. Denne gang lukkes fra 00-06 i to måneder fra midnat tirsdag den 10. november, hvorefter der revurderes hver måned.

”Som hele Danmarks internationale lufthavn har vi et ansvar for at stå til rådighed for den flytrafik, der stadig er til og fra Danmark – og det kan vi fortsat selvom vi natlukker," siger trafikchef Dan Meincke fra Københavns Lufthavn.

”Det er også vigtigt at understrege, at natlukningen alene omfatter kommercielle rutefly. Fragtfly vil stadig kunne operere hele døgnet. Det er afgørende for dansk erhvervsliv med eksport og import af fragt. Derudover fastholder vi et beredskab, der sikrer, at særflyvninger som f.eks. ambulanceflyvninger og statsflyvninger, kan håndteres og afvikles som hidtil," siger Dan Meincke.

I lufthavnen er der fire groundhandler virksomheder, der håndterer fly, passagerer og fragt på vegne af flyselskaberne. Det er SGH, Aviator, Menzies og CFS. Som flyselskaberne er også groundhandlerne hårdt ramt af den massive krise for luftfarten.

"Ved at lukke for kommerciel natflyvning kan vi som lufthavn hjælpe med at lette omkostningstrykket for groundhandlerne, så de ikke behøver at have en masse folk på nattevagt. Det samme gælder for Falck og en række andre virksomheder i lufthavnen – og dertil naturligvis myndighederne og lufthavnen selv," siger Dan Meincke.

Københavns Lufthavn har spændt livremmen helt ind og reduceret omkostninger for knap en milliard kroner i år – blandt andet ved at sætte en lang række projekter på standby og ved i august at nedlægge 511 fuldtidsstillinger.