01.03.2018

Investeringer for 1,5 milliarder i Københavns Lufthavn i 2017

Der var travlt i Københavns Lufthavn i 2017, hvor flere end 29,2 mio. rejste gennem terminalerne. Også byggekranerne havde travlt på et år, hvor der blev investeret knap 1,5 mia. kroner i at bygge ud og forbedre lufthavnen for passagererne og flyselskaberne. Det fremgår af det regnskab, som lufthavnen i dag aflagde. 

På en gennemsnitlig dag i 2017 rejste 79.939 passagerer gennem Københavns Lufthavn for at benytte en af de over 160 flyruter, der i dag forbinder Nordens største lufthavn med resten af verden.

Samlet fløj over 29,2 mio. passagerer til og fra København, en stigning på 0,5% i forhold til 2016.

”I 2016 havde vi en særdeles høj vækst på knap 10%, og det var derfor forventeligt, at 2017 vil blive mere afdæmpet,” siger administrerende direktør Thomas Woldbye.

Lufthavnen har de senere år fokuseret på især at tiltrække nye langdistanceruter og fik i 2017 bl.a. nye direkte ruter til New Delhi og Agadir.

”I løbet af de senere år har vi mere end fordoblet antallet af interkontinentale ruter for at binde Danmark endnu bedre sammen med verden uden for Europa. Og arbejdet fortsætter. Det betyder, at vi her i 2018 kan se frem til en ny rute med Cathay Pacific til Hongkong, en ny rute med Royal Jordanian til Amman og dertil en markant udvidelse af trafikken til Beijing, når Air China går ind på ruten til København,” uddyber Thomas Woldbye.

I 2017 steg antallet af passagerer på langdistanceruterne 6%, og dermed fløj 3.252.581 passagerer på en af de 36 interkontinentale ruter, som i 2017 forbandt Danmark med destinationer uden for Europa. I 2017 blev der føjet 18 nye destinationer til rutekortet.

Flere turister kommer til Danmark

I 2017 steg antallet af udenlandske turister, der kom til Danmark via Københavns Lufthavn, godt 23%. Det er især de helt unge og de ældre generationer, der tager til København – ofte på en weekendtur:

”Antallet af udenlandske turister, der fløj til Danmark via CPH, steg sidste år og rundede 3,5 mio., hvilket var godt 23% flere end året før. En stor del af de nye rejsende er unge mellem 15 og 24 år, men også de ældre grupper over 60 rejser oftere til Danmark,” siger Thomas Woldbye.

Det er fortsat de britiske rejsende, der er den største gruppe af turister, men de amerikanske turister er nu den næststørste gruppe.

”Det skyldes ikke mindst, at vi i de senere år har fået flere direkte ruter fra USA til CPH, og det dermed er blevet lettere for amerikanske turister at komme til Danmark. Der var i 2017 10 direkte ruter fra CPH til USA. Det gavner hele den danske turismebranche,” siger Thomas Woldbye.

CPH styrker knudepunkt

I slutningen af 2017 besluttede Københavns Lufthavne A/S at sænke de takster, som luftfartsselskaberne betaler for at benytte lufthavnens faciliteter, med i gennemsnit 10%.

Samtidig blev der indført en særlig incitamentsordning, der sænker taksterne med 35% for den særlige feedertrafik, dvs. korte ruter, der flyver passagerer til København, hvor der transfereres og flyves videre ud i verden. De sænkede takster træder i kraft den 1. april i år.

”Vi vil styrke Københavns Lufthavns position som knudepunkt for flytrafikken i Nordeuropa. Derfor har vi besluttet at indføre den særlige incitamentsordning, som gør det endnu mere attraktivt for luftfartsselskaberne at flyve passagerer via CPH,” siger Thomas Woldbye. Han understreger, at de lavere takster meget gerne skulle tiltrække yderligere trafik og ruter og dermed styrke Danmarks tilgængelighed.

”Det er også en del af vores bidrag til at nå målsætningerne i den luftfartsstrategi, som regeringen præsenterede sidste år,” siger Thomas Woldbye.

Han fremhæver i den sammenhæng også kampagnen for indenrigsflyvning, som CPH iværksatte i samarbejde med indenrigsflyselskaber og de øvrige danske lufthavne i 2017.

Rekordhøjt investeringsniveau i 2017 – endnu højere i 2018

De seneste 10 år har Københavns Lufthavne A/S investeret mere end 9,5 mia. kroner i at udvide og udvikle lufthavnen. I 2017 øgedes investeringsniveauet markant, og set over året investerede lufthavnen cirka 1,5 milliarder kroner i at udbygge og forbedre.

”Vi besluttede at øge vores investeringer i 2017, og det har blandt andet betydet, at vi har færdiggjort den store udbygning af den centrale sikkerhedskontrol, ligesom vi har sat gang i byggeriet af de første to faser af den 36.000 kvadratmeter store nye Finger E, der kommer til at huse 13 nye gates og dertil flere standpladser til særligt de store langdistancefly. Vi har gang i en markant udvidelse af passagerområdet mellem Finger A og B efter sikkerhedskontrollen, en udvidelse af den travle Terminal 3 og byggeriet af en ny gangbro fra metrostationen direkte til sikkerhedskontrollen. De mange byggerier er en væsentlig del af vores ambitiøse udbygningsplan, Expanding CPH, som skal skabe en lufthavn med plads til 40 millioner passagerer,” siger Thomas Woldbye.

I 2018 bliver der skruet yderligere op for investeringsniveauet:

”Vi har besluttet at øge investeringsniveauet endnu mere i 2018 og forventer, at vores samlede investeringer vil løbe op i omkring 2 milliarder kroner. Her kommer især byggeriet af Finger E og færdiggørelsen af udvidelsen af Terminal 2 til at være væsentlige elementer,” siger Thomas Woldbye.

Investeringer i Københavns Lufthavn de seneste 10 år (i mio. DKK)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

I alt

837

594

775

773

1.069

911

924

1.149

1.034

1.477

9.540

Positivt resultat og positive forventninger

Den forventede moderate passagervækst lægger fundamentet for en omsætningsfremgang og et tilfredsstillende resultat. Omsætningen i det aeronautiske segment steg 2,6%, mens det ikke-aeronautiske segment faldt 2,7%. Koncernens samlede omsætning steg til DKK 4.439,4 mio., svarende til en stigning på 0,4%. Resultat før skat korrigeret for særlige forhold blev DKK 1.661,8 mio.

CPH’s forventede trafikprogram for 2018 indeholder flere nye ruter og øget kapacitet. Derfor forventes en vækst i det samlede antal passagerer i 2018, men det kan påvirkes af den generelle økonomiske udvikling, flyselskabernes beslutninger vedrørende ruter og kapacitet samt isolerede begivenheder i luftfartsindustrien.

Driftsomkostningerne forventes at være højere end i 2017, primært pga. den forventede passagervækst, øgede krav på sikkerhedsområdet og omkostningsinflation. Dette modsvares delvist af et fortsat fokus på effektivisering af driftsomkostningerne. Afskrivninger og finansieringsomkostninger forventes samlet set at være højere end i 2017, primært som følge af et højt investeringsniveau.

Resultat før skat i 2018 forventes at ligge i et interval mellem DKK 1.350 mio. og DKK 1.450 mio., når der tages højde for særlige forhold. Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) forventes at være lavere i 2018 end i 2017, når der tages højde for særlige forhold som følge af takstnedsættelsen.