15.05.2018

Københavns Lufthavn starter året med flere udvidelser

I årets første kvartal rejste 6,3 mio. passagerer gennem lufthavnen. Samtidig tog lufthavnen hul på et år med rekordmeget byggeri. Lufthavnen vil i år investere op mod 2 mia. kr. i at udvide og forbedre lufthavnen.  

6.267.580 mennesker rejste gennem Københavns Lufthavn i årets første kvartal, hvilket var 0,4% flere end samme kvartal sidste år. Det var især de lange interkontinentale ruter, der trak væksten op. Her var der 9,9% flere rejsende end i samme kvartal sidste år.

”Vi har satset hårdt på at udvide antallet af interkontinentale ruter de senere år, så det bliver lettere for dansk erhvervsliv at komme ud til nye markeder, ligesom det er lettere for turister at komme her til landet. Sidste år åbnede bl.a. en ny rute til New Delhi i Indien, og i år er der åbnet nye ruter til Hongkong og Amman. De nye ruter er medvirkende til at sikre den flotte vækst i interkontinental trafik, som vi så i årets første kvartal,” siger Thomas Woldbye, der er administrerende direktør i Københavns Lufthavne A/S. Han fremhæver, at der med udgangen af marts blev taget hul på et rekordstort sommerprogram:

”Sammenlignet med vinterprogrammet har vi 52 flere destinationer, og af dem er 10 helt nye. Nye ruter og forbindelser har i høj grad betydning for dansk erhvervsliv og ikke mindst turistsektoren. Hver gang der åbner en ny flyrute til CPH, så bliver det lettere for turister at komme hertil, og vi kan se, at det i høj grad også er med til at trække flere besøgende her til landet,” siger Thomas Woldbye.

Antallet af lokaltafgående passagerer steg 3,5%, og transfer- og transitpassagerer faldt 8,2%. Stigningen i det samlede passagertal på 0,4% betød, at omsætningen steg 1,7%, mens resultatet før skat korrigeret for særlige forhold blev 324,7 mio. kr., 7,2% højere end i 2017.

Ny sikkerhedskontrol åbnet

I februar i år åbnede Københavns Lufthavn en stor udvidelse af den centrale sikkerhedskontrol:

”Sikkerhedskontrollen er en helt afgørende og central del af lufthavnen, og derfor har vi brugt de seneste år på at gennemføre en stor udvidelse, så arealet i dag er dobbelt så stort som hidtil og har fem nye spor. Det giver langt mere plads til de rejsende og er med til at sikre, at folk kan få en god start på rejsen. I 2017 var den gennemsnitlige ventetid i sikkerhedskontrollen under fem minutter, på trods af at der var reduceret plads og byggeaktivitet i hele perioden,” forklarer Thomas Woldbye.

Store investeringer i år

Københavns Lufthavn investerede i 2017 for ca. 1,5 mia. kr. i udvidelser og forbedringer, men i 2018 forventes investeringerne øget til mellem 1,8 og 2,1 mia. kr. I årets første kvartal udgjorde anlægsinvesteringerne 480,1 mio. kr., hvilket var 79,7% højere end samme kvartal sidste år.

”Vi skal tilbage til slutningen af 1990’erne for at finde et tilsvarende investeringsniveau i lufthavnen. Vi har en ambitiøs udbygningsplan, som vi følger. I år har vi valgt at skrue endnu højere op for investeringstakten. Det betyder, at vi bliver færdige med den store udvidelse af Terminal 2 i området efter sikkerhedskontrollen, ligesom vi færdiggør byggeriet af en gangbro fra metrostationen til sikkerhedskontrollen. Et andet stort byggeprojekt er den nye Finger E, hvor vi har udvidet projektet, så der også bliver opført en helt ny bygning til paskontrol, og der bliver bygget endnu flere standpladser og gates til især de store langdistancefly,” siger Thomas Woldbye.

Vækst i den ikke-aeronautiske forretning
Den ikke-aeronautiske del af forretningen, heriblandt shoppingcentret og parkering, voksede som følge af det stigende passagertal. Omsætningen i shoppingcentret er steget 4,2%, hvilket hovedsageligt skyldes en stigning inden for restauranter og caféer, mens også parkering bidrog med 5,8%.

”Vi har i løbet af de første måneder af 2018 åbnet en række nye spisesteder og forretninger i området før sikkerhedskontrollen. Det har været et stort ønske fra mange rejsende og 'de ventende', at der var flere muligheder for at få en kop kaffe eller noget at spise, inden man skal gå igennem sikkerhedskontrollen. Det er der nu kommet. For syv ud af 10 rejsende er netop muligheden for at kunne spise vigtig, når de er i lufthavnen, og her har vi manglet tilbud, så man eksempelvis kan sige farvel til familien,” siger Thomas Woldbye.

Forventninger 
Trafikudviklingen følger det forventede trafikprogram for 2018, og CPH fastholder derfor de tidligere udmeldte forventninger om vækst i antallet af passagerer i 2018.

CPH forventer at fortsætte med at investere i vækst. I lighed med de seneste år forventer CPH fortsat at investere på et højt niveau i 2018 – ialt mellem 1,8 og 2,1 mia. kr.

Læs fondsbørsmeddelelse her