Forsinkelser og mulige aflysninger
På grund af mangel på bemanding hos Naviair, den selvstændige virksomhed som varetager flyveledelsen, er der i øjeblikket risiko for forsinkelser på afgange og ankomster, ligesom der er risiko for enkelte aflysninger. Hold dig opdateret om din flyafgang her på cph.dk eller i CPH's app. Læs mere
På grund af mangel på bemanding hos Naviair, den selvstændige virksomhed som varetager flyveledelsen, er der i øjeblikket risiko for forsinkelser på afgange og ankomster, ligesom der er risiko for enkelte aflysninger. Hold dig opdateret om din flyafgang her på cph.dk eller i CPH's app. Læs mere
 
22.02.2019

Fælles brancheudspil: Dansk luftfart skal være CO2-neutralt i 2050

Den danske luftfartsbranche er gået sammen om et klimaudspil, der skal reducere CO2-udledningen fra luftfarten. 

Brancheforeningen Dansk Luftfart, tager i et nyt fælles brancheudspil hvor CPH er med, et stort og ambitiøst skridt mod grønnere luftfart. Helt konkret omfatter brancheforeningens klimaudspil nye målrettede initiativer, der vil sikre et CO2-neutralt dansk luftfartserhverv i 2050: 

 

  • De danske lufthavne bliver CO2-neutrale fra 2020. Desuden vil dansk indenrigsflyvning CO2-kompenseres med 100% allerede fra 2020.  

  • I 2030 reduceres dansk luftfarts fossile aftryk med 30 % i forhold til 2017. 

  • Københavns Lufthavn vil bidrage aktivt til opfyldelse af Paris-aftalens målsætninger, der jf. FN’s Klimapanel (IPCC) betyder, at luftfarten skal være CO2-neutral i 2050. 

  • Københavns Lufthavn vil understøtte efterspørgslen på bæredygtigt brændstof og andre langsigtede teknologiske løsninger, der reducerer den fossile udledning. 

 

Det er første gang, at luftfartsbranchen går sammen om et fælles klimaudspil. Og de nye tiltag intensiverer den rejse mod et grønnere klima, som Københavns Lufthavn har været på gennem en årrække.  

”Som lufthavn har vi selvfølgelig et ansvar for det samfund, som vi er en del af. Derfor har vi gennem en lang årrække givet en masse klimaforbedrende initiativer luft under vingerne, eksempelvis med grundvandskøling af vores terminaler, udskiftning af lys, opsætning af solceller og meget mere. Men som lufthavn kan vi ikke løse klimaudfordringerne selv. Derfor er jeg glad for, at Københavns Lufthavn er med i et ambitiøst, fælles brancheudspil på klimaområdet,siger Thomas Woldbye, adm. direktør, Københavns Lufthavn. 

Foruden de fire konkrete initiativer foreslår Brancheforeningen Dansk Luftfart desuden, at der nedsættes et Luftfartens Klimapartnerskab. Partnerskabet bør omfatte repræsentanter fra luftfartsbranchen, politiske beslutningstagere, tænketanke og forskere. Det er hensigten, at klimapartnerskabet inden for en overskuelig tidsramme kan komme med anbefalinger til en klimapolitisk strategi for dansk luftfart. 

 

Læs mere hos BDL på Facebook

Læs fælles debatindlæg fra BDL hos Altinget.dk