08.08.2019

Delsårsrapport: Store byggerier prægede første halvår i Københavns Lufthavn

Med 14,4 millioner rejsende blev første halvår af 2019 lige så travl som rekordåret 2018. Også byggeriet af fremtidens lufthavn holdt tempoet. I juni blev et nyt terminalområde til knap DKK 2 milliarder indviet af H.K.H. Kronprinsen. Samtidig blev der sat ekstra fokus på, hvad der kan gøres for at nedbringe lufthavnens påvirkning af klimaet. 

Resultatet før skat korrigeret for særlige forhold endte i første halvår på DKK 621,6 millioner. Det er 12,5% lavere end i samme periode sidste år. Det er der flere årsager til: først og fremmest nedsættelsen af den takst flyselskaberne betaler for at bruge lufthavnen. Følgende en 10% reduktion 1. april 2018 blev taksten sat ned med yderligere 5% den 1. april 2019. Dertil kom højere afskrivninger, og også højere personaleomkostninger på grund af inflation og kapacitetsudvidelse.

Årets første seks måneder tangerede det travle rekordår 2018 med i alt 14.444.766 millioner rejsende, svarende til 0,1% færre. Antallet af lokalt afgående passagerer faldt med 0,7%, mens antallet af transfer- og transitpassagerer voksede med 1,5%.

Også i 2019 bliver væksten drevet af et stigende antal lange ruter fra CPH, der i årets første seks måneder kunne notere en fremgang på 7,7% i forhold til samme periode sidste år. Til gengæld faldt antallet af rejsende på de korte ruter i Europa med 0,8%.

"Flere ruter, mere transfer og ikke mindst væksten i de lange ruter øger Danmarks tilgængelighed til resten af verden og styrker CPH som Nordeuropæisk trafikknudepunkt, hvilket flugter med målene i Den Nationale Luftfartsstrategi. Vi ser frem til det fortsatte tætte samarbejde med myndigheder og partnere om at eksekverer den strategi," siger Thomas Woldbye.

Pilotstrejke og justeringer
I Københavns Lufthavn er der flere årsager til, at antallet af rejsende i 2019 samlet set ikke er vokset i forhold til rekordåret 2018.

"Strejken hos SAS-piloterne i april og maj kostede cirka 175.000 passagerer. Samtidig har Norwegian justeret deres trafikprogram og fløjet lidt færre passagerer i forhold til det foregående år. Fra maj og frem slår sidste års konkurs i Primera Air også igennem. Selskabet fløj meget charter og mange sommerdestinationer. Den kapacitet mangler i år. Derfor er det et udmærket resultat, at vi tangerer rekordåret 2018," siger Thomas Woldbye.

De lavere takster betyder, at omsætningen i den aeronautiske del af forretningen faldt med 7,0% til DKK 1.174,7 mio.

I den ikke-aeronautiske del af forretningen som shoppingcenter, udlejning og parkering steg omsætningen med 3,5% til DKK 925,0 mio.

Første halvår 2019 bød på en lang række nye ruter - både sommerruter og helårsruter til nye og til eksisterende destinationer.

De nye helårsruter er til europæiske destinationer som f.eks. Liverpool, London Southend, Nantes, Krakow og Düsseldorf.

Investering i fremtidens lufthavn
CPH har det seneste årti investeret mere end DKK 11 mia. i at udvikle fremtidens lufthavn og sikre Danmark den bedst mulige tilgængelighed til verden. I 2018 øgede CPH det i forvejen høje investeringsniveau til DKK 2,1 milliarder.

Den 4. juni blev det største terminalbyggeri i årtier indviet - en i alt 36.000 m² stor Finger E med passagerområder, gates til flyene og en ny paskontrol. Byggeriet blev indviet af H.K.H. Kronprins Frederik.

"Som lufthavn er det vores samfundsopgave at sikre kapacitet til luftfartsselskaberne, så forretningsrejsende og turister kan besøge Danmark, og vi selv kan rejse ud i verden. Med Finger E rundede vi en milepæl i arbejdet med at skabe en fremtidens lufthavn. På verdensplan ser vi frem mod en vækst i antallet af flyrejsende, men ikke nødvendigvis i antallet af start og landinger fordi flyene bliver større og belægning stiger," siger Thomas Woldbye.

I 1996 skulle der 270.000 ankomster og afgange til at flyve 16,1 millioner rejsende til og fra CPH. I 2018 var der 266.000 ankomster og afgange til 30,3 millioner rejsende. Samtidig er de nye flytyper både mere brændstoføkonomiske og støjsvage, hvilket reducerer deres indvirkning på klimaet.

Byggeriet af fremtidens lufthavn fortsætter. Der bygges et nyt sorteringsanlæg til afgående bagage og en helt ny plads foran terminalerne. Dertil kommer de forberedende arbejder til det største byggeri i nyere tid - en 80.000 m2 udvidelse af terminalområdet efter sikkerhedskontrollen med ekstra plads til de rejsende, flyselskaberne og virksomhederne i lufthavnen. I projektet indgår også en markant udvidelse af bagageeudleveringen.

I årets første seks måneder udgjorde anlægsinvesteringerne DKK 1.083,1 mio.

"Den økonomiske udvikling i Københavns Lufthavn med høje investeringer, usikker udvikling i verdensøkonomien og i passagertallet, samt negative begivenheder for nogle luftfartsselskaber, har sat vores cash-flow under pres. Timingen i det investeringsprogram, der er annonceret for lufthavnen, må derfor muligvis genovervejes, hvis udviklingen accelererer, "siger Thomas Woldbye.

Som en midlertidig foranstaltning på baggrund af presset på cash-flow og de nævnte eksterne usikkerheder har bestyrelsen besluttet at udbetale 50 procent i interim-udbytte i modsætning til politikken om 100 procent. Dette vil blive revurderet ved årets afslutning. Ledelsen og bestyrelsen vil derfor følge udviklingen nøje.

Bæredygtig vækst
Thomas Woldbye understreger, at væksten og skabelsen af fremtidens lufthavn skal være bæredygtig både klimamæssigt og finansielt.

"Fremtidens vækst skal følges af ambitiøse mål om klima og miljø. Første mål blev nået i år, hvor (ACA) Airport Carbon Accreditation har certificeret CPH som CO2-neutral lufthavn. Det sker på baggrund af et større klimaprojekt i Laos, der kompenserer for den CO2 selve driften af lufthavnen udleder. At være en CO2-neutral lufthavn er lige nu det højeste mulige niveau i ACA programmet," siger Thomas Woldbye.

Hovedkriterierne bag valget af projektet er bl.a., at projektet er certificeret som et Gold Standard-projekt, at det foregår i et af verdens mindst udviklede lande og at projekttypen (klimavenlige komfurer) rangerer på listen over projekter med høj troværdighed jævnfør lufthavnsbranchens globale klimacertificering ACA's retningslinjer for klima-kompensation.

Lufthavnen vil arbejde målrettet på at eliminere CO2-udledningen frem mod 2030 og derigennem løbende reducere behovet for klimakompensation.

Forventninger
På baggrund af det forventede trafikprogram for 2019 forventes det samlede antal passagerer at ligge på niveau med 2018. Som følge heraf og på grund af de ovenfor nævnte takstnedsættelser har CPH tilpasset intervallet vedr. omsætningsvæksten til en negativ vækst på 2-3 % mod tidligere udmeldte interval på en negativ vækst på 0-1%.

CPH fastholder forventningerne til resultat før skat korrigeret for særlige forhold.

CPH forventer at fortsætte med at investere i vækst. I lighed med de seneste år forventer CPH fortsat at investere på et højt niveau i 2019, i alt mellem 1,8 og 2,1 mia. kroner.

Læs hele fondsbørsmeddelelsen her