27.11.2020

Hundredvis af CPH-ansatte går på arbejdsfordeling

Som følge af den trange økonomiske situation, hvor Københavns Lufthavn aktuelt har under ti procent af sin normale trafik, har lufthavnen netop afsluttet forhandlingerne om sin anden sparerunde på bare tre måneder. Som et resultat heraf går knap 380 medarbejdere på arbejdsfordeling. Som følge af konstruktive forhandlinger og stor vilje hos tillidsfolk og medarbejdere til at bringe egne initiativer og afbødeforanstaltninger i spil, er det derudover lykkedes at reducere antallet af afskedigelser til et niveau, der svarer til 60 fuldtidsstillinger. I alt er der via forhandlingerne fundet besparelser svarende til 325 fuldtidsstillinger. 

Den fortsatte og meget markante mangel på aktivitet og passagerer i terminalerne i Københavns Lufthavne (CPH) har medført et behov for yderligere at reducere omkostninger. Tidligere på måneden oplyste CPH i sit kvartalsregnskab, at der var behov for at finde besparelser svarende til 325 fuldtidsstillinger på årsbasis – som følge af coronakrisen.

Siden da har lufthavnens tillidsfolk og ledelse forhandlet om udmøntningen af besparelserne, som medarbejderne i dag er blevet orienteret om. Knap 380 medarbejdere kommer som følge af besparelserne til at gå på arbejdsfordeling (svarende til effekten af 147 fuldtidsstillinger). Ordningen indebærer, at de berørte medarbejdere bevarer deres job, men går ned i arbejdstid og løn. Samtidig har konstruktive forhandlinger mellem tillidsfolk og ledelsen i lufthavnen resulteret i blandt andet et øget fokus på uddannelsestiltag med lønrefusion.

HR-direktør Kirstine Bergenholtz kalder forhandlingerne meget konstruktive. Bl.a. har lufthavnens tillidsfolk bidraget med en række afbødeforanstaltninger, der har været med til at reducere antallet af afskedigelser.

Jeg vil gerne sige mange tak til både tillidsfolk og medarbejdere for den fleksibilitet, de har udvist i en meget svær tid for lufthavnen. Det er ikke længe siden, at vi senest måtte reducere omkostninger og sige farvel til mange dygtige medarbejdere. Derfor er jeg glad for, at så mange ansatte har udvist stor fleksibilitet. Det betyder, at vi - selv om vi ikke undgår afskedigelser - kan begrænse antallet betydeligt,” siger Kirstine Bergenholtz.

Hun understreger samtidig, at det er en trist dag for alle i CPH, at der også er medarbejdere, der er blevet opsagt. I alt har CPH i dag måtte afskedige det, der svarer til 60 fuldtidsstillinger. Afskedigelserne påvirker både operative og administrative funktioner.

Passagertallet i Københavns Lufthavn er de seneste måneder faldet markant som følge af de ændrede rejsevejledninger, der betyder, at myndighederne fraråder alle ikke-nødvendige rejser i det meste af verden. I øjeblikket har CPH således under ti procent af sin normale passagertrafik.